Ustawa o zmianie ustawy o zrzeszeniach.
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O ZRZESZENIACH

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Artykuł 1.

Dokonuje się następującej zmiany treści artykułu 2 Ustawy o zrzeszeniach z dnia 12 marca 2016:

Cytat:Artykuł 2.

1. Poprzez zrzeszenie rozumie się organizację niepaństwową tworzoną przez minimum 2 osoby oraz posiadającą statut.

2. Organem zobowiązanym do rozpatrzenia wniosku o rejestrację zrzeszenia i uprawnionym do dokonania rejestracji po jego pozytywnym rozpatrzeniu jest Prezydent Republiki Bialeńskiej, który może to uprawnienie przekazać lub cofnąć innej instytucji państwowej.

3. Rejestracji zrzeszeń dokonuje się na podstawie wniosku złożonego w Kancelarii Prezydenta, bądź w przypadkach gdy rejestracja danego rodzaju zrzeszenia została scedowana na określoną instytucję - w tej instytucji.

4. Wniosek o rejestrację powinien być rozpatrzony w ciągu 3 dni.

5. Dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu do 7 dni jeżeli zachodzi konieczność uzupełnienia dokumentacji wniosku, jednak wtedy należy wyraźnie wskazać co powinno zostać uzupełnione.

6. Jeżeli rozpatrzenie wniosku nie zostanie dokonane w terminach określonych w ust. 4 i 5 to obowiązek rozpatrzenia wniosku przechodzi po tym czasie na Marszałka Parlamentu, który musi dokonać rozpatrzenia w terminach identycznych jak w przypadku Prezydenta (instytucji przez niego wyznaczonej), za których początek uważa się moment, w którym upłynął termin rozpatrzenia wniosku przez uprawnionych określonych w ust. 2.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o rejestrację, wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Sądu Ludowego.

8. Uprawniony organ do rejestracji zrzeszeń prowadzi ewidencję zarejestrowanych zrzeszeń w wyznaczonym miejscu.

9. Dane zrzeszenie zostaje wyrejestrowane, skreślone z ewidencji i zarchiwizowane, jeśli nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub nie wykazuje aktywności dłużej niż przez 90 dni.

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

(-) Hewret Faradobus
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości