[DYSKUSJA] Ostateczne rozwiązanie kwestii Lahazydii
#21
No to fajnie... Ja mogę się do tego przyłączyć w taki sposób, że możemy w miejscach gdzie są rozmieszczone nasze jednostki wojskowe wydzielić pewne obszary (obecnie to tylko punkty), którymi będzie zarządzała armia i też coś tam postaram się z czasem wykonać.

W sumie dobrze, że prace nad nowymi mapami mi się przeciągnęły (najpierw wyjazd urlopowy, a potem konieczność nadrobienia 3-tygodniowych zaległości w pracy), to będzie można na mapie "urządzić po nowemu".
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#22
Ustrój Rzeszy to oczywiście temat na kolejną dyskusję, niekoniecznie w ramach Kongresu, ale podejrzewam, że kompetencje Sejmu, a tym bardziej jego głowy, będą w sporej mierze honorowe, a ich celem będzie przede wszystkim integracja lenników, a nie ingerencja w ich działalność. Tak ja to widzę.

Tak więc w praktyce powstanie wspólny dział z lennami i paroma miastami, których przedstawiciele będą zbierali się powiedzmy raz na trzy miesiące.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#23
Szanowni a zacni,

pozwoliłem sobie przygotować wstępną wersję ustawy, powołującej Rzeszę, byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi, propozycje czy poprawki. Oto i ona:

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O UTWORZENIU KOLOSALNEGO ZWIĄZKU OBSZARNIKÓW I WOLNYCH MIAST ZE STAROBIALENII, POMORZA, DŻAMARHIRIJI BENGAZIJSKIEJ, JAHOŁDAJEWSZCZYZNY ORAZ ANATOLII, ZA WYJĄTKIEM ANATOLII BRODRYJSKIEJ

z dnia xx.xx.2016 r.

Art. 1

1. Rozwiązuje się samorząd Prynycpatu Lahazydii.

2. Na terytorium dawnego Prynycpatu Lahazydii, tworzy się Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

Art. 2

1. Władza zwierzchnia w Kolosalnym Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej należy do Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

2. W skład Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej wchodzą wszyscy posiadacze folwarków, nadanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz plenipotenci Wolnych Miast.

3. Sejm Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, obraduje w trybie sesyjnym.

4. Sesje Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, zwoływane są co miesiąc albo w sposób ekstraordynaryjny na wniosek, co najmniej dwóch posiadaczy folwarków lub plenipotentów Wolnych Miast.

5. Sejm Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w postaci uchwał. Waga głosów posiadaczy folwarków jest równa liczbie posiadanych folwarków, zaś waga głosów plenipotentów Wolnych Miast jest równa iloczynowi liczby mieszkańców danego Wolnego Miasta i liczby 30.

Art. 3

1. Obradom Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej przewodniczy Lew Wolnogradu, będący jednocześnie plenipotentem Wolnego Miasta Wolnograd.

2. Lew Wolnogradu wybierany jest na dwumiesięczną kadencję przez Sejm Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

3. Lew Wolnogradu zwołuje kolejne sesje Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej egzekwuje uchwały Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej za pomocą dekretów.

Art. 4

1. Za Wolne Miasto uważa się obszar, zamieszkiwany przez, co najmniej dwóch obywateli bialeńskich, który otrzymał prawa miejskie w postaci uchwały Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

2.
Na Sejmie Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej Wolne Miasta są reprezentowane przez plenipotentów, wybieranych według wewnętrznych praw każdego Wolnego Miasta.

3. Tworzy się Wolne Miasto Wolnograd, którego plenipotentem jest każdy Lew Wolnogradu wybierany przez Sejm Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

Art. 5

1. Traci moc ustawa o utworzeniu samorządu Pryncypatu Lahazydii z dnia 3 października 2015 r. 

2. Do chwili wyboru pierwszego Lwa Wolnogradu, Wikariuszem Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej  jest Prezydent Republiki Bialeńskiej.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#24
Tytuł boli mnie w moje serduszko... Popraw tę literówkę. :,(
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#25
Z tym tytułem przesada.
Proponuję nazwać to Bialeński Związek Marchii Zachodniej (coś na wzór niemieckiej Hakaty albo coś w ten deseń).
Nie ma co ponosić się wyobraźni za bardzo.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#26
(28.05.2016, 21:10:21)Heinrich Hewret Wettin link napisał(a): Z tym tytułem przesada.
Proponuję nazwać to Bialeński Związek Marchii Zachodniej (coś na wzór niemieckiej Hakaty albo coś w ten deseń).
Nie ma co ponosić się wyobraźni za bardzo.
Wprost przeciwnie. Żeby coś wreszcie z tych milionów kilometrów kwadratowych było, trzeba wysilać wyobraźnię, ile tylko się da.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#27
Ale ja mówię o nazwie nowego tworu w miejsce Lahazydii. Smile
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#28
(28.05.2016, 21:13:01)Heinrich Hewret Wettin link napisał(a): Ale ja mówię o nazwie nowego tworu w miejsce Lahazydii. Smile
Ale ja to wiem.
Pewnie jeszcze byś chciał skrócenia nazwy WBZWCH? :roll:
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#29
Oczywiście! Wszystko, co jest proste, jest łatwiejsze do zapamiętania, a przy tym popełnia się mniej błędów rzeczowych podczas próby wskazania takiej nazwy.  <))
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#30
[justify]Oh, ale nazwa ustawowa celowo jest długa i skomplikowana. To ma być tylko taka bufonada, podkreślająca nadętość tego tworu. W rzeczywistości, na co dzień, będziemy używali skróconej wersji, nazywając Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, Rzeszą Bialeńską.[/justify]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#31
Ty durny bufonie! Nikt nie będzie tego używał, wszystko skróci się do KZOWMSPDBJAzwAB.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#32
nadęty*
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#33
Jeżeli chodzi o nazwę to bardzo lubię takie nadęte, przydługie, których nikt nie używa i stąd popieram propozycję Księcia Prezydenta, ale jeżeli większość popiera coś krótszego, chyba najlepsza byłaby w tym przypadku po prostu Rzesza Bialeńska, to nie będę się upierał. Co do propozycji tow. Wettina to jest z nią taki problem, że i z działalnością Hakaty będzie miało to niewiele wspólnego, a i marchii (margrabstw) będzie w Rzeszy co najmniej kilka.

Jest jeszcze jedna sprawa, której Książę Prezydent nie uwzględnił w projekcie, a która na pewno wymaga omówienia - tereny wojskowe. Z jednej strony możemy uznać, że podlegają one wyłącznie jurysdykcji armii i jako takie nie wchodzą w skład Rzeszy, ale z drugiej sam tow. marsz. Dex powiedział, że chętnie zajmie się opisaniem tych miejsc. Można więc uznać, że są one częścią Rzeszy, co w praktyce i tak nic nie zmieni, gdyż Sejm nie będzie podejmował decyzji ograniczających władzę wojskową, zaś Dowódca otrzymałby stosowną liczbę głosów.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#34
Podobają mi się te pomysły. Melodię przyszłości stanowią pewne rozwiązania konstytucyjne, które powinny wyniknąć z takiego przemodelowania, ale o tym kiedy indziej.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#35
(29.05.2016, 16:25:09)Ametyst Faradobus link napisał(a): Z jednej strony możemy uznać, że podlegają one wyłącznie jurysdykcji armii i jako takie nie wchodzą w skład Rzeszy, ale z drugiej sam tow. marsz. Dex powiedział, że chętnie zajmie się opisaniem tych miejsc. Można więc uznać, że są one częścią Rzeszy, co w praktyce i tak nic nie zmieni, gdyż Sejm nie będzie podejmował decyzji ograniczających władzę wojskową, zaś Dowódca otrzymałby stosowną liczbę głosów.

To już zależy od woli Marszałka. Moglibyśmy dodać człon o Bellatores, którzy na równi z plenipotentami Wolnych Miast i obszarnikami, mieliby prawo do głosu na Sejmie Rzeszy. A to zagwarantuje nam jeszcze dłuższą, a co za tym idzie, bardziej nadętą, nazwę samorządu. <3

Cytat:Podobają mi się te pomysły. Melodię przyszłości stanowią pewne rozwiązania konstytucyjne, które powinny wyniknąć z takiego przemodelowania, ale o tym kiedy indziej.

O autonomii prawnej dla lenn, możemy podyskutować przy opracowaniu nowej ustawy o lennach i tytułach szlacheckich.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#36
Sejm też winien mieć takie prawo. Może warto też szczegółowiej opisać sposob jego działania?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#37
Zastanawiam się, czy jest to konieczne. Podstawowe zasady funkcjonowania Sejmu Rzeszy (głosowanie zwykłą większością głosów, przewodnictwo Lwa Wolnogradu), reguluje ustawa. Całą procedurę legislacyjną oraz sposób zachowywania się na sali może regulować wewnętrzna uchwała Sejmu Reichu, coś na wzór naszego regulaminu parlamentu.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#38
Popieram Księcia Prezydenta. Jestem też przeciwny zbyt daleko idącym kompetencjom Sejmu i ograniczaniu przezeń możliwości lenników i wolnych miast.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#39
Ok. Nie protestuje.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#40
[justify]Słowem podsumowania dwóch dyskusji. Tuśmy zdecydowali, że Lahazydia jednak musi zostać zniszczona. Tymczasem jej miejsce zajmie, dumnie brzmiący twór, Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, zwany Rzeszą Bialeńską. Ustawa o jego utworzeniu wkrótce zostanie wysłana do Parlamentu. Jednocześnie podjęty został problem miast, za które "uważa się obszar, zamieszkiwany przez, co najmniej dwóch obywateli bialeńskich, który otrzymał prawa miejskie w postaci uchwały Sejmu [Rzeszy]". Miłe dla ucha są deklaracje o tym, że tylu Bialeńczyków ma zamiar angażować się w życie działalność miejską. Od słów, do czynów![/justify]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości