Koronacja Cara Iwana
#1
[b][size=24pt]Uroczystość Koronacji
Cara Iwana

[Obrazek: z17042064Q,-Koronacja-cara-Mikolaja-II--...-Lauri.jpg]

[i][font=georgia][size=20pt]Na placu przed Pałacem Michajłowskim, gdzie wkrótce odbędzie się koronacja, zbierają się tłumy zadowolonych Brodryjczyków. Zewsząd widać flagi oraz emblematy Carstwa Brodryjskiego. Przedstawiciele arystokracji, najwyższych władz państwowych oraz zagraniczni goście czekają w uroczyście udekorowanej Sali Tronowej w Pałacu. Po chwili na Plac przed Pałacem Michajłowskim przyjeżdża bogato zdobiona karoca, z której wychodzi Car Iwan wraz z ojcem - Carem Seniorem Mikołajem Patrykiem. Uroczyście przechodzą po rozciągniętym burgundowym dywanie aż do wrót Pałacu. Wzdłuż drogi orszaku carskiej ustawieni są gwardziści, którzy uroczyście salutują mającemu wstąpić na tron Carowi. Gdy orszak carski przekracza drzwi Pałacu Michajłowskiego dołączają doń Ministrowie oraz reszta członków Rodziny Carskiej. W tejże asyście monarcha wkracza do Sali Tronowej. Trębacze grają na wejście monarsze, zebrani goście powstają. Car zajmuje wyznaczone miejsce na tronie, obok której, na złotej poduszce położona jest korona Carska, zwana Czapką Fedorowicza, obok niej leży srebrne berło ze brylantami oraz złotej jabłko - regalia dawnych Carów Brodrii.[/size]

[size=20pt]Po chwili następuje uroczyste odśpiewanie hymnu Carstwa Brodryjskiego[/size]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LBWbLs5wuuc&feature=youtube[/youtube]

[size=20pt]Zaraz po odśpiewaniu hymnu Mistrz Ceremonii przynosi do sali Najwyższy Akt Prawny Carstwa Brodryjskiego oraz wyzłacany krzyż. Car kierując swoją dłoń w ich stronę recytuje słowa przysięgi:[/size]
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#2
[size=20pt]Uroczyście ślubuję, bronić Narodu Carstwa Brodryjskiego, stać na straży Praw oraz wypełniać powierzone mi przez Boga i Naród obowiązki głowy państwa. Nadto przysięgam kierować się sprawiedliwością oraz rozwagą, by doprowadzić do pomyślności Carstwa. Tak nam dopomóż Bóg![/size]
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#3
[size=20pt]Czy przyjmujesz koronę Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego?[/size]
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#4
[size=20pt]Przyjmuję.[/size]
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#5
[size=20pt]Czy przyjmujesz to berło oraz jabłko?[/size]
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#6
[size=20pt]Przyjmuję.[/size]
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#7
[size=20pt]Narodu Brodrii radujcie się! Oto Iwan Pietrow - Dostojewski, wasz nowy Car![/size]
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#8
[size=20pt]P owstaje Car by pobłogosławić swoich poddanych.[/size]
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#9
[size=20pt]Drodzy Obywatele! Błogosławię Was w imię Boga Wszechmogącego! Na Waszych głowach kładę te namaszczone Bożą wolą dłonie, aby serca i dusze Wasze ogrzał płomień wiary w pomyślność i rozwój Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego! Aминь![/size]
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#10
[size=20pt]Uroczystość koronacji dobiegła końca, zebrani na Sali Tronowej goście składają gratulację monarsze.[/size]
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#11
W imieniu Ludu Szlacheckiego i jego Partii oraz swoim własnym składam na ręce Waszego Wieliczestwa gratulacje i życzenia wielu lat pomyślnych rządów na tronie Brodrii. Jako, że nie wypada przychodzić z pustymi ręcami pozwalam sobie przekazać dar od Rządu ZSKHiW. Jest to obraz znanego hirschberskiego artysty Siegfrieda Schweina noszący tytuł "Biegnij Sebastianie". Tak jak bimber to płynny monarchosocjalizm, tak ów obraz jest monarchosocjalizmu wizualizacją.

[Obrazek: comment_7fAoS8rxmvqtBINgxkJPnh5AO3PWRGmI,w400.jpg]

Drugą częścią prezentu niech będzie występ znanego hirschberskiego chóru ludowego z miasta Stettin, który wykona na cześć Waszego Wieliczestwa tradycyjną pieśń brodryjską:

https://www.youtube.com/watch?v=XgDkK2H7YfQ
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#12
Wasza Carska Wysokość.
W imieniu Rządu Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego chciałbym złożyć na twoje ręce gratulacje ich życzyć wielu lat panowania w dobrobycie i spokoju.
Chwała Car Iwan,  Chwała Brodria.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#13
Cytat:
Wolnograd, 24 maja 2016 roku

Alberto Carlos de Médici y Zep

Jego Carska Mość
Bożej łaski i woli narodu Car Brodrii,
Car Rosyii,
Król-Senior Hasselandu


[size=10pt]Wasza Carskoje [size=10pt][font=georgia]Wieliczestwo !

[justify][size=10pt][font=georgia]W[font=georgia] mieniu rządu Republiki Bialeńskiej, jak i całego narodu bialeńskiego, chciałbym złożyć najszczersze życzenia z okazji tak pięknego święta - objęcia tronu Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego. Pozwól, Wasza Miłość, że złożę je w formie przyjacielskiej rady. Pamiętaj, Wasze Wieliczestwo byś zawsze miał "chłodną głowę", roztropnie dążąc do postawionego sobie celu. Niechaj pośpiech doradcą Waszego Wieliczestwa nie będzie. Słusznie prawili starożytni, mówiąc [i]festina lente
! Niechaj Twym mottem, Najjaśniejszy Panie, będzie, by czynić wszystko tak, aby błędów nijakich nie popełniać. Bądź, Wasza Miłość, zawsze konsekwentny, dumnie krocząc z podniesioną głową po krużgankach Pałacu Michajłowskiego. Proszę, byś nigdy nie okazywał wątpliwości czy zwątpienia, to monarchom, noszącym Czapką Fedorowicza, nie przystoi. Pamiętaj, Wasze Wieliczestwo, że zawsze będziesz miał przyjaciół w Republice Bialeńskiej, którzy w trudnych chwilach mogą być podporą Twego rządu. Pókim gospodarzem Pałacu Prezydenckiego, jego drzwi są zawsze otwarte dla Najjaśniejszego Cara i jego doradców oraz poddanych. Jednocześnie, mam szczerą nadzieję, że stosunki bialeńsko-brodryjskie za panowania Waszej Miłości wejdą w jeszcze intensywniejsza fazę rozwoju. Niechaj wyrazem mojego, jaki i całego narodu bialeńskiego, szacunku dla Waszej Carskiej Mości będzie to zdjęcie, które wykonał prywatny fotograf przed naszym wspólnym meczem w tenisa na kortach Pałacu Prezydenckiego.[/justify]

Z wyrazami głębokiej estymy,

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep

[Obrazek: Podczas-gry-w-tenisa-ok.-1900.png]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#14
Cytat:
[Obrazek: kd-godlo.png]  [Obrazek: Herb-Elderland.png]
Królestwo Dreamlandu  |  Królestwo Elderlandu

Wasza Carska Mość

[justify][font=georgia]W imieniu Jego Królewskiej Mości Edwarda II Króla Dreamlandu i Elderlandu, Obu Królestw Wspólnoty Korony Ebruzów i Ich Narodów pragnę złożyć Waszej Carskiej Mości serdeczne gratulacje z okazji koronacji. Niech Wasze rządy odznaczają się najznamienitszymi dziełami, jakie dla przyszłych pokoleń Brodryjczyków stworzycie i zachowanie, rządząc mądrze i roztropnie. Carstwo Brodryjskie jest w dobrych rękach, a Wasi poddani będą mogli być z niego jeszcze bardziej dumni. Życzę wytrwałości w dążeniu do celów Waszej Carskiej Mości oraz powodzenia w ich realizacji. Niech żyje Car Iwan. Niech żyje Brodria.

Wszystkiego najlepszego![/justify]

Z wyrazami estymy,

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królestwa Dremlandu
Majordom Koronny Elderlandu
#15
[Obrazek: logo.png]
Wasza Carska Mość,

[justify]Niestety z powodów realnych nie mogłem pojawić się w Pałacu w dniu wczorajszym. Jednakże udało mi się przybyć dzisiaj. Po pierwsze pragnę złożyć Waszej Wysokości najszczersze gratulację i życzyć w powodzenia w tej trudnej sztuce jaką jest panowanie w państwie. Mam nadzieję, że okaże się Wasza Carska Mość Carem jakiego Brodria potrzebuje i uda się Waszej Wysokości zaktywizować państwo. Po drugie liczę, że współpraca pomiędzy Brodrią, a Hasselandem układać się będzie jeszcze lepiej niż do tej pory - wszakże Wasza Carska Mość pochodzi z Królestwa Hasselandu i jest moim rodakiem. Pierwszym krokiem w rozwoju naszej współpracy będą Dni Hasselandzko-Brodryjskie, które wkrótce będą się odbywać. Jeszcze raz gratuluję. Na koniec pragnę przekazać ten oto prezent: prawdziwy, razuryjski miecz, który należał kiedyś do Króla Razuri.[/justify]

[Obrazek: 480b76ae58fb0e24e68760bc48a75545.jpg]
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
#16
[size=20pt]Wielmożni Goście!

Serdecznie dziękujemy za wspaniałe życzenia i podarki. Serce Nasze raduje się wielce, gdy widzi tak zacnych przybyszów z krajów sojuszniczych. Jesteśmy przekonani, iż przyjaźń pomiędzy naszymi narodami trwać będzie po wieki.[/size]
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości