Dziennik Rozkazów Dowódcy SZ RB - sprawy operacyjne.
#1
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 01/O/2016

w sprawie utworzenia Korpusu Kosmicznego
22 maja 2016


1/ W ramach Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej tworzy się "Korpus Kosmiczny Sił Powietrznych".

2/ Korpus Kosmiczny jest samodzielną jednostka organizacyjną podległą bezpośrednio Dowództwu Sil Powietrznych.

3/ Zadaniami Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych są działania związane z obronnością w przestrzeni kosmicznej v-świata oraz ochrona działań prowadzonych w v-kosmosie w ramach działalności Bialeńskiego Programu Kosmicznego.

4/ Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#2
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 02/O/2016

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń Korpusu Kosmicznego
18 lipca 2016


1/ W celu osiągnięcia przez Korpus Kosmiczny Sił Powietrznych pełnej zdolności bojowej oraz sprawdzenie przygotowania nowych elementów tego związku taktycznego do działania operacyjnego rozkazuję z dniem 18 lipca 2016 rozpocząć ćwiczenia orbitalne o kryptonimie "Orbita-2016"

2/ W ćwiczeniach mają wziąć udział wszystkie elementy Korpusu Kosmicznego.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#3
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 03/O/2016

w sprawie podwyższenia stanu gotowości bojowej
5 sierpnia 2016

W związku z napiętą sytuacją polityczną oraz niepokojami w Brodrii (państwie z nami stowarzyszonym) rozkazuję:

1. Podnieść stan gotowości bojowej całości Sił Zbrojnych.

2. Siłom Powietrznym polecam:

a/ Przejść w zakresie obrony powietrznej z systemu dyżurowania na ziemi, na system częściowego dyżurowania w powietrzu.

b/ 51. Eskadra Lotnictwa Transportowego - przechodzi w stan pełnej gotowości bojowej całym składem, pozostając w pełnej gotowości do ewentualnego lotu na terytorium Brodrii.

c/ 102 Eskadra Specjalna przechodzi w tryb pełnej gotowości bojowej dla kluczy tankowania powietrznego.

d/ 103 Eskadra Ratowniczo-Medyczna przechodzi w stan pełnej gotowości dla klucza samolotów medycznych.

e/ 11 Eskadra Lotnictwa Taktycznego przechodzi w stan pełnej gotowości bojowej z pełnym przygotowaniem do eskortowych lotów dalekiego zasięgu.

3. Marynarce Wojennej polecam:

a/ Wszystkie okręty (w tym pozostające w bazach) mają być w pełnej gotowości bojowej z ukompletowaniem załóg, uzbrojenia i środków bojowych.

b/ Wszystkie okręty Marynarki Wojennej RB pozostające w bazach mają być w pełnej gotowości do alarmowego wyjścia w morze.

4. Wojskom Lądowym polecam:

a/ Utrzymywać pełną gotowość bojową w zakresie wojsk operacyjnych i podwyższoną w zakresie wojsk OT.

b/ Pododdziały odpowiedzialne za ochronę obiektów wojskowych i państwowych mają zwiększyć stopień ochrony oraz być gotowe do wzmocnienia sił ochronnych w trybie alarmowym.

c/ 1 Brygada Logistyczna stawia w pełnej gotowości do przemieszczenia drogą lotniczą jeden szpital polowy.

5. Wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych, którzy pełnią inne (niezwiązane ze służbą wojskową) funkcje w państwie oraz za granicą polecam wyraźne rozgraniczenie działań (wypowiedzi) dotyczących służby wojskowej i działań Sił Zbrojnych od wypowiedzi dotyczących pełnienia innych funkcji, jak również wypowiedzi wygłaszanych jako "zwykli obywatele".

6. Żołnierze wypowiadający się w spawach wojskowych (i z racji funkcji w wojsku) poza działem Sił Zbrojnych sygnują swoje wypowiedzi podpisem zawierającym pełny stopień wojskowy i funkcję w SZ RB. Wszelkie inne wypowiedzi są traktowane jako prywatne lub dokonywane z racji innych niż wojskowe obowiązków i funkcji.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#4
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 04/O/2016

w sprawie utworzenia Sił Specjalnych
8 sierpnia 2016


1/ W ramach Wojsk Lądowych Republiki Bialeńskiej tworzy się "Siły Specjalne".

2/ W fazie tworzenia Siły Specjalne są podległe bezpośrednio Dowództwu Wojsk Lądowych.

3/ Pełniącemu obowiązki Dowódcy Wojsk Lądowych pułkownikowi Piotrowi Konstantemu Dostojewskiemu poleca się rozpoczęcie prac nad stworzeniem struktur organizacyjnych Sił Specjalnych oraz przeprowadzenie analizy potrzeb sprzętowych na podstawie sprzętu będącego w dyspozycji Sił Zbrojnych RB oraz sprzętu produkowanego przez bialeńskie firmy.

4/ W celu rozpoczęcia prac polecam założyć temat w dziale Dowództwa Wojsk Lądowych o nazwie "Siły Specjalne - analiza potrzeb i możliwości", gdzie w porozumieniu z Dowództwem Sił Zbrojnych RB zostanie przygotowany plan utworzenia Sił Specjalnych.

5/ Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#5
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]

ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 05/O/2016

w sprawie przywrócenia stałej gotowości bojowej
8 sierpnia 2016

W związku z uspokojeniem się sytuacji oraz rozkazuję:

1. Przywrócić stały stan gotowości bojowej dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2. Utrzymać w mocy punkty 5 i 6 rozkazu nr 03/O/2016.

3. Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#6
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]

ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 01/O/2017

w sprawie stacjonowania wojsk w Anatolii
3 lipca 2017 r.

W związku z przejściem Anatolii pod zwierzchnictwo i zarząd Republiki Bialeńskiej ogłaszam co następuje :

1.  Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej przejmują kontrolę wojskową nad Anatolią.

2. Do obrony terenu Anatoli wyznaczam :
a) 3 Korpus Armijny , w składzie :
- 7 Dywizja Zmechanizowana
- 8 Dywizja Zmechanizowana
- 9 Dywizja Zmechanizowana
- 3 Brygada Artylerii
- 3 Brygada Obrony Przeciwlotniczej
- 3 Brygada Logistyczna
- 3 Brygada Saperów
- 3 Brygada Radiotechniczna

b) Zgrupowanie Obrony Terytorialnej "Anatolia", w składzie :
- 4. Brygada Obrony Terytorialnej

- 5. Brygada Obrony Terytorialnej
- 6. Brygada Obrony Terytorialnej
- 8. Brygada Artylerii Obrony Terytorialnej

3. Wsparcie lotnicze w Anatolii stanowi :

- 5 Rejonowe Centrum Dowodzenia i Naprowadzania
- 6 Rejonowe Centrum Dowodzenia i Naprowadzania 

- 6 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
- 7 Skrzydło Lotnictwa Patrolowo-Szturmowego 
- 8 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

- 11. Baza Sił Powietrznych 
- 12. Baza Sił Powietrznych

4. Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii wiceadm. Ahmed Husain-Dostojewski
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#7
[official]

ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 01/O/2018

w sprawie podwyższenia stanu gotowości bojowej
14 lipca 2018 r.

W związku z wrogimi działaniami podejmowanymi przez Unię Trzech Narodów rozkazuję:

1. Podnieść stan gotowości bojowej całości Sił Zbrojnych.

2. Siłom Powietrznym polecam:

a/ Przejść w zakresie obrony powietrznej z systemu dyżurowania na ziemi, na system częściowego dyżurowania w powietrzu.

b/ 81. Eskadra Lotnictwa Taktycznego przechodzi w stan pełnej gotowości bojowej.

c/ 82. Eskadra Lotnictwa Taktycznego przechodzi w stan pełnej gotowości bojowej.

d/ 61. Eskadra Lotnictwa Taktycznego przechodzi w stan pełnej gotowości bojowej.

e/ 33. Eskadra Obrony Powietrznej zostaje przebazowana do 12 Bazy Sił Powietrznych.

f/ 53. Ekakdra Lotnictwa Transportowego przechodzi w stan pełnej gotowości bojowej całym składem, pozostając w pełnej gotowości do ewentualnego lotu na terytorium Anatolii.


3. Marynarce Wojennej polecam:

a/ Wszystkie okręty (w tym pozostające w bazach) mają być w pełnej gotowości bojowej z ukompletowaniem załóg, uzbrojenia i środków bojowych.

b/ Wszystkie okręty Marynarki Wojennej RB pozostające w bazach mają być w pełnej gotowości do alarmowego wyjścia w morze.

4. Wojskom Lądowym polecam:

a/ Utrzymywać pełną gotowość bojową w zakresie wojsk operacyjnych i podwyższoną w zakresie wojsk OT.

b/ Pododdziały odpowiedzialne za ochronę obiektów wojskowych i państwowych mają zwiększyć stopień ochrony oraz być gotowe do wzmocnienia sił ochronnych w trybie alarmowym.

4. Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Iwan Pietrow
[/official]
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości