Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników referendum
#1
Cytat:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU W SPRAWIE WYNIKÓW REFERENDÓW

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsze obwieszczenie ogłasza i potwierdza wyniki referendum przeprowadzonego w dniach 19 czerwca 2016 r. - 21 czerwca 2016 r.

Artykuł 2.

1. Frekwencja po zakończeniu referendum wyniosła 52%, co znaczy, że głosowało 13 spośród 25 uprawnionych obywateli.

2. Zgodnie z par. 4 art. 15 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku, wynik referendum uznaje się za wiążący.

Artykuł 3.

Przedmiotem referendum było: "Czy jesteś za przyjęciem ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 18 czerwca 2016 r.?" (wzmiankowana ustawa znajduje się w załączniku).

a) Odpowiedzi pozytywnej "TAK" na poparcie przedmiotu referendum oddało 11 uprawnionych do głosowania, czyli 84,6% ogłosujących.

b) Odpowiedzi negatywnej "NIE" na brak poparcia przedmiotu referendum oddało 2 uprawnionych do głosowania, czyli 15,4% głosujących.

Artykuł 4.

Na podstawie par. 1 art. 29 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku uznaje się przedmiot referendum za przegłosowany, co oznacza zatwierdzenie zmiany w Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku przez wymaganą liczbę obywateli. Zmiana wejdzie w życie zgodnie z przedstawioną w załączniku ustawą.

Artykuł 5.

Obwieszczenie wyników referendum jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Bajtuś

ZAŁĄCZNIK:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.

z dnia 18 czerwca 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa służy rozpisaniu referendum modyfikującego treść Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 r.

Artykuł 2.
Dodaje się do ust. 2 art. 5 Konstytucji Republiki Bialeńskiej punkt 4) w brzmieniu:

[quote]4) Hymn, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji.

Artykuł 3.
Dodaje się do Konstytucji Republiki Bialeńskiej załącznik nr 1 w brzmieniu:

Cytat:Załącznik nr 1

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Artykuł 4.
Ustawa wchodzi z życie po 24 godzinach od chwili uznania za wiążące referendum w sprawie zmiany Konstytucji, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku oraz ust. 1 art. 29 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku.

(-) Alberto Carlos de Medici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości