Wyrok Sądu Ludowego z 14 sierpnia 2016 r., Ko/1/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 14 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r., 14 sierpnia 2016 r.
sprawy Ko/1/2016 z wniosku: Hewreta Faradobusa
o brzmieniu: Czy art. 1 ustawy z 7 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja Wyborcza o treści Jeżeli osoba posiadająca mandat poselski zostaje powołana na urząd Wiceprezydenta RB, to taka osoba również traci mandat z chwilą powołania jej na ten urząd. jest zgodny z Konstytucją Republiki Bialeńskiej oraz innymi przepisami.

orzeka następująco:

Art. 1 ustawy z 7 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja Wyborcza jest niezgodny z art. 3 ust. 5. Konstytucji Republiki Bialeńskiej.


UZASADNIENIE

[justify]Zgodnie z art. 3 ust. 5 Konstytucji zabrania się równoległego sprawowania funkcji publicznych łączących uprawnienia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, za wyjątkiem równoległego sprawowania mandatu parlamentarzysty i funkcji członka Rządu. Zadaniem Sądu było odpowiedzenie na pytanie, czy Wiceprezydent jest członkiem Rządu. Art. 16 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej stanowi jasno: Rząd składa się z Ministrów oraz z Prezydenta, który przewodniczy rządowi. Wynika z niego, że Prezydent jest członkiem Rządu, zatem może równocześnie sprawować mandat parlamentarzysty. Dlatego także art. 3 ust. 4 Ordynacji Wyborczej jest niezgodny z Konstytucją.

W przypadku Wiceprezydenta jego powołanie jest fakultatywne, lecz gdy zostanie już powołany, zgodnie z art. 1 ust. 1  ustawy o funkcjonowaniu urzędu Wiceprezydenta pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności prezydenta. Skoro pełni on w razie absencji Prezydenta jego obowiązki, to jednocześnie jest wtedy członkiem rządu. Nie można oprzeć się w tym przypadku wyłącznie na wykładni literalnej, że to Prezydent przewodniczy Rządowi, a Wiceprezydent nie staje się nim, tylko pełni jego obowiązki. Byłoby to sprzeczne zdaniem Sądu z intencją ustrojodawcy. W związku z tym art. 1 ustawy z 7 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja Wyborcza jest również niezgodny z art. 3 ust. 5. Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Zarówno Prezydent jak i Wiceprezydent są członkami Rządu i na podstawie art. 3 ust. 5 Konstytucji Republiki Bialeńskiej mogą równolegle sprawować mandat parlamentarzysty.[/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości