Wniosek o wykładnię prawa - 10.08.2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 10.08.2016

Dane wnioskodawcy: Eddard Noqtern

Przedmiot wniosku: Konstytucja Republiki Bialeńskiej - http://bialenia.org.pl/biuletyn/konstytu...ialenskiej

Treść wniosku: Czy obowiązywanie normy zawartej w art. 21 ust. 1, tj. zakaz wnoszenia oskarżenia przeciwko Prezydentowi w trakcie sprawowania przez niego kadencji, rozciąga się na okres po ukończeniu sprawowania przez niego władzy w zakresie ścigania czynów zabronionych przez ustawę karną, popełnionych przez Prezydenta w trakcie sprawowanej przez niego kadencji?

Podpisano,
(-) Eddard Noqtern
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 12 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy obowiązywanie normy zawartej w art. 21 ust. 1, tj. zakaz wnoszenia oskarżenia przeciwko Prezydentowi w trakcie sprawowania przez niego kadencji, rozciąga się na okres po ukończeniu sprawowania przez niego władzy w zakresie ścigania czynów zabronionych przez ustawę karną, popełnionych przez Prezydenta w trakcie sprawowanej przez niego kadencji?
złożonego przez: Eddarda Noqterna
na podstawie: Konstytucji Republiki Bialeńskiej

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/8/2016

Art. 2.
Rozpoznać sprawę 13 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie

Sąd Ludowy z powodu zawiłości prawnych będących przedmiotem wniosku postanawia odroczyć termin rozpoznania sprawy.
/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości