Ustawa ws. zmiany Ordynacji Wyborczej
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA W SPRAWIE ZMIANY ORDYNACJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 MARCA 2016
z dnia 10 czerwca 2016 r.


Artykuł 1


Artykuł 13 przyjmuje brzmienie:
"Zgłaszać mogą się co najmniej dwuosobowe komitety wyborcze."

Artykuł 2

Artykuł 13 przyjmuje brzmienie:
"1. Wyborca oddaje głos na jeden komitet wyborczy.

2. Mandaty rozdzielane są metodą d'Hondta.

3. W ramach list komitetów do Parlamentu wchodzą osoby uplasowane wyżej na listach. "

Artykuł 3

Ustęp 2 artykułu 15 przyjmuje brzmienie:
"2. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymuje go następna osoba z listy komitetu wyborczego. Gdy mandat poselski obejmą już wszystkie osoby z danej listy, mandat przechodzi kolejno na nieobsadzonych kandydatów z list innych komitetów, kolejno od komitetu, który uzyskał najwięcej głosów, do tego, który uzyskał ich najmniej."

Artykuł 4

Ustęp 4 artykułu 4 przyjmuje brzmienie:
"4. Komitety wyborcze samodzielnie decydują o kolejności kandydatów na liście wyborczej."

Artykuł 5

Ustawa wchodzi z życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z par. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

/-/ Alberto Carlos de Medici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości