Rozporządzenie Prezydenta ws. zmiany rozporządzenia
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ZMIANY ROZPORZĄDZENIA

z dnia 19 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej niniejszym rozporządzeniem określa się ilość i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 1.

Zmienia się treść art. 2, pkt. 3 Rozporządzenia Prezydenta ws. utworzenia resortów z dnia 18 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami na następującą:

Cytat:3) Ministerstwo Oświecenia

Artykuł 2.

Zmienia się treść art. 3, pkt. 3 Rozporządzenia Prezydenta ws. utworzenia resortów z dnia 18 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami na następującą:

Cytat:3) Do kompetencji Ministerstwa Oświecenia należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej,
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli,
d) prowadzenie konkursowego rankingu folwarków według ustalonych kryteriów,
e) aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów,
f) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi,
g) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej,
h) wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej,
i) wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta.

Artykuł 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości