Wyrok Sądu Ludowego z 21 lipca 2016 r., W/5/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 21 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r., 20 lipca 2016 r., 21 lipca 2016 r.
sprawy W/5/2016 z wniosku: Hewreta Faradobusa
o brzmieniu: Czy w państwach stowarzyszeniowych obowiązują wyroki Sądu Ludowego oraz działania Policji Krajowej na podstawie kodeksu wykroczeń, oraz czy osoba będąca na wygnaniu, bądź posiadająca karę śmierci może bez konsekwencji działać w państwach stowarzyszeniowych, ale będąca pozbawiona dostępu do działów Republiki Bialeńskiej?

orzeka następująco:

1. W państwach stowarzyszonych obowiązują wyroki Sądu Ludowego i działania Policji Krajowej.
2. Osoba skazana na karę śmierci w Republice Bialeńskiej nie może działać na terenie państw stowarzyszonych.UZASADNIENIE

[justify]Sąd podziela argumentację przedstawioną przez przedstawiciela doktryny prawa Karola Medycejskiego, który stwierdził: Otóż rzeczony artykuł 5 [Układu stowarzyszeniowego] explicite wskazuje, że normy prawa bialeńskiego obowiązują na terytorium państw stowarzyszonych w zakresie wskazanym w Układzie, który to w art. 3 lit c nakłada na RB obowiązek gwarantowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa i stabilności państw stowarzyszonych. A czymże innym jest to gwarantowanie, tj. zapewnianie, bezpieczeństwa i stabilności, jeśli nie stosowaniem przepisów karnych (KCK) i porządkowych (KP) w odniesieniu także do tych państw? Taki jest właśnie cel tych dwu ustaw i w tym celu istnieje Policja Krajowa, by poprzez wykonywanie przepisów tam określonych gwarantować bezpieczeństwo i stabilność RB, a także, w wyniku Układu, KH i CB. W związku z tym, moim zdaniem, niemożliwe (z punktu widzenia obowiązującego prawa) jest wskrzeszenie obywateli skazanych na karę śmierci za wykroczenie na terytorium państw stowarzyszonych.
[/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości