Rozporządzenie Prezydenta ws. zmiany rozporządzenia
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ZMIANY ROZPORZĄDZENIA

z dnia 19 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej niniejszym rozporządzeniem określa się ilość i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 1.

1. Zmienia się treść art. 2, pkt. 4 Rozporządzenia Prezydenta ws. utworzenia resortów z dnia 18 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami na następującą:

Cytat:4) Ministerstwo Informacji

2. Poprawia się numerację przepisów w obrębie art. 2 w/w rozporządzenia według technik prawodawczych wskazanych w ustawie o Biuletynie Ustaw z 26 lutego 2016 r.

Artykuł 2.

1. Zmienia się treść art. 3, ust. 4 Rozporządzenia Prezydenta ws. utworzenia resortów z dnia 18 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami na następującą:

Cytat:4. Do kompetencji Ministerstwa Informacji należy:
a) współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych pod względem prowadzenia ewidencji i statysyk,
b) informowanie obywateli o toczących się przeciwko nim postępowaniach w Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej,
c) informowanie obywateli o zaległościach w rozliczeniach podatkowych systemu gospodarczego oraz o innych zaległościach wynikających z innych przepisów ustaw,
d) informowanie obywateli o trwających wyborach prezydenckich, parlamentarnych oraz o referendach,
e) tworzenie regularnego biuletynu oraz prowadzenie gazety prezydenckiej,
f) przekazywanie informacji do ambasadorów Republiki Bialeńskiej w innych państwach o imprezach sportowych i kulturalnych,
g) tworzenie raportów rządowych,
h) wspieranie działań doraźnych Prezydenta i innych członków rządu,
i) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

2. Poprawia się numerację przepisów w obrębie art. 3 w/w rozporządzenia według technik prawodawczych wskazanych w ustawie o Biuletynie Ustaw z 26 lutego 2016 r.

Artykuł 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości