Rozporządzenie MON w sprawie stopni etatowych
#1
Rozporządzenie MON w sprawie stopni etatowych
- przeniesione z Forum archiwalnego - ogłoszone 10 lutego 2014

Zgodnie z Ustawą o Siłach Zbrojnych i służbie wojskowej ustala się następujące stopnie wojskowe przysługujące na zajmowanych stanowiskach służbowych w Wojskach Lądowych:

I. Następujące stopnie są stopniami etatowymi na poszczególnych szczeblach dowodzenia WL:

1/ Marszałek - Dowódca Sił Zbrojnych RB
2/ Generał broni - dowódca rodzaju SZ/dowódca korpusu
3/ General dywizji - dowódca dywizji
4/ Generał brygady - dowódca brygady
5/ Pułkownik - dowódca pułku
6/ Podpułkownik - dowódca batalionu/dywizjonu w strukturze brygadowej (równorzędny)
7/ Major - dowódca batalionu/dywizjonu w strukturze pułkowej (równorzędny)
8/ Kapitan - dowódca kompanii/baterii (równorzędny)
9/ Porucznik - dowódca plutonu czołgów (podległego d-cy batalionu, specjalistycznego)
10/ Podporucznik - dowódca plutonu linowego (piechoty, zmechanizowany)
11/ Starszy sierżant sztabowy - asystent dowódcy związku taktycznego
12/ Sierżant sztabowy - dowódca plutonu logistycznego, technicznego, liniowego o niewielkim składzie itp.
13/ Starszy sierżant - zastępca dowódcy plutonu.
14/ Sierżant - dowódca drużyny (specjalistycznej)
15/ Starszy kapral - dowódca drużyny
16/ Kapral - dowódca obsługi, sekcji

II. Stopnie zastępców (jeżeli nie określono inaczej) są o jeden stopień niższe od stopnia poszczególnych dowódców.

III. W sytuacjach nieuregulowanych rozporządzeniem - odpowiedni na danym stanowisku stopień indywidualnie określa MON.

IV. Mianowanie na dany stopień wojskowy następuje z chwilą objęcia obowiązków służbowych.

1. Zgodnie z ustawą mianowanie następuje decyzją:

a/ Prezydenta w odniesieniu do:
- Marszałka
- generałów (odbywa się na wniosek MON)

b/ Ministra Obrony Narodowej/Dowódcy Sił Zbrojnych
- oficerów

c/ Dowódców związków taktycznych i ich przełożonych
- pozostałych

2. Jeżeli z różnych przyczyn mianowanie następuje później to starszeństwo w stopniu liczone jest od chwili objęcia stanowiska.

3. Stopień funkcyjny traci się z chwilą zdania obowiązków służbowych.

V. Informację o posiadanym stopniu umieszcza się obowiązkowo w podpisie, można też wizerunek stopnia umieścić we własnym awatarze.

VI. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości