Wyrok Sądu Ludowego z 14 sierpnia 2016 r., K/4/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 14 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2016 r., 9 sierpnia 2016 r., 10 sierpnia 2016 r., 11 sierpnia 2016 r., 12 sierpnia 2016 r., 14 sierpnia 2016 r.
sprawy K/4/2016 z wniosku o nadzwyczajne wznowienie postępowania wobec: Aleksandry Dostojewskiej-Swarzewskiej
skazanej na podstawie Kodeksu Wykroczeń na karę śmierci, będącego oskarżonym o to, że Nie wykonała obowiązków wskazanych w art. 7. ustawy o Policji Krajowej., tj. o czyn z art. 56 ust. 2 k.k.

uznaje Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską niewinną zarzucanego jej czynu.


UZASADNIENIE

[justify]W akcie oskarżenia Oskarżyciel Publiczny wskazał jako kwalifikację prawną czynu oskarżonej art. 39 k.k., jednak należy zwrócić uwagę, iż w tym przypadku zachodzi pomijalny zbieg przepisów art. 39 k.k. z art. 56 ust. 2 k.k., który rozstrzyga na korzyść art. 56 ust. 2 k.k. zasada konsumpcji. Dlatego Sąd zmienił kwalifikację prawną czynu na wykroczenie niestosowania się do kultury słowa pisanego pomimo upomnień Policji Krajowej.

Sąd musiał oprzeć się na bardzo skąpym materiale dowodowym zgromadzonym przez Oskarżyciela Publicznego. Oskarżona rzeczywiście nie zastosowała się do kultury słowa pisanego, jednak zdaniem Sądu Policja Krajowa w sposób niewystarczająco jasny ją o tym poinformowała. Sąd w materiale dowodowym nie może odnaleźć fragmentu, w którym wyraźnie napisane jest ostrzeżenie ze strony Policji. W związku z tym zachowanie oskarżonej nie wypełnia znamion wykroczenia z art. 56 ust. 2 k.k.

Dodatkowo należy uznać, iż czyn oskarżonej cechuje znikoma społeczna szkodliwość - jej błędy nie są na tyle rażące, by potraktować je jako karygodne.

Jednocześnie Sąd informuje o możliwości apelacji od wyroku, zgodnie z przepisami ustawy o sądownictwie.
[/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości