Wniosek
#1
Wasza Carska Mość!
Zgodnie z Dekretem Carskim ws. nadania tytułu i ziemii z dnia 22 maja Anno Domini 2015, jestem posiadaczem ziemi:  Żmudzkiej, Inflackiej, Nowogrodzkiej, Broskiewskiej i Sankt Aleksandrowskiej (w chwili nadania: Sankt Michajłowskiej). Posiadam też tytuł księcia. Chciałbym zaktywizować te tereny, do czego pierwszym ważnym krokiem byłoby utworzenie samorządnej jednostki w skład w której wchodziłyby wszystkie moje ziemie. Proponuję utworzenie Carstwa Broskiewskiego (oczywiście kwestię nazwy można doustalić), o statusie podobnym do Carstwo Rosyji. Uważam, że nadanie mi tytułu carskiego nie jest bezzasadne, gdyż jestem małżonkiem Carycy Aleksandry Izabelli, a ponadto legitymistycznym pretendentem do tronu Bialenii.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby,
Andrzej Swarzewski, Car-małżonek-senior Brodrii, Król Bialenii, wielki kniaź Venomanii, książę żmudzki, inflancki, nowogrodzki, broskiewski i sanktaleksandrowski.
N.N
#2
Wasza Książęca Mość!

Jesteśmy skłonni rozpatrzyć pozytywnie wniosek Waszej Książęcej Mości. Mamy jednak kilka uwag.

Во-первых - utworzenie zupełnie nowej samorządnej jednostki, będzie przy obecnym prawie wymagać modyfikacji Aktu Dumy Bojarów dot. podziału administracyjnego. Oznacza to, iż sprawą WKM będzie musiała zająć się Duma.

Во-вторых - dziwnym trafem ziemia Inflancka wchodzi w skład Rusi Batawskiej. Będziemy musieli przeto podjąć decyzję w sprawie przyszłości tegoż regionu.

В-третьих - Naszym zdaniem tworzenie kolejnego już z kolei Carstwa na czele z Carem jest złym pomysłem. Toż to będzie sytuacja komiczna, kiedy obok Cara będzie stało dwóch innych Carów mu podległych. Proponujemy zatem, aby miast Carstwa Wielkie Księstwo powstało.

В-четвертых - uważamy, iż warto zaczekać na przyjęcie Zwodu Praw Kardynalnych. Wtedy to swobodę w działaniu będziemy mieć większą, dzięki czemu wszystko ustalimy dokładniej.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#3
Proponuję utworzenie Wielkiego Księstwa Broskiewskiego lub Nowogrodzkiego z ziem wymienionych przez Księcia Andrzeja Swarzewskiego . Ziemie Inflanckie także powinny wejśc w skład Wielkiego Księstwa . Z tego co się orientuje ziemie te wszystkie w dziedziczne panowanie nadał księciu Swarzewskiemu , Car Mikołaj .
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości