Rozporządzenie Prezydenta ws. utworzenia resortu i powołania ministra
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UTWORZENIA RESORTU I POWOŁANIA MINISTRA

z dnia 14 lipca 2016 r.

[i]Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej określa się ilość i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie tworzy Ministerstwo Gospodarki i Finansów oraz powołuje Ministra Gospodarki i Finansów.

Artykuł 2

Do art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej z dnia 18 kwietnia 2016 r. rozporządzenia dodaje się ust. 5 o następującej treści:

Cytat:5. Ministerstwo Gospodarki i Finansów

Artykuł 3

Do art. 3 w/w rozporządzenia dodaje się ust. 5 o następującej treści:

Cytat: 5) Do kompetencji Ministra Gospodarki i Finansów należy:
    a) prowadzenie i kontrolę e-gospodarki Republiki Bialeńskiej,
    b) rozwój informatyczny systemów e-gospodarki,
    c) prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw,
    d) prowadzenie informatora gospodarczego,
    e) kontrola Rady Gospodarczej,
    f) inne kompetencje wchodzące w zakres pracy ministerstwa.

Artykuł 4

Na funkcję Ministra Gospodarki i Finansów powołuje się Bajtusia.

Artykuł 5

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości