Propozycja współpracy międzynarodowej.
#1
[Obrazek: 6zsFNrJ.png]

BIALEŃSKA AGENCJA KOSMICZNA

Propozycja współpracy

Bialeńska Agencja Kosmiczna proponuje Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej oraz Brodryjskiej Agencji Kosmicznej zawarcie trójstronnej umowy dotyczącej współpracy naszych programów kosmicznych oraz podejmowania wspólnych działań dotyczących przedsięwzięć w v-kosmosie.

Uważamy, że tylko wspólny wysiłek naszych państw i agencji kosmicznych jest w stanie podołać złożonym problemom działań w kosmosie, a połączone działania są w stanie sprostać ogromnym wydatkom i trudnościom ekonomicznym i technicznym jakie niesie za sobą rozwój techniki kosmicznej, budowa baz orbitalnych, baz rozmieszczonych w różnych punktach naszego układu słonecznego, a także w przyszłości organizacji wypraw poza nasz system słoneczny.

Jeżeli KH jest zainteresowane współpracą to wkrótce będziemy mogli przystąpić do sformułowania traktatu dotyczącego współpracy w zakresie badań v-kosmosu, dzielenia się technologia kosmiczną oraz do pierwszego wspólnego przedsięwzięcia jakim byłaby budowa dużej, międzynarodowej stacji kosmicznej na orbicie Pollinu.

Przedstawiciel z ramienia Bialeńskiej Agencji Kosmicznej oraz Bialeńskiego Programu Kosmicznego
(-)
Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Ja na razie mogę powiedzieć, że w Instytucie Neksjalizmu Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej pracujemy nad naukowym programem kosmicznym - i mam nadzieję, że stanie się on elementem działań HAKos (HASSA). W tym sensie jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#3
Czy Hasselandzka Agencja Kosmiczna ma zamiar uczestniczyć w budowie wspólnej międzynarodowej stacji kosmicznej (przygotowania do budowy której w zasadzie się ukończone w BAK, a jej budowa rozpocznie się niebawem) na orbicie Pollinu?

Rozumiem, że w obecnej chwili dopiero pracujecie nad programem własnym, ale przekazany Wam niedawno samolot kosmiczny zapewniłby Wam udział w przygotowaniu stacji do działania oraz możliwość z nią komunikacji.

Jeżeli jesteście zainteresowani to przystąpię do przygotowania umowy trójstronnej pomiędzy naszymi agencjami kosmicznymi (mam też już pozytywną odpowiedź z Brodryjskiej Agencji Kosmicznej), którą powinienem wkrótce przedstawić do zatwierdzenia przez każdą ze stron.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
Ja niestety nie reprezentuję Agencji, ale myślę, że na pewno będzie pozytywna odpowiedź.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#5
A tak z ciekawości... kto się agencją zajmuje?
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Właściwie to zajmował się nią Iwan Pietrow i Freyton Camirr, ale ponieważ oboje są już nieaktywni w Hasselandzie, to postanowiłem przekazać pieczę nad agencją Wiceadmirałowi de Zaymowi.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#7
[attachment id=1 msg=49605]

Czyli teraz ja - i współpracę popieram...
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#8
W takim razie gratuję objęcia kierownictwa HAK i przedstawiam wstępny projekt układu...

Cytat:
Układ o współpracy w zakresie badań v-kosmosu i współdziałaniu w przestrzeni kosmicznej.

1. Układ zostaje zawarty pomiędzy:

Bialeńską Agencją Kosmiczną (BAK),
reprezentowaną przez Ronona Dex

Hasselandzką Agencją Kosmiczną (HAK),
reprezentowaną przez Piotra de Zayma.

- Brodryjską Agencją Kosmiczną (Brodkosmos),
reprezentowaną przez Tomasza Bagrat-Dostojewskiego.

2. Układ powstaje w celu połączenia wysiłków w badaniach nad v-kosmosem oraz współpracy w zakresie tworzenia technik kosmicznych.

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do:

a/ wzajemnego wspierania się w zakresie badań na v-kosmosem;

b/ przekazywania sobie wyników badań;

c/ dzielenia się cywilnymi technikami kosmicznymi;

3. Układające się strony zbudują wspólnie międzynarodową stację orbitalną umieszczona na orbicie Pollinu, z której na równych prawach będzie korzystała każda ze stron.

4. Powstające na orbitach innych ciał niebieskich układu słonecznego stacje kosmiczne o zastosowaniu cywilnym będą również budowane wspólnym wysiłkiem oraz będą równie dostępne dla każdej ze stron układu.

5. Do czasu powstania kosmodromów w Carstwie Brodryjskim i Królestwie Hasselandu rakiety nośne i pojazdy kosmiczne tych państw będą mogły korzystać z istniejącego kosmodromu BAK.

6. Bialeńska Agencja Kosmiczna udzieli pomocy w zakresie zbudowania w Królestwie Hasselandu i Carstwie Brodryjskim kosmodromów i z chwilą ich powstania strony zobowiązują się udostępniać te obiekty innym sygnatariuszom układu w miarę potrzeb i możliwości.

7. W przypadku wypraw badawczych w głąb układu słonecznego, a także w przyszłości poza jego granice będą one realizowanie wspólnie lub gdy organizować je będzie tylko jedna ze stron to zapewni miejsce dla przedstawicieli pozostałych stron układu, a gdy będzie to niemożliwe ze względu na ograniczone załogi lub bezzałogowość misji strony zobowiązują się do przekazywania sobie wzajemnie sprawozdań z misji.

8. Z czasie współdziałania i misji kosmicznych, jeżeli strony nie ustalą inaczej - działaniami kierować będzie przedstawiciel Bialeńskiej Agencji Kosmicznej.

9. Do układu można przyjąć kolejne agencje kosmiczne innych państw tylko przy aprobacie każdej ze stron układu.

10. Układ wchodzi w życie z chwilą podpisania.

Podpisy przedstawicieli układających się stron:

Nie ukrywam, że nie jestem mocny w pisaniu tego typu dokumentów (zdecydowanie wolę kwestie techniczne) to proszę o wszelkie uwagi, pomysły i korekty.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Są błędy:


-  Hasselandzką Agencją Kosmiczną (HAK),
reprezentowaną przez Piotra de Zayma.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#10
(25.05.2016, 18:07:33)Eddard Noqtern link napisał(a): -  Hasselandzką Agencją Kosmiczną (HAK),
Ewidentna literówka - przepraszam...

(25.05.2016, 18:07:33)Eddard Noqtern link napisał(a): reprezentowaną przez Piotra de Zayma.
A tutaj powstaje problem... co bierzemy pod uwagę, bo ja patrzę na imię i nazwisko umieszczone jako nazwa konta. Chyba powinniście to nieco uporządkować, bo osoba z zewnątrz będzie miała problem z zorientowaniem się o kogo chodzi i jak kto się w v-świecie nazywa.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#11
Cóż, zmiany zachodzą już automatycznie, ale nie dotknęły tych, którzy konta mieli wcześniej.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#12
(25.05.2016, 20:55:59)Maciej Kamiński link napisał(a): Cóż, zmiany zachodzą już automatycznie, ale nie dotknęły tych, którzy konta mieli wcześniej.
Zawsze można zrobić "ręcznie" to co nie dzieje się (działo się) "automatycznie". W obecnej formie jest to nieczytelne i nawet nie wiadomo czy użycie jako nazwiska osoby, jego nazwy konta jest błędem? Bo niby jak się zorientować ma ktoś, kto nie śledzi zmian personaliów innych osób? W moim przypadku opis jest chyba jasny... Aktualne nazwisko jest nazwą konta, a pod nim umieściłem dawne personalia, w taki sposób że chyba można się zorientować, że są one poprzednimi. Natomiast umieszczenie tego w podpisie i to w taki sposób jak to ma Piotr Paweł I/Piotr de Zaym niczego nie mówi... w sumie już prędzej sugeruje, że dane w podpisie są właśnie poprzednimi.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#13
A wracając do meritum... Są uwagi co do treści dokumentu? Chcielibyście coś zmienić, rozbudować itd.?
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#14
Ja  nie mam i z chęcią podpisuję.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#15
Świetnie... czekamy zatem na pojawienie się Tomasza (widać go real przytłoczył) i wysłuchanie zdania trzeciego potencjalnego sygnatariusza naszej umowy.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości