Siły Specjalne - analiza potrzeb i możliwości
#1
Na wprowadzeniu chciałbym zaznaczyć iż Siły Specjalne wkluczają użycie Broni Pancernej jaką są zwane potocznie czołgi. Nie możemy sobie pozwolić na prowadzenie działań specjalistycznych z użyciem sprzętu dlatego też proponuję sugeruję przystosowanie do standardów Sił Specjalnych i utworzenie:

- Dwóch Brygad Zmechanizowanych które zostaną pozbawione sprzętu ciężkiego, zostaną tam tylko pojazdy opancerzone oraz ciężarówki. Logistyka musi działać w nich na poziomie ciężarówek i lekkich pojazdów które będą w stanie poradzić Sobie z różnie ukształtowanym terenem.

- Przydało by się także zaplecze lotnicze które desantowałoby poszczególne jednostki za linie wroga, lecz tutaj liczę na sugestię marszałka oraz dowódcy lotnictwa ile i jakiego sprzętu może mi udzielić do stworzenia takich wojsk.

- Oraz najważniejsze Marynarka Wojenna dobrym pomysłem byłoby przydzielić kilka lotniskowców i pojedynczych okrętów do pełni możliwości Sił Specjalnych.

Czekam teraz na wypowiedź Marszałka i dowódców tych jednostek.
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
Odpowiedz
#2
(09.08.2016, 00:40:23)Piotr Konstanty Dostojewski link napisał(a):- Dwóch Brygad Zmechanizowanych które zostaną pozbawione sprzętu ciężkiego, zostaną tam tylko pojazdy opancerzone oraz ciężarówki. Logistyka musi działać w nich na poziomie ciężarówek i lekkich pojazdów które będą w stanie poradzić Sobie z różnie ukształtowanym terenem.

Dowództwo SZ RB skłania się raczej do tego, by powstające Siły Specjalne nie dublowały w swoich zadaniach i strukturach istniejących brygad powietrzno-szturmowych, a obecnie mamy dwie takie brygady czyli:
- 83 Brygadę Powietrzno-Szturmową (w składzie 8 DZ)
- 93 Brygadę Powietrzno-Szturmową (w składzie 9 DZ)

Obie brygady są zorganizowane wg etatu brygady powietrzno-szturmowej typu "P" i spełniają warunki podane powyżej.

Zdając sobie sprawę, że wyznaczenie płk. Piotra Konstantego Dostojewskiego na stanowisko p.o. Dowódcy WL i rozkazy co do rozpoczęcia procesu organizacji Sił Specjalnych zostały wydane wczoraj - nie oczekuję, że działania nastąpią natychmiast. Proszę na spokojnie zapoznać się z istniejącymi strukturami SZ RB.

W Siłach Specjalnych dowództwo widziałoby raczej pododdziały wyspecjalizowane do zadań:
- dalekiego rozpoznania w głębi ugrupowań i terytoriów przeciwnika,
- prowadzenia działań dywersyjnych i niszczenia lub zajmowania ważnych obiektów na zapleczu przeciwnika,
- prowadzenia działań antyterrorystycznych,
- przygotowywania i prowadzenia walki partyzanckiej siłami nieregularnymi na terenach przeciwnika i z wykorzystaniem mieszkańców tych terenów (czyli niewielkie grupy organizujące takie działania, szkolące siły lokalne i kierujące ich walką).

W każdym razie tyle na początek... Oczywiście jak najbardziej w pierwszej fazie można i należy nadać dowództwu takich sił szczebel brygadowy (pomimo stosunkowo niewielkiego stanu liczebnego takich formacji), a ewentualnie potem dokonywać dalszej rozbudowy tych sił - może nawet do sytuacji odrębności od innych rodzajów wojsk. Jednak zgodnie z przyjętym od początku istnienia SZ RB założeniem rozwój odbywa się stopniowo (stąd ponad roczny okres powolnej budowy struktur SZ, od etapu pierwotnego zakładającego mniejsze liczebnie i wyposażone w mieszankę sprzętową sił do stanu obecnego) - tak więc proponuję zacząć od niskich szczebli, a potem to rozbudowywać.

(09.08.2016, 00:40:23)Piotr Konstanty Dostojewski link napisał(a):Przydało by się także zaplecze lotnicze które desantowałoby poszczególne jednostki za linie wroga, lecz tutaj liczę na sugestię marszałka oraz dowódcy lotnictwa ile i jakiego sprzętu może mi udzielić do stworzenia takich wojsk.

Obecnie takie zadania mogą realizować dwa klucze ze 102 Eskadry Specjalnej, a w brygadach powietrzno-szturmowych znajdują się komponenty lotnicze przeznaczone do odpowiedniego zabezpieczenia działań jednostek aeromobilnych (te ostatnie są podporzadkowane WL, czyli należą do lotnictwa WL).

Jednak nowo powstające Siły Specjalne powinny mieć własny komponent lotniczy i takowy powinien się pojawić... Jego zalążkiem może być część sił 102 ESpec. Przy czym w Siłach Specjalnych powinien znajdować się tylko lotniczy sprzęt wyspecjalizowany, bo w razie potrzeb typowe maszyny transportowe będą przedzielane z Sił Powietrznych do konkretnych zadań.

Proszę więc przeanalizować sprzęt znajdujący się na wyposażeniu SZ RB (Sił Powietrznych i Lotnictwa Wojsk Lądowych) oraz sprzęt lotniczy produkowany przez RAT, w celu dokonania analizy potrzeb i przydatności. Jeżeli nie znajdzie się taki, który spełnia oczekiwania, proszę sformułować potrzeby - wtedy Dowództwo SZ RB wystąpi do bialeńskich firm o opracowanie pożądanego przez Siły Specjalne.

(09.08.2016, 00:40:23)Piotr Konstanty Dostojewski link napisał(a):Oraz najważniejsze Marynarka Wojenna dobrym pomysłem byłoby przydzielić kilka lotniskowców i pojedynczych okrętów do pełni możliwości Sił Specjalnych.
Przydzielenie "kilku lotniskowców" byłoby raczej trudne, skoro MW dysponuje tylko dwoma... Zresztą Siły Specjalne jak najbardziej będą z lotniskowców i innych okrętów MW RB korzystać w działaniach w porozumieniu z Dowódcą MW RB.

Ale tutaj poruszony jest problem działań morskich... i Siły Specjalne takowe możliwości powinny posiadać, szczególnie że Bialenia to kraj wyspiarski i od innych państw dzielą na morza i oceany.

W związku z tym można faktycznie pójść w kierunku dwóch typów działań i stworzyć jedna brygadę wyspecjalizowaną do działań na lądzie, a drugą do działań morskich (oczywiście znowu rozwijane stopniowo od mniejszych pododdziałów w kierunku zwiększania tych sił.

Ta część Sił Specjalnych powinna mieć pododdziały przeznaczone do:
- skrytych działań sabotażowych w portach i na obiektach morskich przeciwnika,
- dalekich działań rozpoznawczych na wybrzeżach (np. w celu rozpoznania miejsc desantów),
- działań antyterrorystycznych na morzu.

Przy czym sprzęt pływający Sił Specjalnych powinien być ograniczony do takiego, który jest wyspecjalizowany i raczej niewielki, też zamaskowany na cywilny. Typowe okręty będą wydzielane do zabezpieczenia działań przez MW RB w miarę potrzeb.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Sądzę iż MW jest w stanie stworzyć jednostkę okrętów przeznaczonych wyłącznie na potrzeby Sił Specjalnych.  Proponuję ów jednostkę wyposażyć w patrolowce lub kutry małej wydolności oraz poduszkowce transportowe. 
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#4
(09.08.2016, 09:51:27)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):Proponuję ów jednostkę wyposażyć w patrolowce lub kutry małej wydolności oraz poduszkowce transportowe. 
Wskazane byłby szybkie łodzie motorowe (rożnych typów i o różnym przeznaczeniu) przeznaczone do działań takich sił. Natomiast kutry patrolowe się ostatnio pojawiły w MW RB i mogą być jak najbardziej oddelegowywane do działań w ramach Sił Specjalnych.

W związku z powyższym Dowództwo zwróci się do naszego przemysłu o przedstawienie oferty jednostek mogących okazać się przydatnymi, a Dowódca MW RB, we współpracy z p.o. Dowódcy WL dokonają na podstawie tej oferty wyboru odpowiedniego sprzętu i określą potrzeby ilościowe.

Widziałbym jednak potrzebę jednej większej jednostki morskiej w ramach Sił Specjalnych - czyli jakiegoś okrętu-bazy, który mógłby transportować lekkie łodzie sił specjalnych i przede wszystkim służyć jako baza szkoleniowa podczas codziennych działań takich sił (musiałby mieć też zaplecze dla płetwonurków itp.). I tutaj rola dla Dowódcy MW RB, który z racji stanowiska jest najlepiej obeznany z jednostkami morskimi, aby przeanalizował sprawę i złożył stosowne zamówienie w stoczni.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
Oczywiście,  polecenie przyjąłem. Postaram się przedstawić propozycje w jak najszybszych czasie,  ale ze względu na obowiązki w realu,  może to nastąpić dopiero w przyszłym tygodniu.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#6
(09.08.2016, 10:06:31)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):..ale ze względu na obowiązki w realu,  może to nastąpić dopiero w przyszłym tygodniu.
.
Nie ma najmniejszego problemu... Zróbmy to spokojnie, powoli, ale porządnie.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Wojska Sił Specjalnych powinny znaleźć się na Lądzie, Powietrzu i na Morzu, muszą być mobilne, a w dodatku muszą one być wyspecjalizowane do zadań które pełnią. Za kilka dni uważam że opiszę poszczególne jednostki i mam nadzieję że dowództwo da mi wystarczającą ilość sprzętu.
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
Odpowiedz
#8
Oczywiście - kilka dni nie jest żadnym problemem.

Proszę spokojnie przygotować projekt struktur Sił Specjalnych i przedstawić do rozpatrzenia, co jednocześnie będzie podstawą do przydzielenia lub zakupu odpowiedniego sprzętu.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Oczywiście postaram się to zrobić czym prędzej.
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
Odpowiedz
#10
Ależ Pułkowniku, jak nie wymagam "czym prędzej" - bardziej byłbym sobie życzył, aby było to wolniej, ale dokładniej, analizując różne możliwe rozwiązania, zarówno zaczerpnięte z reala, jak wynikające z własnych przemyśleń.

Tworzenie wirtualnej armii i jej elementów daje niepowtarzalne możliwości tworzenie takich struktur bez obciążeń z reala (bez jej polityki, ekonomii, podatności związane ze strefami wpływów mocarstw itd.) - proponuje to wykorzystać, przeprowadzić stosowne analizy i wypracować optymalne dla RB i uwarunkowań RB rozwiązania.

Nie pośpiech, a dokładność i dogłębność byłaby mile widziana, a przy okazji tych analiz liczę na ciekawą dyskusję, w którą włączy się możliwie najwięcej żołnierzy naszej armii.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#11
Tak jest!
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości