Ankieta: Jak oceniasz działania Roberta Janusza Thorna na stanowisku Prezydenta MUP?
Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.
Pozytywnie
40.00%
4 40.00%
Neutralnie
40.00%
4 40.00%
Negatywnie
10.00%
1 10.00%
Nie wiem / Trudno powiedzieć
10.00%
1 10.00%
Razem 10 głosów 100%
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie [Wyniki ankiety]

WYDANIE NR 54
#1
GAZETA "wBialenii"
WYDANIE NR 54

PODSUMOWANIE 20 DNI PRACY PREZYDENTA ALBERTO DE MEDICIEGO I JEGO RZĄDU


Cytat:Gdyby Ocean Wirtualny cały zamienił się w atrament, a największe drzewo w Bialenii stałoby się piórem to i tak nie starczyłoby tego, aby opisać ogrom wysiłków, które Książę Prezydent i jego rząd przedsięwzięli dla dobra Narodu Bialeńskiego. Mimo to poproszono mnie, skromnego urzędnika administracji państwowej, o jak najdokładniejsze opisanie działalności obecnych władz. Z przyczyn nadmienionych powyżej jest rzeczą oczywistą, że zadaniu temu nie podołam, także biorąc pod uwagę narzucony mi przez Redakcję szybki deadline, ale postaram się ukazać czytelnikom pisma "wBialenii" choć cząstkę wielkiego dzieła, które jest realizowane.

  Prezydent de Medici już w czasie kampanii wyborczej podjął stare hasło, będące jeszcze wynikiem dyskusji prowadzonych przez lahazydzkich chłopów, walki z immanetyzacją eschatonu. Ono stanowi fundament, na bazie którego powstaje Nowe Państwo. Rezygnacja z immanetyzacji eschatonu pozwala jego Kierownictwu na spajanie niczym cegieł tych cech Bialenii, które są w niej najlepsze, a których nie dostrzegano w trakcie poprzednich kadencji.

  Pierwszym z wiekopomnych przedsięwzięć Prezydenta Alberta Medycejskiego stało się powołanie rządu fachowców. Współpracowników dobrał nasz Przywódca kierując się nie osobistymi sympatiami i powiązaniami politycznymi, a jedynie rzeczywistymi zasługami i kompetencjami obecnych Ministrów. Dowodem na słuszność decyzji personalnych jest chociażby odbyte niedawno pierwsze posiedzenie rady ministrów, którego przebieg i efekty omówione zostały w trakcie niedawnej konferencji w Ministerstwie Propagandy. Warto natomiast przyjrzeć się działaniom poszczególnych jej członków, którzy od chwili powołania wykazują się niegasnącą aktywnością i nieustannie pracują na rzecz umocnienia potęgi Republiki.

  Kluczowa pod tym względem jest osoba generała brygady profesora Andrzeja Swarzewskiego, który jako Minister Spraw Zagranicznych w czyn przekuwa wieloletnie doświadczenie na arenie politycznej. Z inicjatywy Księcia Prezydenta powołano sztab dyplomatów, którzy obecnie udają się na wyznaczone im placówki w różnych krajach V-Świata, a także wchodzą w skład utworzonej niedawno Rady Dyplomatycznej. Można śmiało powiedzieć, że dzisiejsza Bialenia jest mocarstwem, z którym nie sposób się nie liczyć, a obecny rząd na trwałe wymazuje błędy i wypaczenia z okresu rządów prezydent Dostojewskiej-Swarzewskiej. Dziś jesteśmy silni naszą własną siłą i siłą naszych przyjaciół.

  Król Eddard Noqtern na czele Ministerstwa Kultury również jest autorem wielu cennych inicjatyw, a wręcz ich motorem. Dotychczas miały one związek ze Świętem Pracy, którego obchody przeżywaliśmy w zeszłym tygodniu. Jako przewodniczący Ludowego Komitetu Minister sprawił, że były to uroczystości całego Narodu, bowiem w przygotowaniach uczestniczyły szerokie masy społeczne w osobach swych przedstawicieli. Za zasługę Noqterna uznać można też znakomicie i rzetelnie przeprowadzony konkurs "Tytani Pracy", a także same obchody które w rozpisanej ankiecie zostały pozytywnie ocenione przez mieszkańców, a już niebawem zostaną omówione w wydawanym przez resort propagandy biuletynie rządowym.

  Nie można nie pochwalić Ministra Spraw Wewnętrznych generała dywizji Iwana Pietrowa-Dostojewskiego, którego praca nie zawsze jest dostrzegana, a który wziął na siebie brzemię pracowitego administratora aparatu biurokratycznego, którego zadaniem jest służba Narodowi. Za sprawą Księcia Prezydenta dokonana została szybka reorganizacja resortu obrony - jego szybka likwidacja uczyniła członkiem rządu każdorazowego Dowódcę Sił Zbrojnych. Obecnie piastujący to stanowisko marszałek Ronan Dex nie zwalnia tempa i nadal we właściwy sposób rozwija naszą dzielną armię - jedną z najbardziej profesjonalnych w świecie mikronacyjnym. Kontakt rządu ze społeczeństwem zapewnia Autor tego tekstu, jako Minister Propagandy. Stała aktywność mojego resortu znajduje swe odzwierciedlenie chociażby w tym, że jak dotąd Głowa Państwa nie znajduje potrzeby wygłoszenia orędzia, choć oczywiście w najbliższym czasie najpewniej usłyszymy takowe przesłanie.

  Okres rządów obecnego Prezydenta można nazwać nieustannym pasmem zwycięstw. Z wolnych mediów co rusz dobiegają wieści o chwalebnych wiktoriach, pokroju wysokiego wyniku w konkursie Orientvision czy sukcesów bialeńskich sportowców, a także o rosnącej aktywności w lennach skutkująca coraz wyższą jakością produktów spożywczych. Chwała i uwielbienie dla nieśmiertelnych wyczynów Prezydenta i jego szlachetnej osobowości wciąż utrzymują się wśród wielu ludzi na całym świecie!

Minister Propagandy w rządzie Prezydenta Alberto de Mediciego Ametyst Faradobus
PRZEPROSINY OD REDAKCJI GAZETY "wBIALENII"


Cytat:Szanowny Panie Prezydencie Mikronacyjnej Unii Piłkarskiej!

W imieniu własnym oraz redaktorów pracujących dla gazety "wBialenii" pragnę Pana bardzo przeprosić za użycie w wydaniu nr 53 pisma z 3 maja 2016 r. błędnego, nieaktualnego nazwiska Pana Prezydenta. Dziękuję za zwrócenie uwagi na wynikły problem i raz jeszcze przepraszam.

Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny
PRZYPOMINAMY WYSTĄPIENIE PREZYDENTA ALBERTO DE MEDICIEGO Z OKAZJI 1-MAJOWEGO ŚWIĘTA PRACY


Cytat:Towarzysze! Ludu robotniczy bialeńskich miast i wsi! Towarzysze arystokraci! Towarzysze królowie! Towarzysze robotnicy!

Po raz pierwszy w życiu, mam zaszczyt przemawiać, jako Konduktor na oficjalnych uroczystościach państwowych. I to nie przy byle jakiej okazji, bo na święcie wszystkich pracowników i pracownic z całego mikroświata. Jak co roku, zebraliśmy się tutaj - na bialeńskim placu IRC, by zamanifestować nasze przywiązanie do największej wartości, spajającej wszystkich mikronautów, jaką jest praca. Ma ona także niewyobrażalną wartość w życiu społecznym i politycznym naszej ojczyzny - Bialenii. My, którzy skupiamy się pod zielonym sztandarem, niesionym jeszcze przez powstańców marcowych, mimo różnic, miesiącami pracujemy, by nasze państwo stało się potęgą polskiego mikroświata. Jestem pewien, że w tym wymiarze odnosimy nie małe sukcesy - spójrzmy na rankingi - na każdym z nich Bialenia plasuje się na pierwszym miejscu. Ale wyjątkowa aktywność to nie wszystko, Republika może się pochwalić jedną z najnowocześniejszych armii w mikroświecie, ale także nowoczesnym forum i zabezpieczeniem od strony technicznej. Minęły już czasy, gdy sen z powiek spędzały nam kolejne awarie, niszczące dorobek naszych rąk. Możemy śmiało powiedzieć, że Bialenia i jej mieszkańcy, znalazła się w awangardzie ludzkości, walczącej o sprawiedliwość, społeczną, postęp i przyjaźń. (emocje są zbyt duże) Wszak stare bialeńskie porzekadło przypomina, że "przyjaźń to magia". Nie oznacza to, że możemy spocząć na laurach - wiele jeszcze przed nami. Zwłaszcza teraz, gdy wchodzimy w trudny okres wiosenny, który od zawsze kojarzył się z pewnym zastojem w życiu społecznym. Czeka nas trudna walka z samym sobą. Czekają nas zmagania z straszliwymi chorobami mikronacyjnymi. Czeka nas pot, trud i łzy. Towarzysze! Nie możemy pozwolić, by reala nami zawładnął! Wiem, że nie jest łatwo. Sam na co dzień doświadczam tej walki! Jak mawiał wielki człowiek, musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali. Tak więc Towarzysze, porzućmy nieistniejącą rzeczywistość i oddajmy się pracy, ciężkiej pracy, na rzecz naszej ukochanej ojczyzny! (proszę wyprowadzić tego pana [Kristiana Arpeda – przyp. red.], jest pijany albo niespełna rozumu) Dziękuję!

Alberto de Medici, Prezydent Bialenii
KRAJ: TRWA GŁOSOWANIE PRESELEKCYJNE DO OUR SOUND 2016


Wielkimi krokami zbliża się konkurs międzynarodowy Our Sound 2016, który tym razem odbędzie się w Trizondalu. Przy organizacji pomoże także część obywateli Austro-Węgier. Niewykluczone, że przedsięwzięcie będzie cieszyć się większym zainteresowaniem niż w poprzednich latach i że znów wróci do łask. Swój udział już przed kilkoma miesiącami potwierdziła Bialenia. Dziś, 6 maja 2016 r., rozpoczęło się preselekcyjne głosowanie, które wyłoni najlepszy utwór - reprezentanta kraju w muzycznym formacie. W ankiecie pojawiło się 12 propozycji - maksymalnie można wyróżnić 6 opcji. Głosowanie potrwa aż 10 dni - Ministerstwo Kultury liczy na aktywne uczestnictwo obywateli i wybór kompozycji równie dobrej, jak ta, którą wybrano w eliminacjach do Orientivision 2016 (Bialenii udało się zająć drugie miejsce w tym konkursie, wygrała Surmenia).

Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny
KRAJ: PO REFORMIE DOSTOJEWSKIEGO RUSZYŁY WYBORY


Reforma bialeńskiego sportu, dokonana przez byłego Ministra Sportu Tomasza Dostojewskiego, przynosi wymierne skutki. W siedzibie Bialeńskiego Związku Sportowego rozpoczęły się wybory na stanowisko trenera reprezentacji narodowej w piłkę nożną oraz delegata głównego BZS przy Mikronacyjnej Unii Piłkarskiej. Oddano już kilka głosów, które jednomyślnie wskazują na to, że selekcjonerem pozostanie Maciej Kamiński, a głównym delegatem Frederick Hufflepuff. Tomasz Dostojewski, który wprowadził w życie sportowe zmiany, zrezygnował wczoraj z pełnionych w Abachazji funkcji i ... zgłosił wniosek o przyjęcie Gotlandzkiej Federacji Piłkarskiej do struktur MUP. Gotlandia to nowo powstałe, założone przez Dostojewskiego państwo na południowej Nordacie. Liczy 2 obywateli.

Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny
KRAJ: NARÓD MUREM ZA PREZYDENTEM I RZĄDEM?


Aż 44% uczestników ankiety, zamieszczonej w poprzednim wydaniu gazety "wBialenii" jest zadowolona z pracy Rządu i Prezydenta Alberto de Mediciego. Drugie tyle nie ma na ten temat zdania i nie umie jasno określić, jaki jest jej stosunek do działań rządzących. Zaledwie 11% wykazuje niezadowolenie i deklaruje, że negatywnie ocenia gabinet Medycejskiego. Te notowania pokazują, że po kilkunastu dniach urzędowania obecnego obozu - połączonych sił OPB i WR - sytuacja w kraju jest stabilna, a błędy popełnione przez Prezydent Aleksandrę Izabellę Swarzewską-Dostojewską są stopniowo, sukcesywnie naprawiane.

Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny
CZYTAJCIE GAZETĘ "wBIALENII" NA NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ!
http://ego.bialenia.org.pl/wBialenii/
ZA POMOC W JEJ PRZYGOTOWANIU DZIĘKUJĘ PANU BAJTUSIOWI!

ZAPRASZAMY DO KOMENTOWANIA NASZEJ GAZETY POD WYDANIEM NA FORUM I DO UDZIAŁU W ANKIECIE!

CZYTAJ O NAS NA MICROPEDII - http://micropedia.wikia.com/wiki/Gazeta_%22wBialenii%22

CHCESZ ZOSTAĆ REDAKTOREM "wBIALENII"? ZGŁOŚ SIĘ NA PW DO REDAKTORA NACZELNEGO FREDERICKA HUFFLEPUFFA!

W NASTĘPNYM WYDANIU JESZCZE BARDZIEJ CIEKAWE FELIETONY, WYWIADY I ARTYKUŁY!
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#2
Pozostawienie konduktorskiego przemówienia bez żadnych zmian poza jednym przyp. wygrywa cały numer. <3
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
(06.05.2016, 21:24:30)Maciej Kamiński link napisał(a): Pozostawienie konduktorskiego przemówienia bez żadnych zmian poza jednym przyp. wygrywa cały numer. <3

No cóż, bardzo się cieszę. Smile
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości