Wniosek o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z konstytucją - 14.06.2016 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU NORMATYWNEGO Z KONSTYTUCJĄ
Okopy Świętej Trójcy, 14.06.2016 r.

Dane wnioskodawców: Alberto Carlos de Médici y Zep

Przedmiot wniosku: Art.2 projektu ustawy w sprawie zmiany projektu wykroczeń z dnia 30 lipca 2014 w brzmieniu:
"Zezwala się Prezydentowi Republiki Bialeńskiej, urzędującemu w chwili wejścia ustawy w życie, na cofnięcie kary śmierci zastosowanej wobec obywateli bialeńskich na mocy lit. e, art. 3 Kodeksu Wykroczeń przed wejściem w życie niniejszej ustawy. Przy czym osoba wobec której cofnięto karę śmierci nie uzyskuje dostępu do Forum RB - sprawa zostaje przekazana do Sądu, który rozpatruje kwestię jej czynów, za które została uśmiercona i wydaje wyrok w tej sprawie. Sąd też decyduje czy dana osoba do czasu rozprawy ma pozostać w izolacji lub czy może pozostać na wolności z ograniczeniem swobód lub bez środka zapobiegawczego."


Uzasadnienie wniosku: Czy uchwalenie przepisu, stanowiącego, że Prezydent Republiki Bialeńskiej może cofnąć kary śmierci, które zostały zastosowane przed wejściem w życie wspomnianego projektu ustawy? Czy jest to zgodne z szeroko pojętym systemem prawnym, panującym w Republice Bialeńskiej?

Podpisano,
(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#2
Przyjmuję wniosek do rozpatrzenia. Wyrok zostanie wydany w ciągu 72 godzin.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości