Reformy w Carstwie Brodryjskim
#21
Tą karę za nieusprawiedliwioną nieobecność podałem raczej jako przykład, aczkolwiek uważam że dwa tygodnie to nie jest jakaś strasznie surowa kara. W brodryjskim parlamencie, przy takiej ilości obywateli jaką mamy, nie będzie się raczej dużo działo. Aby ograniczyć stosowanie takich kar można nałożyć na Marszałka obowiązek informowania posłów o głosowaniu poprzez wiadomość prywatną a także odstępować od wymierzania kary jeżeli poseł zapowiedział przed głosowaniem nieaktywność w konkretnym przedziale czasowym.

Ciekawą inicjatywą którą popieram jest wprowadzenie proponowanej przez Cara tabeli rang szlacheckich i głosów ważonych.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#22
Cytat:Pomysł z głosami jest ciekawy. Proponowałbym aby każdy z uczestników tej dyskusji odniósł się do tej inicjatywy czy ją popiera czy też nie. A co do tabeli rang szlacheckich to mógłby Wasza Carska Mość przybliżyć zarys tejże reformy? Jakie przywileje brane są pod uwagę? Ziemskie?

Tabela rang szlacheckich ma nawiązywać w pewnym stopniu do realowej tabeli rang Piotra I. Każdy obywatel brodryjski wraz z nominacją szlachecką otrzymywałby stopień, ustalony tabelą rang. Im więcej działałby dla państwa, tym uzyskiwałby wyższy stopień. Każdy ze stopni niósłby za sobą coraz to większe przywileje, w większości ziemskie, jak chociażby możliwość posiadania większego majątku, ale także, w połączeniu z reformą parlamentarną, dawałby większą ilość głosów.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#23
Ogromne połacie ziemi i wpływ na politykę państwa mogą skusić niejednego. :]) Pomysł wart aprobaty.
Jednak wracając do Rady Państwa, jak Wasze Mości widzą sprawę obrania pierwszych Radców? Ta kwestia Nam lekko uciekła w toku rozmów.

Cytat:Aby ograniczyć stosowanie takich kar można nałożyć na Marszałka obowiązek informowania posłów o głosowaniu poprzez wiadomość prywatną a także odstępować od wymierzania kary jeżeli poseł zapowiedział przed głosowaniem nieaktywność w konkretnym przedziale czasowym.

Słuszne uwagi. Należy o nich pamiętać przy tworzeniu aktu o Radzie Państwa mówiącego.
-Pijesz? -Nie. -Palisz? -Tylko heretyków.

[Obrazek: 200_03_08_16_5_52_51.png]
#24
Cytat:Jednak wracając do Rady Państwa, jak Wasze Mości widzą sprawę obrania pierwszych Radców? Ta kwestia Nam lekko uciekła w toku rozmów.

Rada Państwa miałaby być organem, do którego dostęp miałby każdy brodryjski obywatel. Nie byłoby wyborów parlamentarnych, gdyż w obecnej sytuacji, kiedy mamy mało obywateli, wybory nie sprawdzałyby się. Zamiast tego chciałbym, aby odbywały się wybory Marszałka Rady, np. co trzy/cztery tygodnie.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#25
A więc sprawa ustalona. Co do Marszałka to optowałbym za przeprowadzaniem wyborów na tą funkcję pierwszego dnia każdego miesiąca.
-Pijesz? -Nie. -Palisz? -Tylko heretyków.

[Obrazek: 200_03_08_16_5_52_51.png]
#26
Dobry pomysł. Postaram się w najbliższym czasie utworzyć wstępny projekt ukazu, który powoła do życia Radę Państwa. Wraz z nim zaprezentuję projekt ukazu o ustanowieniu tabeli rang.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#27
Ja natomiast proponuję aby wybór Marszałka odbywał się raz na dwa miesiące.  Raz w miesiącu to zbyt krótka kadencja.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#28
Cytat:
[size=24pt]UKAZ CARSKI

[font=georgia][size=10pt][b]ws. utworzenia Rady Państwa


z dnia xx miesiąca Anno Domini 2016

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

[size=8pt][font=georgia]Art.1.
Postanawiamy utworzyć Radę Państwa, zwaną dalej Radą. Organ ten dla obywateli tworzymy i obywatelom powierzamy.

[size=8pt][font=georgia]Art.2.
Rada będzie pełniła rolę jedynego i niepodzielnego parlamentu brodryjskiego. Ergo w skład Rady wchodzić będą wszyscy obywatele brodryjscy.

[size=8pt][font=georgia]Art.3.
1. Na czele Rady Marszałek stanie. Będzie on wybierany przez obywateli spośród obywateli, w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i równym.
2. Kadencja Marszałka jeden miesiąc trwać będzie. Na tydzień przed upłynięciem kadencji, Marszałek zobowiązany będzie do rozpisania wyborów, które przeprowadzone zostaną w dzień zakończenia kadencji.
3. Marszałek będzie mógł być odwołany przez parlamentarzystów, jeżeli będzie nieaktywny dłużej niż 7 dni. Wtedy to obywatel posiadający najwyższy brodryjski tytuł szlachecki, będzie miał obowiązek niezwłocznego przeprowadzenia nowych wyborów.

[size=8pt][font=georgia]Art.4.
1. Rada obradować będzie nieprzerwanie.
2. Rada uchwalać będzie akty zwykłą większością, w głosowaniu jawnym i bezpośrednim, trwającym nie krócej niż 24 godziny i nie dłużej niż 72 godziny. W sytuacjach skrajnych, na wniosek dwóch posłów, Marszałek będzie mógł skrócić, bądź wydłużyć czas głosowania.
3. Akty Rady będą stać niżej w hierarchii od aktów prawnych, zgodnie z wolą Cara wydanych, ale stać będą wyżej od starych aktów prawnych, wydanych w czasie obowiązywania Konstytucji Carstwa Brodryjskiego z dnia 25 sierpnia Anno Domini 2015.

[size=8pt][font=georgia]Art.5.
Niniejszy ukaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

[font=georgia]/-/ Iwan I Pietrow-Dostojewski
Z Bożej łaski i woli Narodu Car Brodrii, samodzierżca Wszechbrodryjski

Szanowni!

Przedstawiam wstępny projekt ukazu ws. utworzenia Rady Państwa. Postanowiłem go skrócić i nie zawierać w nim części z karami za nieaktywność. Chciałbym, aby ta kwestia została ustalona przez parlamentarzystów po rozpoczęciu obrad. Zaznaczam, iż projekt ten będzie powiązany z ukazem ws. ustanowienia tabeli rang (przedstawię go niedługo), stąd w art. 4 ust. 2 powyższego projektu mowa o "nierównym" głosowaniu. Ustalaliśmy, że każdy obywatel, zależnie od stopnia, będzie posiadał różną liczbę głosów. Uznałem także, iż głosowanie w wyborach na Marszałka winno być równe. Zachęcam wszystkich do dyskusji na temat projektu, do zgłaszania uwag, poprawek, itd. W razie wątpliwości, proszę zadawać pytania.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#29
Tak jak już powiedziałem,  uważam iż okres kadencji Marszałka powinien trwać dwa miesiące.  Do reszty nie mam zastrzeżeń.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#30
Nie zgłaszam zastrzeżeń. Treść jasna i czytelna. Co do kadencji Marszałka to co miesięczna zmiana przodownika może pozytywnie wpływać na aktywność całego zgromadzenia, dlatego też popieram kadencję jednomiesięczną.
-Pijesz? -Nie. -Palisz? -Tylko heretyków.

[Obrazek: 200_03_08_16_5_52_51.png]
#31
Dzisiaj oficjalnie wydam ukaz o utworzeniu Rady Państwa. Nie mam póki co pomysłu na dokładny wygląd ukazu ws. utworzenia tabeli rang. Proponuję zatem, aby na samym początku, to członkowie Rady ustalili ilość głosów do oddania.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości