Ankieta: Czy popierasz pomysł zwiększenia kompetencji Wiceprezydenta?
Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.
Tak
20.00%
3 20.00%
Nie
40.00%
6 40.00%
Nie wiem / Trudno powiedzieć
20.00%
3 20.00%
To zależy
20.00%
3 20.00%
Razem 15 głosów 100%
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie [Wyniki ankiety]

WYDANIE NR 67
#1
GAZETA "wBialenii"
WYDANIE NR 67

IWAN PIETROW-DOSTOJEWSKI, WICEPREZYDENT BIALENII, SZCZERZE PRZYZNAJE: "JAKO WICEPREZYDENT NIE ZROBIŁEM NIC"


Cytat:Frederick Hufflepuff: Witam Pana Iwana Pietrowa-Dostojewskiego, Wiceprezydenta Bialenii, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych.

Iwan Pietrow-Dostojewski: Witam serdecznie!

FH: Jak ocenia Pan Wiceprezydent działania Rządu i Prezydenta począwszy od zaprzysiężenia aż do teraz?

IPD: Oceniam pozytywnie. Działania Rządu i Prezydenta są jak najbardziej przemyślane i w pełni profesjonalne. Nie mam przeto żadnych zastrzeżeń. Oczywiście, można usłyszeć negatywne komentarze, niektóre osoby mówią, że obecna władza robi mało, ale należy zaznaczyć, że jest to władza stabilna. Prezydent Medici i jego ministrowie robią to, co do nich należy i nie wtrącają się zbędnie tam, gdzie są po prostu niepotrzebni.

FH: Co udało się Panu zrealizować na stanowisku Wiceprezydenta, jak układa się Panu współpraca z ministrami i Prezydentem?

IPD: Lubi Szanowny Redaktor pytać o moją działalność na stanowisku Wiceprezydenta (uśmiecha się). Cóż, na pewno nie realizuję tak wiele, jak Pan w okresie prezydentury Eddarda Noqterna. Całe szczęście, jeszcze bym zaliczył wpadkę prawną... Przechodząc do pytania, na stanowisku Wiceprezydenta nic nie zrealizowałem, bo niby co miałbym realizować? Proszę zajrzeć do Konstytucji, do Ustawy o funkcjonowaniu urzędu Wiceprezydenta i dostanie Szanowny Redaktor odpowiedź... Wiceprezydent ma być przede wszystkim osobą, która w przypadku absencji Prezydenta będzie zapewniała stabilność najwyższych organów władzy. Oznacza to, iż jedynym moim zadaniem na tymże stanowisku, jest po prostu bycie aktywnym. Nie wtrącam się zatem tam, gdzie mnie nie chcą.

FH: Do końca kadencji pozostało niewiele czasu. Jak ocenia Pan szanse Alberto de Mediciego na reelekcję?

IPD: Nie będę oceniał szans Prezydenta Mediciego, gdyż uzyskaliśmy jakiś czas temu informację o tym, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.

FH: Jak Pan sądzi, kto ma największe poparcie społeczeństwa i kto najprawdopodobniej wygra następne wybory prezydenckie?

IPD: Myślę, że największe poparcie społeczeństwa ma Ronon Dex, z wiadomych przyczyn. Jest to osoba niezwykle aktywna, bardzo zaangażowana w działalność Bialenii. Tacy ludzie są potrzebni w mikroświecie. Ronon chyba jednak nie będzie startował w wyborach. Wielkie szanse na zwycięstwo ma Andrzej Swarzewski, jeżeli zechce wziąć w nich udział. Kolejną osobą mogącą wygrać, jest Eddard Noqtern. Sądzę jednak, że w starciu Swarzewski-Noqtern, ten drugi zostanie, mówiąc kolokwialnie - zmasakrowany.

FH: Jak zaradzić problemowi niskiej frekwencji w wyborach i referendach w Bialenii? Czy ma Pan jakiś pomysł?

IPD: Mogłoby się wydawać, że w okresie wyborów i ważnych decyzji, aktywność obywatelska znacznie wzrasta, co jednocześnie przenosi się na wysokie frekwencje. Ostatnie referendum pokazało jednak, że tak nie jest. Tak naprawdę nie mogę przedstawić dobrego pomysłu na poprawę tej sytuacji, ponieważ to obywatele powinni chcieć głosować i brać udział w życiu politycznym swego kraju. Być może obecna formuła przeprowadzania głosowań znudziła się większości? Może nowa poprawka do OW (Ordynacji Wyborczej - przyp.red.) coś zmieni?

FH: Jest Pan Wiceprezydentem, co nie oznacza, że nie ma Pan nic do powiedzenia w sprawie polityki zagranicznej, prawda? Z jakim państwem Republika powinna utrzymać najbliższe relacje? Jaki ma Pan stosunek do Sarmacji?

IPD: Mówiąc szczerze, to polityka zagraniczna jest tematem, o którym chciałbym najmniej rozmawiać, najlepiej wcale. Mikroświat zmienił się na przestrzeni dwóch lat mego wirtualnego życia. Wydaje mi się, że teraz możemy zaobserwować zamykanie się różnych mikronacji na kontakty z innymi. Oczywiście, istnieje cała gama międzymikronacyjnych konkursów, ale osobiście wydaje mi się, że nie mają one takiej skali, jak chociażby dwa lata temu, kiedy zawitałem w mikroświecie. Wydawałoby się, że dwa lata, to niewiele, ale jednak...

Bialenia także należy do grupy tych "zamkniętych" mikronacji. Polityka zagraniczna nie odgrywa w niej wielkiej roli. Popatrzmy chociażby na dział MSZ - ostatni post z 31 maja br. Z kim zatem moglibyśmy współpracować i utrzymywać najbliższe relacje? Nie wiem, wpierw ktoś musiałby chcieć z nami współpracować... Dlatego mam inne rozwiązanie. Machnijmy ręką na inne kraje i skupmy się na sobie, na rozwijaniu współpracy na linii Bialenia-Brodria-Hasseland.

O Sarmacji nie będę się wypowiadać, to państwo kompletnie mnie nie interesuje. Nawet nie mam tam konta.

FH: Niedawno został Pan Carem Brodrii. W jakim stanie przejmuje Pan państwo po poprzedniku, co trzeba naprawić i jak poprawić znacząco aktywność w tym kraju?

IPD: Brodrię przejąłem w stanie dobrym - państwo jest stabilne, dzięki Bialenii ma stabilne forum, jest także kilku aktywnych obywateli. Nie jest to jednak wynik zadowalający, gdyż nasz sąsiad - Hasseland, może pochwalić się lepszym rezultatem. Dlatego od samego początku mówię o potrzebie przeprowadzenia reform. Powoli zmieniam Carstwo i kształtuję je według swojej wizji. Myślę, że osiągniemy sukces.

FH: Jak reaguje Pan na ostre wypowiedzi Fiodora Swirydiuka, wymierzone w Hasseland i Wspólnotę Rozwoju?

IPD: Jestem zawiedziony tym, że takie zachowanie wciąż możemy zaobserwować na terenie Bialenii. Tak naprawdę, tylko Fiodor mówi źle o WR i Hasselandzie. Nie wiem jednak, dlaczego. Wierzę jednak w to, że trwająca przerwa od RB będzie dla niego dobrą okazją do przemyślenia swego zachowania, do poprawy.

FH: Dziękuję za spotkanie.

IPD: Również dziękuję.

Wywiad przeprowadził redaktor naczelny Frederick Hufflepuff.
KRAJ: KONTROWERSYJNA USTAWA ZOSTANIE PRZEGŁOSOWANA?


Wiele wskazuje na to, że budząca szereg kontrowersji tzw. ustawa defaszyzacyjna, będąca ustawą o zmianie Kodeksu Wykroczeń z 30 lipca 2014 r., zostanie wkrótce przegłosowana przez Parlament XXI Kadencji. Głosy "za" oddali już dwaj przedstawiciele Obywatelskiego Przymierza Bialenii - Andrzej Swarzewski, twórca projektu, i Iwan Pietrow-Dostojewski, oraz szef Bialeńskiej Partii Demokratycznej Maciej Kamiński. Propozycja, nad którą głosują posłowie, znacząco różni się od pomysłu przedstawionego u podłoża debaty przez Swarzewskiego. Na prośby Ronona Dexa, zmieniono treść artykułu 2. Wedle ustawy, kary śmierci nie będzie można stosować w stosunku do obywatela bialeńskiego, a ponadto Prezydent Republiki będzie mógł od tej chwili cofnąć karę śmierci (również w przypadku, gdy została zastosowana przed wejściem w życie ustawy), ale to Sąd zdecyduje, czy uniewinniona osoba będzie mogła powrócić na forum, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Zasady ustawy skrytykował Frederick Hufflepuff, który zauważył, że łamie podstawową regułę zakazu retroaktywności prawa, oraz Piotr Paweł I.

Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny
KRAJ: PRAWIE POŁOWA BIALEŃCZYKÓW DUMNA Z POWSTANIA MARCOWEGO


W poprzednim, 66. wydaniu gazety "wBialenii", w ankiecie zadaliśmy pytanie "Jak oceniasz Powstanie Marcowe i jego wpływ na powstanie współczesnego państwa bialeńskiego?". W badaniu wzięło udział 13 Bialeńczyków. Zaledwie (biorąc pod uwagę znaczenie Powstania Marcowego) 46,2% z nich zaznaczyło opcję "pozytywnie", prawie 31% - "neutralnie", zaś nieco ponad 23% - "negatywnie". Niewątpliwy wpływ na wyniki ma sprzyjająca Powstaniu Marcowemu i jego mitowi polityka władz - Prezydenta Alberto de Mediciego i jego Rządu. Wkrótce planowana jest wielka konferencja na temat tego narodowego zrywu, podczas której omówione zostaną bezpośrednie przyczyny, skutki oraz zarysowany przebieg powstania. O swoich doświadczeniach powstańczych opowiedzą świadkowie i pomysłodawcy, m.in. Jan Kaniewski.

Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny
KRAJ: HUFFLEPUFF ZNÓW W DUECIE Z NOQTERNEM WE WSPÓLNOCIE ROZWOJU


Podczas trwającego, VI Wielkiego Kongresu Wspólnoty Rozwoju, padło wiele propozycji zmian w bialeńskim prawie i pomysłów dotyczących funkcjonowania kraju. Frederick Hufflepuff, który na kongresie został ogłoszony Wiceliderem i Rzecznikiem partii, mówił o propozycjach reform w Kodeksie Cywilno-Karnym, a także o konieczności sprawdzenia w praktyce rozwiązań nowej Ordynacji Wyborczej. Eddard Noqtern podkreślił, że władze państwowe muszą przywiązywać większą wagę do wyborów i referendów tak, aby zwiększyć frekwencję. Zarówno Hufflepuff, jak i Noqtern zgodzili się, że Wiceprezydent musi posiadać większe kompetencje i uprawnienia. Piotr Paweł I zaproponował zwiększenie roli samorządów i państw stowarzyszonych z Bialenią oraz rozbudowę bialeńskich miast pod względem narracyjnym. Kongres ugrupowania jest przygotowaniem do nadchodzących wyborów prezydenckich i impulsem do aktywizacji struktur.

Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny
ŚWIAT: RZECZPOSPOLITA Z NOWYM KRÓLEM


Szlachta Rzeczypospolitej Obojga Narodów jednogłośnie wybrała Wielmożnego Wojewodę Bydgoskiego, dotychczasowego władcę, Sebastiana von Tauera na stanowisko Króla. Łącznie oddano 11 głosów - wszystkie "za" kandydaturą von Tauera. Jedynym przeciwnikiem starego-nowego monarchy w elekcji był książę Abachazji, były kandydat na Prezydenta Bialenii Tomasz Dostojewski, który tuż przed rozpoczęciem wyborów wykazał się brakiem elementarnej wiedzy na temat państwa, którym chciał zarządzać. Sebastian von Tauer w poprzedniej kadencji wykazał się świetnymi umiejętnościami organizatorskimi i mądrymi decyzjami wewnętrznymi.

Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny
ZNOWU NAS NIE ZAWIEDLIŚCIE! DZIĘKUJEMY ZA PONAD 100 WYŚWIETLEŃ POPRZEDNIEGO NUMERU GAZETY "wBIALENII"!
CZYTAJCIE GAZETĘ "wBIALENII" NA STRONIE INTERNETOWEJ!
http://ego.bialenia.org.pl/wBialenii/
ZA POMOC W JEJ PRZYGOTOWANIU DZIĘKUJĘ PANU BAJTUSIOWI!

ZAPRASZAMY DO KOMENTOWANIA NASZEJ GAZETY POD WYDANIEM NA FORUM I DO UDZIAŁU W ANKIECIE!

CZYTAJ O NAS NA MICROPEDII - http://micropedia.wikia.com/wiki/Gazeta_%22wBialenii%22

W NASTĘPNYM WYDANIU JESZCZE BARDZIEJ CIEKAWE FELIETONY, WYWIADY I ARTYKUŁY!
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#2
Cytat:Aż 46,2% z nich zaznaczyło opcję "pozytywnie",
"Aż"? Najważniejsze wydarzenie w historii państwa oceniane przez mniej niż połowę pozytywnie to: "zaledwie", a nie: "aż".
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Masz rację. Poprawiam!
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#4
Nie będę komentował tego artykułu.  Zamiast wspierać mnie jako rodaka tylko wypisujecie artykuły szkalujące mnie. 
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#5
[Obrazek: 82655950ada5.gif]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#6
(13.06.2016, 19:19:32)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):Nie będę komentował tego artykułu.  Zamiast wspierać mnie jako rodaka tylko wypisujecie artykuły szkalujące mnie.

Czyli zaprzecza Pan, jakoby popełnił poważny błąd dotyczący podstawowych informacji o kraju, w którym władzę chciał Pan sprawować?
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#7
Nie, ponieważ to prawda. Nie mogę zaprzeczyć słowom które sam wypowiedzialem.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#8
(14.06.2016, 03:51:30)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):Nie, ponieważ to prawda. Nie mogę zaprzeczyć słowom które sam wypowiedzialem.
Więc proszę się nie dziwić, że piszemy prawdę i przedstawiamy sytuację tak, jak ona rzeczywiście wyglądała.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#9
mimo wszystko nie powinien Pan szkalować własnych rodaków. Doskonale zdałem sobie sprawe z błędu który popełniłem, po co go więc nagłaśniać ? Panu się wpadki nie zdarzały ? A jeżeli tak to czemu ich nie opisał Pan w tej waszej gazecie ?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#10
Jeśli popełnił Pan tak znaczący błąd, a ubiegał się Pan o fotel Prezydenta Bialenii, Króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów i być może ponownie stanie Pan w szranki w następnym wyścigu prezydenckim, to logiczne i oczywiste jest, że media takie sprawy nagłaśniają. To nie jest żadne "szkalowanie", to jest po prostu pewien mechanizm, który zwykł funkcjonować w każdym demokratycznym państwie, w którym media są wolne i niezależne. Mnie oczywiście wpadki się zdarzały - nawet swoje potrafiłem przedstawić w gazecie - "naszej" gazecie, nie "tej waszej".
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#11
(14.06.2016, 13:06:06)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):mimo wszystko nie powinien Pan szkalować własnych rodaków. Doskonale zdałem sobie sprawe z błędu który popełniłem, po co go więc nagłaśniać ? Panu się wpadki nie zdarzały ? A jeżeli tak to czemu ich nie opisał Pan w tej waszej gazecie ?

Przecież zawsze, może napisać Pan artykuł z własnego punktu widzenia. Dlaczego od razu szkalowanie? Ja to odbieram po prostu jako przekazanie informacji ze świata. Sam Pan przecież twierdzi, że tak było. Trzeba uważać co się robi i tyle.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#12
Pan sam bierze odpowiedzialność za swoje słowa, zaś Redaktorowi Hufflepuffowi mogę akurat, jako jednemu z nielicznych, przyznać to, że otwarcie pisał o własnych błędach i krytyce, z którą się spotykał, na łamach różnych wydawanych przez siebie pism.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości