1. Pułk Piechoty Morskiej
#1
1. PUŁK PIECHOTY MORSKIEJ
= struktura obowiązująca od 04.05.2016 =

1. Pułk Piechoty Morskiej to oddział przeznaczony do prowadzenia morskich operacji desantowych przy pomocy okrętów desantowych Marynarki Wojennej RB.

Struktura pułku:

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Pułk Piechoty Morskiej ma w swoim składzie:

- DOWÓDZTWO
- KOMPANIĘ DOWODZENIA
- 2 BATALIONY ZMECHANIZOWANE PIECHOTY MORSKIEJ
- BATALIONY PIECHOTY MORSKIEJ
- DYWIZJON ARTYLERII
- KOMPANIĘ CZOŁGÓW
- KOMPANIĘ TRANSPORTOWĄ
- KOMPANIĘ LOGISTYCZNĄ


Pułk piechoty morskiej dysponuje m.in.:

18 czołgami lekkimi LT-5
[ATTACHMENT NOT FOUND]

56 kołowymi bojowymi wozami piechoty CVW-5C-IFV
[ATTACHMENT NOT FOUND]

16 kołowymi wozami wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV
[ATTACHMENT NOT FOUND]

16 moździerzami samobieżnymi CVW-5C-SMH
[ATTACHMENT NOT FOUND]

60 bojowymi pojazdami amfibijnymi AVTL-2
[ATTACHMENT NOT FOUND]

12 moździerzami holowanymi 120 mm
[ATTACHMENT NOT FOUND]

12 artyleryjskimi wyrzutniami rakietowymi 105 mm
[ATTACHMENT NOT FOUND]

18 wyrzutniami PPK
[ATTACHMENT NOT FOUND]

Pododdziałami bojowymi pułku są 2 bataliony zmechanizowane piechoty morskiej, batalion piechoty morskiej, dywizjon artylerii lekkiej oraz samodzielna kompania czołgów lekkich.

Typowe rozmieszczenie pułku do operacji desantowej:

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Okręt lotniczo-desantowy ORB "Jan Leksy":

- dowództwo pułku
- batalion piechoty morskiej
- dywizjon artylerii piechoty morskiej
- kompania czołgów
- kompania transportowa.

Okręty desantowe ORB "Pułkownik Sabin" i  ORB "Adam Janowicz":

- po 1 zmechanizowanym batalionie piechoty morskiej.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#2
BATALION ZMECHANIZOWANY PIECHOTY MORSKIEJ


- dowództwo
- drużyna obrony przeciwlotniczej
- 2 kompanie zmechanizowane piechoty morskiej
- bateria moździerzy samobieżnych
- pluton saperów
- kompania logistyczna


Skład batalionu jest dostosowany do możliwości przewozu i desantowania okrętu desantowego typu LS-300, który może przewieźć do 40 pojazdów opancerzonych.

Dowództwo dysponuje transporterem opancerzonym CVW-5C-APC i składa się z:

- dowódcy batalionu
- pomocnika d-cy batalionu
- 2 specjalistów łączności
- 2 żołnierzy obsługi KTO.

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Transporter dowódcy batalionu wraz jego obsadą.

***

Drużyna obrony przeciwlotniczej liczy 14 żołnierzy i dysponuje dwoma transporterami opancerzonymi CVW-5C-APC oraz ma na uzbrojeniu dwie wyrzutnie przeciwlotniczych pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. Przy czym same wyrzutnie pocisków mogą funkcjonować również jako ręczne - bez montowania ich na podstawie z systemem celowniczym.

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Drużyna obrony przeciwlotniczej.

***

KOMPANIA ZMECHANIZOWANA PIECHOTY MORSKIEJ

Kompania zmechanizowana piechoty morskiej składa się z:

- drużyny dowodzenia
- 3 plutonów zmechanizowanych piechoty morskiej
- plutonu wsparcia ogniowego

Razem kompania liczy 152 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

- 14 bojowych wozów piechoty CVW-5C-IFV
- 4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV

***

Drużyna dowodzenia
- sekcja dowódcy
- sekcja moździerzy

Drużyna dowodzenia liczy 20 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
- 2 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
- 2 moździerze 60mm

Drużyna dowodzenia

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Sekcja dowódcy.

Sekcja dowódcy kompanii liczy 10 żołnierzy:
- dowódca kompanii
- pomocnik dowódcy kompanii
- 2 strzelców wyborowych
- specjalista łączności
- saper
- podoficer sanitarny
- dowódca bojowego wozu piechoty
- działonowy bojowego wozu piechoty
- kierowca bojowego wozu piechoty

Sekcja ma na wyposażeniu:

- bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV

Sekcja moździerzy

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Sekcja moździerzy 60mm.

Sekcja moździerzy liczy 10 żołnierzy:
- dowódca drużyny
- celowniczy moździerza
- pomocnik celowniczego moździerza 60mm
- amunicyjny
- celowniczy moździerza
- pomocnik celowniczego moździerza 60mm
- amunicyjny
- dowódca bojowego wozu piechoty
- działonowy bojowego wozu piechoty
- kierowca bojowego wozu piechoty

Sekcja ma na wyposażeniu:

- bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
- 2 lekkie moździerze 60mm

***

Pluton zmechanizowany

- drużyna dowódcy
- 3 drużyny zmechanizowane

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Pojazdy plutonu zmechanizowanego.

Razem pluton zmechanizowany liczy 40 żołnierzy i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV.

Drużyna dowódcy

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Drużyna dowódcy.

Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
- dowódca plutonu
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
- pomocnik celowniczego działa b.o.
- amunicyjny
- sanitariusz
- dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
- działonowy bojowego wozu piechoty
- kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:
- bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
- uniwersalny karabin maszynowy
- lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna zmechanizowana

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Drużyna zmechanizowana.

Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
- dowódca drużyny
- strzelec/d-ca sekcji (z granatnikiem podwieszanym)
- celowniczy kbkm
- strzelec (pomocnik celowniczego kbkm)
- strzelec/d-ca sekcji (z granatnikiem podwieszanym)
- celowniczy kbkm
- strzelec (pomocnik celowniczego kbkm)
- dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy drużyny)
- działonowy bojowego wozu piechoty
- kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:
- bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
- dwa karabinki maszynowe

***

Pluton wsparcia ogniowego

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Pluton wsparcia ogniowego.

Pluton wsparcia liczy 12 żołnierzy i ma 4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-105 (z działami 105mm). Każdy wóz ma trzyosobową załogę:

- dowódca wozu wsparcia ogniowego
- działonowy wozu wsparcia ogniowego
- kierowca wozu wsparcia ogniowego

Dowódca jednego pojazdu jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.

***

BATERIA MOŹDZIERZY SAMOBIEŻNYCH

Bateria moździerzy samobieżnych składa się z:
- sekcji dowodzenia
- 2 plutonów ogniowych

Razem bateria liczy 30 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
- 1 transporter opancerzony CVW-5C-APC
- 4 wozy samobieżne moździerze CVW-5C-SMH

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Pluton ogniowy.

***

PLUTON SAPERÓW
Zadaniem plutonu saperów jest rozpoznanie saperskie i przygotowanie miejsca desantowania - pluton składa się z 4 drużyn saperów, przy czym dowódca pierwszej drużyny jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dowódca drugiej jego zastępcą.

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Drużyna saperów przy łodzie motorowej.

Razem pluton liczy 32 żołnierzy i ma na wyposażeniu 4 szybkie łodzie motorowe (bazowane w tylnym doku okrętu desantowego typu LS-300.

***

KOMPANIA LOGISTYCZNA
Kompania logistyczna służy do zabezpieczenia funkcjonowania zmechanizowanego batalionu piechoty morskiej w miejscu dyslokacji i podczas ćwiczeń poligonowych oraz zajmuje się transportem batalionu i jego sprzętu  do miejsca zaokrętowania. Kompania dysponuje samochodami terenowymi i ciężarowymi równych typów (w tym z nadwoziami specjalnymi) i nie jest pododdziałem przeznaczonym do desantowania - jednak część specjalistów jest zaokrętowana na jednostki desantowe (np. mechanicy czy medycy) i zajmuje się obsługa sprzętu i pojazdów na pokładzie oraz może być przewożona na miejsce desantowania za pomocą śmigłowców pokładowych okrętu.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#3
BATALION PIECHOTY MORSKIEJ

- dowództwo
- 3 kompanie piechoty morskiej
- kompania przeciwpancerna
- pluton rozpoznawczy
- pluton saperów
- kompania logistyczna


KOMPANIA PIECHOTY MORSKIEJ

Kompania zmechanizowana piechoty morskiej składa się z:

- drużyny dowodzenia
- 3 plutonów piechoty morskiej

Razem kompania liczy 126 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

- 2 lekkie moździerze 60mm
- 2 automatyczne granatniki 40mm

Kompania nie posiada własnych pojazdów i jest desantowana za pomocą pojazdów amfibijnych z kompanii transportowej (do desantowania kompanii potrzeba 7 pojazdów amfibijnych) lub za pomocą śmigłowców.

***

Drużyna dowodzenia

- sekcja dowódcy
- sekcja moździerzy
- sekcja granatników

Drużyna dowodzenia liczy 18 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

- 2 lekkie moździerze 60mm
- 2 automatyczne granatniki 40mm

Jest desantowana jednym pojazdem amfibijnym.


Drużyna dowodzenia

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Sekcja dowódcy.

Sekcja dowódcy kompanii liczy 4 żołnierzy:
- dowódca kompanii
- pomocnik dowódcy kompanii
- specjalista łączności
- podoficer sanitarny

Sekcja moździerzy

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Sekcja moździerzy 60mm.

Sekcja moździerzy liczy 7 żołnierzy:

- dowódca sekcji
- celowniczy moździerza
- pomocnik celowniczego moździerza 60mm
- amunicyjny
- celowniczy moździerza
- pomocnik celowniczego moździerza 60mm
- amunicyjny

Sekcja ma na wyposażeniu:

- 2 lekkie moździerze 60mm

***

Sekcja granatników

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Sekcja granatników 40mm.

Sekcja granatników liczy 7 żołnierzy:

- dowódca sekcji
- celowniczy granatnika
- pomocnik celowniczego granatnika
- amunicyjny
- celowniczy granatnika
- pomocnik celowniczego granatnika
- amunicyjny

Sekcja ma na wyposażeniu:

- 2 granatniki automatyczne 40mm

***

Pluton piechoty morskiej

- drużyna dowódcy
- 3 drużyny piechoty morskiej

Razem pluton piechoty morskiej liczy 36 żołnierzy i jest desantowany za pomocą dwóch pojazdów amfibijnych.

Drużyna dowódcy

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Drużyna dowódcy.

Drużyna dowódcy liczy 9 żołnierzy:

- dowódca plutonu
- 2 strzelców wyborowych
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- amunicyjny
- celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
- pomocnik celowniczego działa b.o.
- amunicyjny

Drużyna ma na wyposażeniu:

- uniwersalny karabin maszynowy
- lekkie działo bezodrzutowe
- 2 karabiny wyborowe

Drużyna piechoty morskiej

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Drużyna piechoty morskiej.

Drużyna piechoty morskiej liczy 9 żołnierzy:

- dowódca drużyny

- d-ca sekcji
- celowniczy kbkm
- strzelec (pomocnik celowniczego kbkm)
- strzelec (z granatnikiem podwieszanym)

- d-ca sekcji
- celowniczy kbkm
- strzelec (pomocnik celowniczego kbkm)
- strzelec (z granatnikiem podwieszanym)

Drużyna ma na wyposażeniu:

- dwa karabinki maszynowe

***

KOMPANIA PRZECIWPANCERNA

Kompania przeciwpancerna składa się z:

- drużyny dowodzenia
- 3 plutonów przeciwpancernych

Razem kompania liczy 126 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

- 18 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych

Kompania nie posiada własnych pojazdów i jest desantowana za pomocą pojazdów amfibijnych z kompanii transportowej (do desantowania kompanii potrzeba 7 pojazdów amfibijnych) lub za pomocą śmigłowców.

Każdy pluton składa się z 3-osobowego dowództwa i 3 drużyn liczących po 11 żołnierzy i 2 wyrzutnie PPK.

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Dowództwo plutonu (z lewej) oraz drużyna przeciwpancerna z dwiema wyrzutniami PPK.

***

PLUTON ROZPOZNAWCZY

Pluton rozpoznawczy składa się z:

- sekcji dowodzenia
- 3 drużyn rozpoznawczych

Razem pluton liczy 41 żołnierzy i ma na wyposażeniu 14 samochodów terenowych UVL-6 (w tym 13 z wkm). Jest desantowany zwykle za pomocą śmigłowców, które przenoszą pojazdy UVL-6 w ładowni (HC-5S) lub na podwieszeniu zewnętrznym (HU-7S).

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Sekcja dowódcy.

Sekcja dowódcy składa się z 5 żołnierzy i ma dwa samochody UVL-6 (jeden z wkm)

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Drużyna rozpoznawcza.

Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i dysponuje 4 samochodami terenowymi UVL-6 uzbrojonych wkm-y, a żołnierze mają dwa kbkm, karabin snajperski oraz lekkie działo bezodrzutowe.

***

PLUTON SAPERÓW

Zadaniem plutonu saperów jest rozpoznanie saperskie i przygotowanie miejsca desantowania - pluton składa się z 4 drużyn saperów, przy czym dowódca pierwszej drużyny jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dowódca drugiej jego zastępcą.

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Drużyna saperów przy łodzie motorowej.

Razem pluton liczy 32 żołnierzy i ma na wyposażeniu 4 szybkie łodzie motorowe.

***

KOMPANIA LOGISTYCZNA

Kompania logistyczna służy do zabezpieczenia funkcjonowania batalionu piechoty morskiej w miejscu dyslokacji i podczas ćwiczeń poligonowych oraz zajmuje się transportem batalionu i jego sprzętu w czasie przebywania na lądzie i do miejsca zaokrętowania. Kompania dysponuje samochodami terenowymi i ciężarowymi równych typów (w tym z nadwoziami specjalnymi) i nie jest pododdziałem przeznaczonym do desantowania - jednak część specjalistów jest zaokrętowana na jednostki desantowe (np. mechanicy czy medycy) i zajmuje się obsługą sprzętu i uzbrojenia na pokładzie oraz może być przewożona na miejsce desantowania za pomocą śmigłowców pokładowych okrętu czy pojazdów amfibijnych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#4
DYWIZJON ARTYLERII PIECHOTY MORSKIEJ

- pluton dowodzenia
- 2 baterie moździerzy 120mm
- 2 baterie artyleryjskich wyrzutni rakietowych 105mm
- kompania logistyczna


***

BATERIA MOŹDZIERZY 120MM

Bateria moździerzy składa się z:

- drużyny dowodzenia
- 2 plutonów ogniowych (po 3 działony moździerzy 120mm)

Razem bateria ma 6 moździerzy 120mm wraz z pojazdami holującymi typu UVM-D i jest desantowana za pomocą barek desantowych lub na pokładach śmigłowców HC-5S - śmigłowiec zabiera na pokład samochód UVM-D, moździerz i 6-osobową obsługę. Moździerze można też przewozić na pokładach pojazdów amfibijnych, które wtedy przewożą również zapas amunicji.

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Działon moździerza 120mm

***

BATERIA WYRZUTNI ARTYLERYJSKICH POCISKÓW RAKIETOWYCH 105MM

Bateria wyrzutni składa się z:

- drużyny dowodzenia
- 2 plutonów ogniowych (po 3 działony wyrzutni 105mm)

Razem bateria ma 6 wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych 105mm wraz z pojazdami holującymi typu UVM-D i jest desantowana za pomocą barek desantowych lub na pokładach śmigłowców HC-5S - śmigłowiec zabiera na pokład samochód UVM-D, wyrzutnię i 6-osobową obsługę. Wyrzutnie można też przewozić na pokładach pojazdów amfibijnych, które wtedy przewożą również zapas amunicji.

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Działon wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych 105mm
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#5
KOMPANIA CZOŁGÓW PIECHOTY MORSKIEJ

- drużyna dowodzenia
- 4 baterie plutony czołgów lekkich
- pluton logistyczny


Kompania jest desantowana za pomocą barek desantowych bazowanych w doku okrętu desantowego LHD-1.

***

Drużyna dowodzenia liczy 6 żołnierzy i ma 2 czołgi lekkie LT-5 (czołg dowódcy kompanii i czołg jego zastępcy)

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Czołgi drużyny dowodzenia

Pluton czołgów liczy 12 żołnierzy i ma 4 czołgi lekkie LT-5 (jednym czołgiem dowodzi dowódca plutonu, a kolejnym jego zastępcą).

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Pluton czołgów lekkich

Pluton logistyczny

Pluton logistyczny służy do zabezpieczenia funkcjonowania kompanii czołgów w miejscu stałej dyslokacji i podczas ćwiczeń poligonowych oraz zajmuje się transportem kompanii, jej sprzętu i pojazdów w czasie przebywania na lądzie i do miejsca zaokrętowania. Pluton dysponuje samochodami terenowymi i ciężarowymi równych typów (w tym z nadwoziami specjalnymi) i nie jest pododdziałem przeznaczonym do desantowania - jednak część specjalistów jest zaokrętowana na jednostki desantowe (np. mechanicy) i zajmuje się obsługą pojazdów i uzbrojenia na pokładzie oraz może być przewożona na miejsce desantowania za pomocą śmigłowców pokładowych okrętu czy pojazdów amfibijnych.

____________________________________

KOMPANIA TRANSPORTOWA

- drużyna dowodzenia
- 3 plutony pojazdów amfibijnych (po 20 pojazdów)
- pluton logistyczny


Kompania jest przeznaczona do desantowania pododdziałów piechoty morskiej z okrętu lotniczo-desantowego ORB "Jan Leksy" i posiada 60 pojazdów amfibijnych AVLT-2 wraz z ich załogami.

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Pojazd amfibijny AVTL-2 wraz z trzyosobową załogą (kierowca, celowniczy i kierowca)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości