Wyrok Sądu Ludowego z 12 sierpnia 2016 r., K/3/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 12 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2016 r., 1 sierpnia 2016 r., 2 sierpnia 2016 r., 4 sierpnia 2016 r., 7 sierpnia 2016 r., 8 sierpnia 2016 r., 9 sierpnia 2016 r., 12 sierpnia 2016 r.
sprawy K/3/2016 z wniosku o nadzwyczajne wznowienie postępowania wobec: Fiodora Swirydiuka
skazanego na podstawie Kodeksu Wykroczeń na karę śmierci, będącego oskarżonym o to, że Dokonał gigantycznego spamu jedną wiadomością, czyli o czyn z art. 57 ust. 2 Kodeksu karnego,

uznaje oskarżonego Fiodora Swirydiuka:

winnym tego, że dnia 2 czerwca 2016 r. w godzinach od 20.06 do 20.23 w wątku "Protesty ekologów" działając w zamiarze bezpośrednim, dokonał jednego czynu, polegającego na szeregu zachowań wysłania postu o treści sabij sie kurwiu yebany nikt cie nie lubi i jestes bsydki, czym wypełnił znamiona zbrodni z art. 57 ust. 2 Kodeksu karnego,

i wymierza mu na podstawie art. 57 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 2 oraz art. 16 k.k. karę ośmiu tygodni pozbawienia wolności, zaliczając na ten poczet okres zbanowania na podstawie Kodeksu Wykroczeń.

Sąd orzeka również na podstawie art. 18 pkt a oraz art. 19 ust. 1 pkt a, art. 19 ust. 3 środek karny w postaci pozbawienia biernego i czynnego prawa wyborczego na okres ośmiu tygodni.

UZASADNIENIE

[justify]Zdaniem Sądu zarówno bezprawność samego czynu, jego społeczna szkodliwość, a także wina sprawcy nie budzą wątpliwości. Oskarżony dokonał z zamiarem bezpośrednim, z ewidentnie błahego powodu (chęci nabicia sobie licznika postów) gigantycznego spamu wiadomością o obraźliwej treści. Został za to skazany na karę śmierci w myśl ówczesnego Kodeksu Wykroczeń, a także podlegał zbanowaniu na okres 8 tygodni. Przez ten czas nie posiadał nadziei na powrót do kraju, którą dała mu dopiero zmiana prawa. Niewątpliwie poprzednio obowiązujące prawo było za surowe. Obecne daje możliwość dostosowania kary do czynu popełnionego przez sprawcę. Zdaniem Sądu osiem tygodni pozbawienia wolności, najniższy wymiar kary, o który wnioskował Oskarżyciel Publiczny, jest odpowiednio dolegliwy dla sprawcy i spełnia cele prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Spamowanie to jedna z największych zbrodni, jaką można popełnić w mikroświecie. Szanujmy nasze forum i nie zaśmiecajmy go głupimi wiadomościami.

Uwzględniając niski wymiar kary oraz fakt, że czyn sprawcy zasługuje na szczególne potępienie, Sąd orzekł dodatkowo środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci utraty biernego i czynnego prawa wyborczego przez oskarżonego na okres ośmiu tygodni, pochłaniający najbliższe wybory parlamentarne i prezydenckie.

Jednocześnie Sąd informuje o możliwości apelacji od wyroku, zgodnie z przepisami ustawy o sądownictwie.
[/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości