Wyrok Sądu Ludowego z 12 sierpnia 2016 r., W/7/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 21 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2016 r., 12 sierpnia 2016 r.
sprawy W/7/2016 z wniosku: Iwana Pietrowa - Dostojewskiego
o brzmieniu: Zgodnie z układem stowarzyszeniowym, Republika Bialeńska "roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego" (art.3 lit.b). Czy można zatem, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu tych państw, np. próba obalenia legalnej władzy, sądzić sprawców w Sądzie Ludowym, zgodnie z prawem Republiki Bialeńskiej? Czy wyrok w tej sytuacji będzie obowiązywać na terenie wszystkich trzech państw, a w szczególności na terenie Bialenii?


orzeka następująco:

1. Wyroki Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej powinny być respektowane przez państwa stowarzyszone.
2. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej nie ma jurysdykcji wobec sprawców przestępstw w myśl prawa państw stowarzyszonych, chyba że stanowią one przestępstwa w myśl ustaw bialeńskich.UZASADNIENIE

[justify]Zgodnie z art. 4 pkt d Układu Stowarzyszeniowego: Królestwo Hasselandu oraz Carstwo Brodryjskie deklarują przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialenii oraz wszelkie możliwe wsparcie, tak zbrojne, jak i gospodarcze czy polityczne. Z tego przepisu wypływa zdaniem Sądu konieczność poszanowania (uznania) wyroków Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.

Jednakże art. 6 Układu expressis verbis stanowi Sądownictwo na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego sprawowane jest przez sądy wewnętrzne. Od wyroków sądów wewnętrznych, wydawanych na podstawie praw obowiązujących w danych krajach, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może też zastępować sąd hasselandzki lub brodryjski w razie jego niefunkcjonowania. W związku z tym Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej nie ma jurysdykcji wobec sprawców przestępstw w myśl prawa brodryjskiego czy hasselandzkiego, chyba że czyny te stanowią przestępstwa w świetle prawa bialeńskiego (wyczerpują znamiona typów z Kodeksu karnego RB).[/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości