Wyrok Sądu Ludowego z 14 sierpnia 2016 r., W/8/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 14 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r., 14 sierpnia 2016 r.
sprawy W/8/2016 z wniosku: Eddarda Noqterna
o brzmieniu: Czy obowiązywanie normy zawartej w art. 21 ust. 1, tj. zakaz wnoszenia oskarżenia przeciwko Prezydentowi w trakcie sprawowania przez niego kadencji, rozciąga się na okres po ukończeniu sprawowania przez niego władzy w zakresie ścigania czynów zabronionych przez ustawę karną, popełnionych przez Prezydenta w trakcie sprawowanej przez niego kadencji?

na podstawie: Konstytucji Republiki Bialeńskiej,

orzeka następująco:

Immunitet Prezydenta Republiki Bialeńskiej ma charakter formalny, bezwzględny i nietrwały.


UZASADNIENIE

[justify]Zdaniem Sądu wolą ustrojodawcy było zapewnienie Prezydentowi Republiki Bialeńskiej wyłącznie immunitetu procesowego, nie pozwalającego na wszczęcie postępowania karnego przeciwko niemu w trakcie pełnienia kadencji. Świadczy o tym użyte sformułowanie nie może zostać postawiony w stan oskarżenia. W przypadku, gdyby Prezydent miał posiadać immunitet materialny, który wprowadza jego nieodpowiedzialność, przepis art. 21 ust. 1 Konstytucji winien brzmieć Prezydent Republiki Bialeńskiej w czasie sprawowania władzy nie podlega odpowiedzialności karnej.

Immunitet prezydencki ma charakter bezwzględny, czyli nie może zostać uchylony decyzją żadnego organu (np. Parlamentu czy Sądu).

Immunitet Prezydenta Republiki ma też charakter nietrwały, o czym świadczy zwrot: w czasie sprawowania władzy, a nie: Prezydent Republiki Bialeńskiej nie może zostać postawiony w stan oskarżenia. Po zakończeniu kadencji Prezydent może odpowiadać za czyny, które popełnił w jej trakcie. Koresponduje to z formalnym charakterem immunitetu. [/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości