K/3/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O NADZWYCZAJNE WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Wolnograd, 31.07.2016

Dane wnioskodawcy: Iwan Pietrow-Dostojewski

Treść wniosku:Korzystając z przysługujących mi praw (art.59 KK), wnioskuję do Sądu Ludowego o nadzwyczajne wznowienie postępowania karnego wobec Fiodora Swirydiuka, któremu orzeczono karę śmierci na mocy uchylonych przepisów.

Podpisano,
(-) Iwan Pietrow-Dostojewski
p.o. Prezydenta RBCytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 31 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca br.
wniosku o nadzwyczajne wznowienie postępowania: Korzystając z przysługujących mi praw (art.59 KK), wnioskuję do Sądu Ludowego o nadzwyczajne wznowienie postępowania karnego wobec Fiodora Swirydiuka, któremu orzeczono karę śmierci na mocy uchylonych przepisów.
złożonego przez: Iwana Pietrowa-Dostojewskiego
na podstawie: art. 59 k.k.

postanawia:

Art. 1.
Nadzwyczajne wznowić postępowanie i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę K/3/2016

Art. 2.
Zobowiązać oskarżyciela publicznego do złożenia aktu oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi.

Art. 3.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#2
Sąd nakreśla termin 48 godzin dla oskarżyciela publicznego na przedstawienie aktu oskarżenia.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#3
Rozumiem, przedstawię go bliżej końcówki wyznaczonego terminu.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#4
Prosiłbym o przedłużenie wyznaczonego terminu o 5,5 godziny. Z powodów realnych mogę się przed 18:30 nie wyrobić.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#5
Sąd przychyla się do wniosku oskarżyciela publicznego i wyznacza nieprzekraczalny termin na złożenie aktu oskarżenia do 4 sierpnia, godz. 18.30.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#6
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA
Wolnograd, 4 sierpnia 2016 r.

Dane oskarżyciela publicznego: Maciej Kamiński

Dane oskarżonego: Fiodor Swirydiuk

Przedmiot aktu oskarżenia: Spamowanie (art. 57, p. 2).

Uzasadnienie: Gigantycznych rozmiarów spam jedną wiadomością.

Materiał dowodowy: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...pic=5633.0

Podpisano,
Funkcjonariusz Policji Krajowej
(-) Maciej Kamiński
Czy Sąd o Odpowiednim Wzroście chce przy okazji zająć się też naruszeniami, które nastąpiły ze strony oskarżonego od czasu usunięcia z państwa, czy w tej sprawie będzie się toczyło odrębne postępowanie?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#7
W tym postępowaniu zajmujemy się tylko czynem, za który została wymierzona kara śmierci w myśl dawnego Kodeksu Wykroczeń.

Czy oskarżony zrozumiał treść aktu oskarżenia? Jeżeli tak, w tym momencie może się odnieść do treści zarzutów. Ma na to 48 godzin.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#8
Sąd prosi o odbanowanie Fiodora Swirydiuka i  umożliwienie mu wypowiedzi na wokandzie.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#9
Po raz trzeci proszę o danie możliwości złożenia wyjaśnień przez oskarżonego.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#10
Nie był zbanowany jeszcze przed tą prośbą.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#11
Zatem ostateczny termin na złożenie przez niego wyjaśnień to 48 godzin od tej chwili.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#12
Wysoki sądzie,
Czyn o który mnie oskarżono jest swoistym rodzajem satyry pałystowskiej. Paweł Pałysiewicz postanowił wyzwać Prezydenta RP Andrzeja Dudę na walkę na noże. Ja tak samo chciałem wyzwać Eddarda Noqterna z zemsty za to, że zablokował moją osobę na forum Hasselandu, oczywiście bez prawa do sądu, bo według Piotra Pawła de Zayma Hasseland jest o tyle bardziej wolny i demokratyczny od Bialenii, że sądu w takich sprawach nie ma. Gigantyczny spam prowadził do liczby 1772 postów na moim koncie, według pałystów pokazujący pierwsze połączenie Polski z Rosją. Proszę sąd o najniższy wymiar kary lub jej brak
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#13
Dziękuję. Wzywam na świadka Eddarda Noqterna - czy prawdą jest, że oskarżony został zablokowany bez sądu na forum Królestwa Hasselandu.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#14
Przepraszam Wysoki Sądzie, że sie wtrącę. Jako administrator stwierdzam, że w tamtym okresie nie istniała fizyczna możliwość zablokowania kogokolwiek na forum KH (wiązałoby się to automatycznie z blokadą na całym forum zarówno na KH, CB i RB, a to nie miało miejsca).
#15
Jak oskarżony się do tego odniesie?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#16
Oczywiście to prawda, ale wzamian za to ówczesny Król Hasselandu usuwał moje posty, co jest dowodem w koszu (tak samo jak jest tam dowód na mnie).
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#17
(08.08.2016, 07:44:00)Severino Castiglioni-Faradobus link napisał(a):Dziękuję. Wzywam na świadka Eddarda Noqterna - czy prawdą jest, że oskarżony został zablokowany bez sądu na forum Królestwa Hasselandu.
Wysoki Sądzie,
Tak, to prawda. Król ma prawo wyrzucić z forum mieszkańca nie-obywatela KH ze względu na interes państwa. Tak się właśnie stało. Wobec czego każdy post napisany przez danego osobnika musiał zostać "wyrzucony do kosza".

Dowód: http://hasseland.bialenia.org.pl/index.p...3#msg42973
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
#18
Dziękuję. Proszę jeszcze o wypowiedź Fredericka Hufflepuffa na temat sprawy, ponieważ w jego wątku wystąpił spam.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#19
(08.08.2016, 11:48:12)Severino Castiglioni-Faradobus link napisał(a):Dziękuję. Proszę jeszcze o wypowiedź Fredericka Hufflepuffa na temat sprawy, ponieważ w jego wątku wystąpił spam.
Nie w jego wątku, a w wątku Kamila Maciejewskiego.
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#20
Przepraszam, chodziło o Eddarda Noqterna. Czy ma świadek coś jeszcze do dodania?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości