Szóste posiedzenie Dumy Bojarów (przeniesione ze starego forum)
#1
(31.08.2015, 08:43:47)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Szanowni Posłowie!

Za nami pierwsze wybory do Dumy Bojarów. Gratuluję wybranym dostania się tu.
Punktem pierwszym obrad będzie wybór Marszałka Dumy Bojarów I Kadencji. Proszę chętnych o zgłaszanie się. Po dwóch dobach przechodzimy do głosowania.
(31.08.2015, 10:47:36)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Proponuję Pana H. Michalskiego
(31.08.2015, 11:39:27)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...n#msg40815
Tutaj.
(02.09.2015, 21:24:29)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Dwie doby (z nawiązką) minęły. Wobec braku innych kandydatur Marszałkiem Dumy Bojarów zostaje Herman Kolineusz - Michalski. Gratuluję i proszę Szanownego Marszałka o poprowadzenie dalszej części obrad.
(02.09.2015, 21:30:49)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a):Rozumiem, ze brać udziału nie mogę?
(02.09.2015, 21:34:41)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):[quote author=Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link=topic=4151.msg41202#msg41202 date=1441222249]
Rozumiem, ze brać udziału nie mogę?

Przykro mi, nie, ponieważ Duma Bojarów jest organem wybieralnym (chyba, że chcesz przedstawić projekt aktu, to wtedy można). Zapraszam do startowania w wyborach za 6 tygodni.[/quote]
(02.09.2015, 22:05:16)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Przepraszam, że nie potwierdziłem Swojej kandydatury, ani jej nie zaprzeczyłem... Ale z całym szacunkiem, ale być marszałkiem nie chcę.
(02.09.2015, 22:44:00)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,

w sytuacji, gdy jedyny kandydat na Marszałka rezygnuje, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaoferować swą pomoc. Zgłaszam się na stanowisko Marszałka Dumy Bojarów.
(03.09.2015, 15:04:29)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Popieram kandydaturę.
(03.09.2015, 20:25:15)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):No cóż, przyjmuję rezygnację. Głosujemy 24 h nad kandydaturą Arcyksięcia Brodrii i Rosyji Iwana Pietrowa - Dostojewskiego.
(03.09.2015, 20:41:46)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wstrzymuję się.
(04.09.2015, 14:49:02)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Jestem ZA kandydatura.
(05.09.2015, 12:44:19)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Za kandydaturą.
(06.09.2015, 12:51:51)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Gratuluję nowemu Marszałkowi.

Przechodzimy do głosowania nad projektem Umowy Stowarzyszeniowej.

Cytat:Układ stowarzyszeniowy

Wysokie Umawiające się Strony:
Republika Bialeńska, reprezentowana przez ...

oraz

Królestwo Hasselandu, reprezentowane przez ...

oraz

Carstwo Brodryjskie, reprezentowane przez ...

stanowią, co następuje:


Art. 1.
Republika Bialenii, Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie, zwane dalej Stronami, zawierają niniejszy traktat, będący umową o przyjaźni, bliskiej współpracy i sojuszu wojskowym.

Art. 2.
Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie stają się państwem stowarzyszonym z Republiką Bialenii.

Art. 3.
Republika Bialenii:
a) reprezentuje Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
b) roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego;
c) gwarantuje zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo oraz stabilność Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego;

Art. 4.
Królestwo Hasselandu oraz Carstwo Brodryjskie:
a) dobrowolnie przyjmują opiekę Republiki Bialenii i akceptują jej zwierzchnictwo w kwestiach regulowanych niniejszym Traktatem;
b) zachowują autonomię wewnętrzną;
c) zobowiązują się do prowadzenia wszelkiej polityki zagranicznej za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialenii z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialenii mogą prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialenii mogą posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne. W takim przypadku mogą też reprezentować Republikę Bialeńską;
d) deklarują przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialenii oraz wszelkie możliwe wsparcie, tak zbrojne, jak i gospodarcze czy polityczne.

Art. 5.
Na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Art. 6.
Sądownictwo na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego sprawowane jest przez sądy wewnętrzne. Od wyroków sądów wewnętrznych, wydawanych na podstawie praw obowiązujących w danych krajach, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może też zastępować sąd hasselandzki lub brodryjski w razie jego niefunkcjonowania.

Art. 7.
a) Obywatelstwa Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego są równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialeńskiej. Obywatele Republiki Bialeńskiej, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu lub Carstwa Brodryjskiego, muszą osiedlić się na terytorium wybranego państwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia.
b) Wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego otrzymują w trybie nadzwyczajnym stałe obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz pełne prawa wyborcze, o ile w momencie wejścia w życie niniejszego aktu ich posiadali.
c) Nowe obywatelstwa hasselandzkie lub brodryjskie powinny być nadawane przez Króla Hasselandu lub Cara Brodrii z poszanowaniem bialeńskich kryteriów.

Art. 8.
Strony tworzą unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Strony deklarują chęć zawarcia unii monetarnej.

Art. 9.
1. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie zobowiązują się w terminie dni 21 dokonać takich zmian w Konstytucji i ustawach, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.
2. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie deklarują, iż zawarte przez nie umowy i traktaty międzynarodowe zostają zawieszone, co nie wyklucza współpracy międzynarodowej zgodnie z Art. 5 lit. c niniejszego Układu.

Art. 10.
1. Niniejszy traktat wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.
2. Traktat może zostać wypowiedziany przez którąś ze stron z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Układ ten stanowi traktat zastępczy, w myśl ust. 3 art. 10 Traktatu o regulacji stosunków trójstronnych zawartego 1 stycznia 2015 r. w Carogrodzie.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego traktatu moc prawną traci Układ stowarzyszeniowy zawarty pomiędzy Republiką Bialeńską i Królestwem Hasselandu oraz umowa akcesyjna zawarta pomiędzy Carstwem Brodryjskim a Republiką Bialeńską.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
/-/

W imieniu Królestwa Hasselandu:
/-/

W imieniu Carstwa Brodryjskiego:
/-/

Proszę Szanownego Marszałka o przeprowadzenie dyskusji, następnie głosowania.
(06.09.2015, 13:12:50)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci Dumy Bojarów!

Otwieram dyskusję, która potrwa do godz. 18:00 dnia 7 września Anno Domini 2015.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż w myśl Umowy Stowarzyszeniowej będziemy musieli wprowadzić poprawkę do Konstytucji. Chodzi tu oczywiście o kwestie przyznawania obywatelstwa. Artykuł 7, punkt a) umowy wyraźnie informuje, że " Obywatele Republiki Bialeńskiej, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu lub Carstwa Brodryjskiego, muszą osiedlić się na terytorium wybranego państwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia". Jest to sprzeczne z artykułem 4 Konstytucji Carstwa, który mówi, że "Za obywatela Carstwa uważa się każdą osobę, która zamieszkuje terytorium Carstwa oraz została nobilitowana przez Cara".
(06.09.2015, 13:23:38)Tomasz I Bagrat link napisał(a):ZA
(06.09.2015, 13:29:58)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Wysokość,

dziękuję za oddanie głosu, niemniej jednak na razie trwa dyskusja. Głosowanie otworzę w dniu jutrzejszym.
(06.09.2015, 13:37:42)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Oczywiście rozumiem. Nie mniej moim zdaniem projekt umowy jest dobry, i nie mam nic do dodania.
(06.09.2015, 14:06:55)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a):Art. 5.
Na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Wypadałoby trochę uściślić...
(06.09.2015, 20:47:52)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):
Cytat:Układ stowarzyszeniowy

Wysokie Umawiające się Strony:
Republika Bialeńska, reprezentowana przez Andrzeja Swarzewskiego.

oraz

Królestwo Hasselandu, reprezentowane przez ...

oraz

Carstwo Brodryjskie, reprezentowane przez ...

stanowią, co następuje:


Art. 1.
Republika Bialenii, Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie, zwane dalej Stronami, zawierają niniejszy traktat, będący umową o przyjaźni, bliskiej współpracy i sojuszu wojskowym.

Art. 2.
Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie stają się państwem stowarzyszonym z Republiką Bialenii.

Art. 3.
Republika Bialenii:
a) reprezentuje Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
b) roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego;
c) gwarantuje zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo oraz stabilność Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego;

Art. 4.
Królestwo Hasselandu oraz Carstwo Brodryjskie:
a) dobrowolnie przyjmują opiekę Republiki Bialenii i akceptują jej zwierzchnictwo w kwestiach regulowanych niniejszym Traktatem;
b) zachowują autonomię wewnętrzną;
c) zobowiązują się do prowadzenia wszelkiej polityki zagranicznej za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialenii z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialenii mogą prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialenii mogą posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne. W takim przypadku mogą też reprezentować Republikę Bialeńską;
d) deklarują przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialenii oraz wszelkie możliwe wsparcie, tak zbrojne, jak i gospodarcze czy polityczne.

Art. 5.
Na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Art. 6.
Sądownictwo na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego sprawowane jest przez sądy wewnętrzne. Od wyroków sądów wewnętrznych, wydawanych na podstawie praw obowiązujących w danych krajach, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może też zastępować sąd hasselandzki lub brodryjski w razie jego niefunkcjonowania.

Art. 7.
a) Obywatelstwa Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego są równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialeńskiej. Obywatele Republiki Bialeńskiej, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu lub Carstwa Brodryjskiego, muszą osiedlić się na terytorium wybranego państwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia.
b) Wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego otrzymują w trybie nadzwyczajnym stałe obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz pełne prawa wyborcze, o ile w momencie wejścia w życie niniejszego aktu ich posiadali.
c) Król Hasselandu oraz Car Brodrii mogą nadawać nowe obywatelstwa bialeńskie zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami.

Art. 8.
Strony tworzą unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Strony deklarują chęć zawarcia unii monetarnej.

Art. 9.
1. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie zobowiązują się w terminie dni 21 dokonać takich zmian w Konstytucji i ustawach, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.
2. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie deklarują, iż zawarte przez nie umowy i traktaty międzynarodowe zostają zawieszone, co nie wyklucza współpracy międzynarodowej zgodnie z Art. 5 lit. c niniejszego Układu.

Art. 10.
1. Niniejszy traktat wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.
2. Traktat może zostać wypowiedziany przez którąś ze stron z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Układ ten stanowi traktat zastępczy, w myśl ust. 3 art. 10 Traktatu o regulacji stosunków trójstronnych zawartego 1 stycznia 2015 r. w Carogrodzie.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego traktatu moc prawną traci Układ stowarzyszeniowy zawarty pomiędzy Republiką Bialeńską i Królestwem Hasselandu oraz umowa akcesyjna zawarta pomiędzy Carstwem Brodryjskim a Republiką Bialeńską.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
/-/ Andrzej Swarzewski, Prezydent.

W imieniu Królestwa Hasselandu:
/-/

W imieniu Carstwa Brodryjskiego:
/-/

Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci Dumy Bojarów!

Prezentuję poprawioną wersję Umowy Stowarzyszeniowej. Poprawki zostały naniesione w tymże wątku - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...n#msg41622
(07.09.2015, 18:52:02)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Widzę, że Szanowni Reprezentanci nie mają uwag, przeto zamykam dyskusję i otwieram głosowanie, które potrwa do godz. 19:00 dnia 8 września Anno Domini 2015. Głos oddam jako ostatni.
(08.09.2015, 20:40:14)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Głosuję na "tak" i zamykam głosowanie.

Informuję, iż w głosowaniu wzięło udział 2 z 3 Reprezentantów. Opowiedzieli się oni za przyjęciem Umowy Stowarzyszeniowej. Teraz musimy zaczekać na asygnatę Jego Carskiej Mości Mikołaja I.

Jednocześnie apeluję do Mości Pana Barona Hermana Kolineusza-Michalskiego o zwiększenie aktywności na rzecz Carstwa.
(08.09.2015, 21:47:09)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):/-/Mikołaj Patryk Dostojewski
(09.09.2015, 20:33:04)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci Dumy Bojarów!

Teraz zajmiemy się kwestią inicjatywy ustawodawczej Jej Carskiej Mości Aleksandry Dostojewskiej-Swarzewskiej. Projekt znajduje się w tymże wątku - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=4186.0 Otwieram dyskusję, która potrwa dobę.

Uważam, że projekt wymaga jedynie poprawek estetycznych.  Zaprezentuję je jutro, ponieważ nie mam teraz możliwości technicznych.
(11.09.2015, 07:24:16)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Mimo ze nie lubymy sie z Caryca Aleksandra, uwazam jej Projekt za bardzo interesujacy. Moim zdaniem Duma Bojarow powinna przyjac ten projekt , z racji Rocznicy Panowania Dynastii Dostojewskich.
(11.09.2015, 15:04:11)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a):Takie uwagi są wysoce nie na miejscu. A ponadto N I G D Z I E nie powiedziałam, ze pana nie lubię.
(11.09.2015, 16:35:53)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Nie zabiorę oficjalnego stanowiska w sprawie tego projektu, jednakże sądzę, że jest ciekawy.
(11.09.2015, 17:00:18)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Caryco, to nie jest miejsce na takie dyskusje. Ponad to, Caryca nie jest deputowaną, więc nie wiem czy ma prawo się tu wypowiadać.
(12.09.2015, 23:00:28)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Bardzo przepraszam za opóźnienie obrad. Niestety zachorowałem na lekką realiozę i nic nie wskazuje na to, abym w najbliższym czasie miał wyzdrowieć. Jeżeli Jego Carska Mość uzna, że nie spełniam oczekiwań, to podam się do dymisji.

Tymczasem przedstawię poprawioną wersję projektu:

Cytat:
AKT DUMY BOJARÓW
ws. uczczenia rocznicy powstania Carstwa Brodryjskiego i panowania Dynastii Dostojewskich.

z dnia miesiąca Anno Domini 2015

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

Art.1.
Ustanawia się 7 dzień miesiąca grudnia Anno Domini 2015 Narodowym Świętem Pierwszej Rocznicy Panowania Dostojewskich.

Art.2.
W związku z obchodami wyżej wymienionej rocznicy powołuje się Państwowy Komitet Organizacyjny, który zajmie się przygotowaniem oficjalnych uroczystości rocznicowych.

Art.3.
Ustawa zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia.

Jednocześnie przedłużam dyskusję do godz. 18:00 dnia 13 września Anno Domini 2015.
(13.09.2015, 19:56:23)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Widzę, że nikt nie ma uwag, przeto zamykam dyskusję i otwieram głosowanie, które potrwa dobę.

Głosuję ZA.
(13.09.2015, 21:21:27)Tomasz I Bagrat link napisał(a):ZA
(14.09.2015, 20:41:30)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Stwierdzam, iż Duma Bojarów przyjęła akt. Wasza Carska Mość, czekamy na asygnatę.
(14.09.2015, 20:51:54)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski
(14.09.2015, 20:55:34)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Znakomicie. Jak tylko będę miał możliwości techniczne, to czym prędzej zamieszczę przyjęty akt w Monitorze.
(16.09.2015, 21:24:55)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci Dumy Bojarów!

Naszym kolejnym celem będzie wprowadzenie poprawek do Konstytucji. Przede wszystkim jest to wymuszone treścią ust.1 art.9 Umowy Stowarzyszeniowej.

Cytat:1. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie zobowiązują się w terminie dni 21 dokonać takich zmian w Konstytucji i ustawach, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.

Paląca jest tu oczywiście kwestia nadawania obywatelstwa. Cytując umowę:

Cytat:a) Obywatelstwa Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego są równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialeńskiej. Obywatele Republiki Bialeńskiej, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu lub Carstwa Brodryjskiego, muszą osiedlić się na terytorium wybranego państwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia.

Jest to sprzeczne z art. 4 Konstytucji Najjaśniejszego Carstwa:

Cytat:Za obywatela Carstwa uważa się każdą osobę, która zamieszkuje terytorium Carstwa oraz została nobilitowana przez Cara.

Możemy jednak skorzystać z art. 5 Umowy Stowarzyszeniowej:
Cytat:Art. 5.
Na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Szanowni Reprezentanci,

proszę Was o wyrażenie opinii na ten temat.
(17.09.2015, 17:27:46)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Sądzę, że najlepsza będzie opcja z art. 5.
(18.09.2015, 06:50:48)Tomasz I Bagrat link napisał(a):A co jeżeli osoba która przybędzie do Brodrii i poprosi Cara o obywatelstwo ? Czy jeżeli Car nada tej osobie obywatelstwo brodryjskie ,czy ta osoba automatycznie stanie się obywatelem Bialenii ? Po prostu chodzi mi o to czy to działa w obie strony, tzn czy tylko Bialenia może nadawać obywatelstwo brodryjskie czy Brodria może także bialeńskie poprzez Umowę Stowarzyszeniową ? Bo jeżeli Brodria może nadawać tylko obywatelstwo brodryjskie to nie widzę sensu wprowadzania poprawek do Konstytucji.
(18.09.2015, 15:03:41)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Wysokość,

Car Brodrii może nadawać obywatelstwo bialeńskie. Jest to określone ust. c art. 7 Umowy Stowarzyszeniowej.
(21.09.2015, 17:30:39)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Wysoka Izbo!

Konieczne będzie wprowadzenie poprawki do Konstytucji gwarantującej obywatelstwo każdemu osiedlonemu. Można jednak wprowadzić konkretne warunki osiedlenia się w Brodrii, co umożliwi nam praktyczną kontrolę nad nadawaniem obywatelstw i jednocześnie nie naruszy Umowy.
(23.09.2015, 22:18:14)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci!

Muszę oznajmić, iż rezygnuję z mandatu posła w Dumie Bojarów. Niestety nie jestem w stanie aktywnie uczestniczyć w obradach.
(24.09.2015, 06:55:36)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Szkoda.

Przyjmuję dymisję. Wkrótce ogłoszę wybory uzupełniające.
(02.10.2015, 11:06:04)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Wasza Carska Mość, Panie Marszałku, Szanowni Zgromadzeni.

Jako Kanclerz Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego oraz Poseł Dumy Bojarów pragnę przedstawić projekt Ustawy o Odznaczeniach.

Cytat:
Projekt Ustawy o Odznaczeniach
z dnia 2 Października Anno Domini 2015

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

Art. 1
Ustanawia się Odznaczenia Państwowe Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego.

Art. 2
Odznaczenia zostają przyznawane przez Cara.

Art. 3
1. Order Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego ( 4 klasy Orderu ) - Najwyższe Odznaczenie Państwowe,
2. Order Dynastii Dostojewskich ( 3 klasy ) - przyznawany za zasługi w różnych dziedzinach,
3. Order Carycy Aleksandry I Izabeli ( 3 klasy ) - przyznawany za zasługi w dziedzinie rozwoju regionów Carstwa Brodrii,
4. Ordery Wojskowe : Order Iwana ( za zasługi w Wojskach Lądowych), Order Tomasza (za zasługi w Marynarce Wojennej ), Order      Aleksandra ( za zasługi w lotnictwie ) - Ordery przyznawane w poszczególnych dziedzinach Carskich Sił Zbrojnych,
5.  Order Cara Mikołaja I ( 3 klasy ) - przyznawany za zasługi w dziedzinie wojskowości.

Art. 4 Beretki Odznaczeń
[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=2301.0;a...4965;image]

Art. 5
Odznaczenia wejdą w życie z chwilą zatwierdzenia przez Dumę Bojarów
(02.10.2015, 16:34:50)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Popieram projekt aktu.
(02.10.2015, 16:56:35)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Zarządzam debatę nad projektem, która będzie trwać do 5 października.
(02.10.2015, 18:25:44)AndrzejSwarzewski link napisał(a):Mi również podoba się projekt. Będę głosował za jego przyjęciem.
(05.10.2015, 17:54:33)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Koniec debaty. Zarządzam głosowanie, które potrwa do 8 października Anno Domini 2015.

Aby dopełnić formalności, jestem za.
(05.10.2015, 22:25:19)AndrzejSwarzewski link napisał(a):Jestem ZA.
(06.10.2015, 17:05:28)Tomasz I Bagrat link napisał(a):ZA
(17.10.2015, 23:03:19)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Kończę głosowanie, przepraszam za zwłokę. Duma przyjęła ustawę. Teraz poczekamy na aprobatę Cara.
(18.10.2015, 16:05:57)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):/-/Mikołaj Patryk Dostojewski
(24.10.2015, 11:36:26)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Teraz Wasza Carska Mość może wręczać odznaczenia Brodryjskie .
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości