Wyrok Sądu Ludowego z 31 lipca 2016 r., W/6/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 31 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2016 r.
sprawy W/6/2016 z wniosku: Ronona Dexa
o brzmieniu: W związku z wyrokiem Sądu Ludowego W/4/2016 w części dotyczącej uzupełniania składu Parlamentu proszę o doprecyzowanie czy w przypadku konieczności uzupełnienia składu Parlamentu z innych komitetów wyborczych niż ten, z którego pochodzi poseł o wygaszonym mandacie i identycznej ilości głosów oddanych na pozostałe komitety wyborcze należy zastosować zasadę zawartą w art. 14 ust. 3 czyli wybrać posła znajdującego się na liście wyżej w kolejności niż posłowie z innych komitetów wyborczych, które uzyskały identyczną ilość głosów.

Obecnie po złożeniu mandatu przez Alberto de Medici uzupełniono skład Parlamentu powołując posła Ametysta Faradobus, jednak jest to już ostatnia osoba z listy partii, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach. Gdyby zaszła konieczność kolejnego uzupełnienia składu po rezygnacji któregoś z posłów tego komitetu na liście nie ma już kolejnych osób.

Zgodnie ordynacją wyborczą i wspomnianym wyrokiem sądu należy w takim przypadku uzupełnić skład Parlamentu za pomocą osoby z innego komitetu wyborczego - "kolejno od komitetu, który uzyskał najwięcej głosów, do tego, który uzyskał ich najmniej". Jednak w ostatnich wyborach zarówno BPD, jak i WR uzyskały identyczną liczbę głosów.

Powstaje więc pytanie, z którego komitetu wyborczego należy wybrać kolejnego posła do uzupełniania składu? Artykuł 14 ust. 3 ordynacji wyborczej mówi o kolejności na listach kandydatów, jednak po pierwsze wyraźnie dotyczy on samych wyborów, a po drugie at. 14 nie jest spójny z art. 13. W jednym mowa o komitetach wyborczych, a w drugim o kandydatach.

Proszę o dokonanie odpowiedniej wykładni prawa już teraz (pomimo jeszcze niewystąpienia wspomnianego problemu), gdyż pełniąc funkcję Marszałka Parlamentu muszę przewidywać sytuację ewentualnej rezygnacji kolejnego posła i być przygotowany do jak najszybszego uzupełnia składu Parlamentu.


orzeka następująco:

W sytuacji przedstawionej we wniosku należy uzupełnić skład Parlamentu kandydatem komitetu wyborczego będącego wyżej na liście wyborczej.


UZASADNIENIE

[justify]Ordynacja Wyborcza nie reguluje takiej sytuacji, jej przepisy są dość niejasne i wymagają poprawy. Sąd uznał, że w przedmiotowej sytuacji, per analogiam należy zastosować art. 14. ust. 3 Ordynacji. Gdy komitety będą miały równą liczbę głosów, Parlament trzeba uzupełnić kandydatem z komitetu, który znajduje się wyżej na liście wyborczej. Nie jest to rozwiązanie doskonałe, a ustawa wymaga zmian legislacyjnych.
[/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#2
Dziękuję Sądowi za interpretację... Jednak ze względu na stosunkowo długi czas oczekiwania (urlop Sędziego) byłem zmuszony podjąć decyzję samodzielnie i przy zwolnieniu się prawie równocześnie dwóch miejsc w Parlamencie przydzieliłem po jednym mandacie każdemu z dwóch komitetów wyborczych, które uzyskały równą liczbę głosów.

Czy w związku z powyższym wyrokiem jest to do zaakceptowania? Czy może należy dokonać korekty i wygasić mandat jednego z posłów oraz powołać w to miejsce innego (czyli dwóch z tego komitetu, który był wyżej na liście)?
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#3
Orzeczenie nie ma mocy wstecznej.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości