Reformy w Carstwie Brodryjskim
#1
Szanowni Mieszkańcy!

Obejmując rządy w Najjaśniejszym Carstwie Brodryjskim, mówiłem o potrzebie przeprowadzenia reform. Moim zdaniem są one niezbędne, gdyż w obecnej sytuacji Brodria jest w opłakanym stanie. Dlatego otwieram ten wątek, jako miejsce, gdzie, mam nadzieję, wywiąże się dyskusja nad prezentowanymi przeze mnie pomysłami.

W pierwszej kolejności powinniśmy zająć się prawem brodryjskim, a dokładnie najważniejszym aktem, czyli Konstytucją. Stanowi ona przeszkodę numer jeden ku dalszym zmianom. Należy ją przeto znieść, a na jej miejsce uchwalić prawa kardynalne, które w prosty sposób ustalą podstawy ustrojowe Carstwa Brodryjskiego - państwa monarchii absolutnej we wschodnim wydaniu, tj. samodzierżawia.

Liczę na to, że przy tworzeniu nowego prawa pomogą nam (od strony technicznej) nasi sojusznicy z Republiki Bialeńskiej. Jutro postaram się przedstawić pierwszy projekt Zwodu Praw Kardynalnych Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#2
Brodria w opłakanym stanie?  Żartujesz chyba?  W Brodrii brakuje aktywności i tylko tyle. Gdyby wszyscy obywatele posiadający obywatelstwo byli aktywni, wszystko byłoby Oki.
Nie zapominaj że twórcą obecnego Kodeksu Karnego Carstwa jest jedna z czołowych postaci Republiki Bialeńskiej.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#3
Tomaszu, pozwalasz sobie na zbyt wiele. Proszę Cię, abyś zwracał się do mnie w odpowiedni sposób, tj. zgodnie z tytulaturą. Tym razem tylko Cię upominam, gdyż jestem łaskawym monarchą.

Mówiąc, że Brodria jest w opłakanym stanie, miałem na myśli głównie brak aktywności. Aby zwiększyć aktywność i zainteresować innych państwem, potrzebne są reformy.

Cytat:Nie zapominaj że twórcą obecnego Kodeksu Karnego Carstwa jest jedna z czołowych postaci Republiki Bialeńskiej.

"Głowę zwiesił niemy." (z wyrazem zażenowania na twarzy). Tomaszu, ręce opadają na widok niektórych Twoich komentarzy... Oczywiście, Car-Senior jest jak najbardziej jedną z czołowych postaci w Republice Bialeńskiej, ale mówiąc o sojuszniczej pomocy, nawiązywałem do mojej mowy koronacyjnej. Mówiłem w niej o specjalistach prawnych z RB (czyt. członkowie AL, twórcy bialeńskiego prawa).
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#4
Wybacz Wasza Wysokość, ale poczułem się urażony tymi słowami o opłakanym stanie Carstwa.  Od momentu objęcia przezemnie stanowiska Kanclerza oraz Głównodowodzącego CSZ robię co mogę aby ożywić i rozwijać Brodrię.

Nie mówię o naszym ojcu, szanowny bracie.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#5
Przedstawiam wstępny projekt:

Cytat:
Zwód
Praw Kardynalnych
Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego

Dnia x miesiąca x Anno Domini 2016 przyjęty


[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

My, Naród Brodryjski, wypełniając Bożą wolę, mając na uwadze dobro Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego, poniższe Prawa Kardynalne ustanawiamy.

Artykuł I
Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie jest państwem internetowym, które trwa przy samodzierżawiu i trwać przy nim będzie na wieki.

Artykuł II
Władzę w Najjaśniejszym Carstwie Brodryjskim sprawuje Car, samodzierżca Wszechbrodryjski. Wszelka władza w Najjaśniejszym Carstwie Brodryjskim do Niego należy. Car za swe czyny odpowiada wyłącznie przed Bogiem i historią. Osoba Cara jest nietykalna.

Artykuł III
Podział administracyjny Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego ustala Car.

Artykuł IV
Car na czele Carskich Sił Zbrojnych stoi. Car może powołać Głównodowodzącego Sił Zbrojnych, któremu dowództwo nad Carskimi Siłami Zbrojnymi powierzy.

Artykuł V
Za obywatela Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego uważa się każdą osobę, która zamieszkuje terytorium Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego oraz została nobilitowana przez Cara. Obowiązkiem każdego obywatela jest roztropna troska o dobro wspólne, rozumiana jako służba Ojczyźnie, Carowi, a także poszanowanie Praw.

Artykuł VI
Ustanowiony Zwód Praw Kardynalnych jest najważniejszym aktem prawnym na terytorium Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego. Kolejne są akty prawne zgodnie z wolą Cara wydane.

Artykuł VII
Zwód Praw Kardynalnych przez Cara wyłącznie zmieniony być może.

Artykuł VIII
Ustanawiając powyższe Prawa Kardynalne, znosi się jednocześnie Konstytucję Carstwa Brodryjskiego z dnia 25 sierpnia Anno Domini 2015. Akty prawne przez Cara, Dumę Bojarów, Kanclerza, tudzież Ministrów do tej pory wydane, a także przyjęte traktaty i umowy międzynarodowe, uznaje się za obowiązujące. Hierarchia tychże aktów prawnych jest zgodna z Konstytucją Carstwa Brodryjskiego z dnia 25 sierpnia Anno Domini 2015, jednakże nowe akty prawne, zgodnie z wolą Cara wydane, nad starymi prawami stoją.

Jak widać jest to bardzo ogólny akt prawny. Taki ma być, gdyż oddaje klimat kraju, w którym panuje samodzierżawie. Zapraszam do dyskusji wszystkich zainteresowanych.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#6
Artykuł 3 powinien zostać zmieniony.
Podział administracyjny powinien być ustalany Przez Akt Dumy Bojarów, nie inaczej.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#7
(09.06.2016, 15:58:07)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):Artykuł 3 powinien zostać zmieniony.
Podział administracyjny powinien być ustalany Przez Akt Dumy Bojarów, nie inaczej.

Dlaczego? Przecież Car może się konsultować z obywatelami w sprawie podziału administracyjnego. Tak właśnie zamierzam czynić. Ponadto według powyższego aktu prawnego Duma Bojarów nie istnieje.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#8
Wasza Carska Mość!

Nie mam zastrzeżeń do aktu.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#9
Cytat:My, Naród Brodryjski, wypełniając Bożą wolę, mając na uwadze dobro Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego, poniższe Prawa Kardynalne ustanawiamy.

[justify]Jeśli można, sugerowałbym Waszemu Wieliczestwu, by zrezygnować z tej formułki, stanowiącej jakoby to naród - a więc poddani Waszego Wieliczestwa - nadawali państwu, bądź co bądź absolutystycznemu, wzmiankowane prawa kardynalne. Czyż to nie Wasza Carska Mość jest suwerenem i jedynym prawowitym samodzierżawcą? Zwłaszcza, że wymowa samego zwoju jest wybitnie samodzierżawcza, ja bym, osobiście, narodu w to nie mieszał. Jego rola, w państwie taki, jak Najjaśniejsze Carstwo, może przecież ograniczyć się do doradzania monarsze. Zresztą Wasze Wieliczestwo słusznie dodał, że ma zamiar wykorzystywać instytucję konsultacji ludowych.[/justify]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#10
Tworząc taką formułkę, chciałem podkreślić rolę Narodu w kształtowaniu samodzierżawia. To Naród miałby nadać Carowi władzę absolutną. Można to jednak zmienić...

Cytat:
Zwód
Praw Kardynalnych
Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego

Dnia x miesiąca x Anno Domini 2016 przyjęty


[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

My, Iwan I Pietrow-Dostojewski, z Bożej łaski i woli Narodu Car Brodrii, mając na uwadze dobro Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego, poniższe Prawa Kardynalne do ustanowienia przedkładamy.

Artykuł I
Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie jest państwem internetowym, które trwa przy samodzierżawiu i trwać przy nim będzie na wieki.

Artykuł II
Władzę w Najjaśniejszym Carstwie Brodryjskim sprawuje Car, samodzierżca Wszechbrodryjski. Wszelka władza w Najjaśniejszym Carstwie Brodryjskim do Niego należy. Car za swe czyny odpowiada wyłącznie przed Bogiem i historią. Osoba Cara jest nietykalna.

Artykuł III
Podział administracyjny Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego ustala Car.

Artykuł IV
Car na czele Carskich Sił Zbrojnych stoi. Car może powołać Głównodowodzącego Sił Zbrojnych, któremu dowództwo nad Carskimi Siłami Zbrojnymi powierzy.

Artykuł V
Za obywatela Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego uważa się każdą osobę, która zamieszkuje terytorium Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego oraz została nobilitowana przez Cara. Obowiązkiem każdego obywatela jest roztropna troska o dobro wspólne, rozumiana jako służba Ojczyźnie, Carowi, a także poszanowanie Praw.

Artykuł VI
Ustanowiony Zwód Praw Kardynalnych jest najważniejszym aktem prawnym na terytorium Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego. Kolejne są akty prawne zgodnie z wolą Cara wydane.

Artykuł VII
Zwód Praw Kardynalnych przez Cara wyłącznie zmieniony być może.

Artykuł VIII
Ustanawiając powyższe Prawa Kardynalne, znosi się jednocześnie Konstytucję Carstwa Brodryjskiego z dnia 25 sierpnia Anno Domini 2015. Akty prawne przez Cara, Dumę Bojarów, Kanclerza, tudzież Ministrów do tej pory wydane, a także przyjęte traktaty i umowy międzynarodowe, uznaje się za obowiązujące. Hierarchia tychże aktów prawnych jest zgodna z Konstytucją Carstwa Brodryjskiego z dnia 25 sierpnia Anno Domini 2015, jednakże nowe akty prawne, zgodnie z wolą Cara wydane, nad starymi prawami stoją.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#11
Szanowni Obywatele!

Przeprowadzając reformy, chcemy także, aby Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie zyskało nowy hymn. Będzie to znakiem nowej epoki, nowej drogi, na którą wszedł Nasz kraj. Stworzyliśmy w tym celu pierwsze strofy, stanowiące niejako podstawę utworu. Mamy zaszczyt je zaprezentować:

Boże, zachowaj Nam!
Cara zachowaj Nam!
Na wieki!

Ludzi zbawicielu,
Świata stworzycielu,
Nasz pocieszycielu -
- Prośby spełnij!


Całość dopełnia poniższa melodia:

https://www.youtube.com/watch?v=7V0esPrO2RM
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#12
Z Hymnem to dobry pomysł.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#13
Szanowni Obywatele!

Kolejnym etapem reform będzie zmiana podziału administracyjnego naszego państwa. Obecnie mamy zbyt wiele regionów i przez to nie możemy skutecznie nimi zarządzać. Przypominam, są to: wielkie księstwa - Bałmuckie, Czuwackie, Noklezyjskie, Ostyjskie i Anatolijskie. Jednocześnie taka ilość niepotrzebnie zwiększa brodryjskie forum.

Proponuję zatem ograniczyć liczbę regionów do minimum, tj. dwóch, maksymalnie trzech, a także zmienić ich nazewnictwo. Tym sposobem powstałyby gubernie - duże jednostki administracyjne, zarządzane przez gubernatorów. Wielkimi Księstwami nazywalibyśmy natomiast ziemie nadawane przez Cara najbardziej zasłużonym obywatelom.

Uważam, iż Wielkie Księstwo Bałmuckie wraz z Inflantami należy przekształcić w Gubernię Centralną, natomiast Noklezję, Czuwację oraz Ostię w Gubernię Południową. Dzięki temu na miejscu pięciu starych regionów, powstałyby tylko dwa nowe.

Oprócz tego zostałyby zachowane Carstwo Rosyji, funkcjonujące na odrębnych warunkach, a także Anatolia Brodryjska, której przyszłość zostałaby rozstrzygnięta w krajowym referendum.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#14
Wasza Wysokość.
Wielkie Księstwo Bałmucji otrzymałem w dożywotnie władanie w tamtym roku i nie zgadzam się na przekształcenie moich ziem w Gubernie.
Zaś z resztą się zgadzam.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#15
(29.06.2016, 10:55:38)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):Wasza Wysokość.
Wielkie Księstwo Bałmucji otrzymałem w dożywotnie władanie w tamtym roku i nie zgadzam się na przekształcenie moich ziem w Gubernie.
Zaś z resztą się zgadzam.

Tomaszu, masz rację, jednakże wydaje mi się, iż część Wielkiego Księstwa Bałmucji należy także do Andrzeja. Jest to zatem kwestia do wyjaśnienia. Będziemy na ten temat dyskutować...
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#16
Szanowni Obywatele!

Czas poruszyć temat instytucji zastępującej Dumę Bojarów. Instytucji pełniącej rolę "głosu narodu", w której obywatele mieliby możliwość decydowania o losach państwa. Początkowo chciałem ją nazwać Soborem Ziemskim, dzisiaj optuję za Radą Państwa. Oczywiście, nazwa to rzecz drugorzędna i mało istotna, najbardziej liczą się uprawnienia i możliwości organu. Chciałby przeto rozpocząć dyskusję, która wskaże oczekiwania obywateli; która pozwoli wspólnie utworzyć nowy brodryjski parlament.

Moim zdaniem w skład Rady Państwa powinni wchodzić wszyscy obywatele. Na jej czele stałby Marszałek, który byłby wybierany na kilkutygodniową kadencję. Rada odpowiadałaby, obok Cara, za tworzenie prawa, za kształtowanie Brodrii. Jej akty prawne miałyby rangę niższą od tych wydawanych przez monarchę.

To tak pokrótce. Liczę na to, iż obywatele włączą się do dyskusji i zaprezentują swoje pomysły.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#17
Moje wątpliwości budzi ustalenie metody jaką dobierany by był skład Rady Państwa. Z jednej strony wybory do Rady w tak wąskim gronie obywateli jest ciężko przeprowadzić. Z drugiej natomiast Rada w której zasiada każdy obywatel może mieć poważne kłopoty z aktywnością. Jeżeli obywatel ma zapewnione miejsce w Radzie za samo bycie obywatelem to nie będzie czuł przed nikim odpowiedzialności za własną aktywność w tej instytucji (tak jak miało to miejsce w Dumie Bojarów przed wprowadzeniem Konstytucji). Dlatego chcąc stworzyć parlament powszechny powinniśmy opracować mechanizmy zmuszające obywateli do aktywnego uczestniczenia w obradach - na przykład odebranie prawa udziału w obradach Rady Państwa na dwa tygodnie za nieuzasadnioną absencję podczas głosowania.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#18
W zupełności zgadzam się z Mikołajem.  Ja także uważam iż trzeba ten pomysł dopracować.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#19
Cytat:Dlatego chcąc stworzyć parlament powszechny powinniśmy opracować mechanizmy zmuszające obywateli do aktywnego uczestniczenia w obradach - na przykład odebranie prawa udziału w obradach Rady Państwa na dwa tygodnie za nieuzasadnioną absencję podczas głosowania.

Wprowadzenie pewnych obostrzeń w związku z niebraniem udziału w obradach, jest dobrym pomysłem. Myślę jednakże, iż dwutygodniowy zakaz byłby zbyt surowy dla instytucji, w której i tak, z samego faktu niewielkiej liczby obywateli w Carstwie, jest mało uczestników.

Zastanawiam się także nad wprowadzeniem hierarchizacji Rady Państwa, tj. nadania obywatelom różnej ilości głosów. To mogłoby być włączone w system kar. Każdy obywatel miałby np. 5 głosów. Jeżeli w ciągu miesiąca opuściłby, dajmy na to 1 głosowanie, wtedy traciłby 1 głos. Następnego miesiąca miałby możliwość oddania 4 głosów. Jeżeli przez ten następny miesiąc brałby udział we wszystkich głosowaniach, wtedy w kolejnym miesiącu odzyskałby ten jeden utracony głos. Minimalna liczba głosów, którą można byłoby mieć w trakcie głosowania, wynosiłaby 1. Będzie to także łączyło się z moim kolejnym planem, który chciałbym zaprezentować w ramach dalszych reform, tj. tabelą rang szlacheckich, w której (w skrócie) każde stanowisko dawałoby większe możliwości.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#20
(19.07.2016, 13:20:19)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Moje wątpliwości budzi ustalenie metody jaką dobierany by był skład Rady Państwa. Z jednej strony wybory do Rady w tak wąskim gronie obywateli jest ciężko przeprowadzić. Z drugiej natomiast Rada w której zasiada każdy obywatel może mieć poważne kłopoty z aktywnością. Jeżeli obywatel ma zapewnione miejsce w Radzie za samo bycie obywatelem to nie będzie czuł przed nikim odpowiedzialności za własną aktywność w tej instytucji (tak jak miało to miejsce w Dumie Bojarów przed wprowadzeniem Konstytucji).

W pełni się zgadzam. Co do wyborów do Rady to można tu zastosować mały absolutyzm. Z uwagi na wąski szereg obywateli Car mógłby mianować pierwszych Radców osobiście. Nie wyobrażam sobie jak w obecnej sytuacji przeprowadzić wybory wśród tak wąskiej liczby osób.

(19.07.2016, 13:20:19)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Dlatego chcąc stworzyć parlament powszechny powinniśmy opracować mechanizmy zmuszające obywateli do aktywnego uczestniczenia w obradach - na przykład odebranie prawa udziału w obradach Rady Państwa na dwa tygodnie za nieuzasadnioną absencję podczas głosowania.

Tu zgadzam się z Carem Iwanem. Dwa tygodnie to zbyt surowa kara.

(20.07.2016, 17:35:27)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Zastanawiam się także nad wprowadzeniem hierarchizacji Rady Państwa, tj. nadania obywatelom różnej ilości głosów. To mogłoby być włączone w system kar. Każdy obywatel miałby np. 5 głosów. Jeżeli w ciągu miesiąca opuściłby, dajmy na to 1 głosowanie, wtedy traciłby 1 głos. Następnego miesiąca miałby możliwość oddania 4 głosów. Jeżeli przez ten następny miesiąc brałby udział we wszystkich głosowaniach, wtedy w kolejnym miesiącu odzyskałby ten jeden utracony głos. Minimalna liczba głosów, którą można byłoby mieć w trakcie głosowania, wynosiłaby 1. Będzie to także łączyło się z moim kolejnym planem, który chciałbym zaprezentować w ramach dalszych reform, tj. tabelą rang szlacheckich, w której (w skrócie) każde stanowisko dawałoby większe możliwości.

Pomysł z głosami jest ciekawy. Proponowałbym aby każdy z uczestników tej dyskusji odniósł się do tej inicjatywy czy ją popiera czy też nie. A co do tabeli rang szlacheckich to mógłby Wasza Carska Mość przybliżyć zarys tejże reformy? Jakie przywileje brane są pod uwagę? Ziemskie?
-Pijesz? -Nie. -Palisz? -Tylko heretyków.

[Obrazek: 200_03_08_16_5_52_51.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości