1. Brygada Powietrzno-Desantowa
#1
1. Brygada Powietrzno-Desantowa

1 BPD stacjonuje 20km na północ od miasta Górnicz.

Jednostka jest przeznaczona do wykonywania desantów powietrznych za pomocą śmigłowców z 1 BLA oraz samolotów transportowych z Sił Powietrznych.

Skład brygady
[attachment=1:2ob24r33]

Dowództwo
- kompania dowodzenia

4 Bataliony powietrzno-desantowe w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i wsparcia (pluton dowodzenia, pluton moździerzy, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 4 kompanie powietrznodesantowe (pluton dowodzenia, pluton logistyczny, trzy kompanie powietrznodesantowe)

Dywizjon artylerii w składzie:

- bateria dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 baterie haubic holowanych (po 6 haubic 105mm rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)

Dywizjon przeciwlotniczy w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 2 baterie sprzężnych działek plot holowanych przez samochody terenowe

Batalion logistyczny

Kompania rozpoznawcza
- 4 plutony rozpoznawcze (na samochodach terenowych)

Kompania saperów
- 4 plutony saperów
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Niektóre pododdziały niskiego szczebla

Batalion powietrznodesantowy

Batalion powietrznodesantowy do miejsca walki przerzucany jest transportem powietrznym, z tego powodu komponent bojowy powiada minimum pojazdów, z zasady tylko lekkie pojazdy desantowe i 2,5 tonowe samochody terenowe. Natomiast do codziennych działań i do działania lądowego posiada większą ilość samochodów terenowych oraz terenowe samochody ciężarowe.

Komponent bojowy dowództwa batalionu posiada 12 lekkich terenowych pojazdów desantowych, które mogą być zrzucane na spadochronach (z samolotów C-2) lub transportowane śmigłowcami (śmigłowce HC-5).

[attachment=1:2cv7phfk]
Sekcja dowódcy liczy 7 żołnierzy, w tym 3 osoby personelu sanitarnego oraz posiada 2 lekkie pojazdy desantowe, w tym jeden przeznaczony do przewożenia rannych.


[attachment=3:2cv7phfk]
W dowództwie jest pluton rozpoznawczo-szturmowy liczący 15 żołnierzy z trzema lekkimi samochodami desantowymi (każdy ma wkm oraz ukm, który można demontować do walki pieszo). Na zdjęciu trzy sekcje rozpoznawcze przed pojazdami.


[attachment=2:2cv7phfk]
Pluton moździerzy 81mm - posiada 7 pojazdów oraz ma 6 moździerzy 81mm z czteroosobowymi obsługami.
Po lewej pojazd dowódcy plutonu moździerzy, po prawej działon moździerza 81mm przed pojazdem.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Kompania powietrznodesantowa

Drużyna dowódcy plutonu powietrznodesantowego:

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu
- strzelec wyborowy
- sanitariusz
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- 3 żołnierzy obsługi moździerza 60mm

[attachment=1:1xn4e2he]
Drużyna dowódcy plutonu powietrznodesantowego

3 drużyny powietrznodesantowe

- dowódca drużyny
- celowniczy rkm/kbkm
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm
- celowniczy rkm/kbkm
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm
- celowniczy granatnika ppanc.
- strzelec/pomocnik celowniczego granatnika
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec z granatnikiem podwieszanym

[attachment=2:1xn4e2he]
Drużyna powietrznodesantowa

Razem pluton powietrznodesantowy liczy 36 żołnierzy i może być transportowany za pomocą 3 śmigłowców HU-4 (każdy poza 2 pilotami zabiera 12 żołnierzy) z 1 BLA. Może być też zrzucany na spadochronach z samolotów C-2 lub C-1
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
[attachment=1:34qdre40]
W dowództwie kompani oprócz dowódcy i jego zastępcy, jest sanitariusz, dwuosobowa sekcja snajperska (snajper i obserwator) oraz czteroosobowa sekcja plot z 3 ręcznymi wyrzutniami plot.

[attachment=2:34qdre40]
W dowództwie kompanii jest są też dwie drużyny przeciwpancerne - każda liczy 9 żołnierzy i ma dwie wyrzutnie PPK.

Komponent desantowy dowództwa kompanii może być transportowany za pomocą trzech śmigłowców HU-4. Łącznie do przerzucenia kompanii powietrznodesantowej potrzebna jest jedna eskadra śmigłowców (12 śmigłowców) HU-4 z 13 dsm
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
[attachment=1:28nz853t]
Jak w większości kompanii/baterii WL RB w kompanii powietrznodesantowej znajduje się 6-osobowa sekcja szefa kompanii mająca jeden samochód terenowy i dwa terenowe samochody ciężarowe. Jest to komponent, który nie podlega desantowaniu (poza szefem kompanii, który wtedy dołącza do dowództwa kompanii).

[attachment=2:28nz853t]
Pododdziały desantowe walczą w zasadzie pieszo (poza tymi posiadającymi pojazdy desantowalne), ale dla zapewnienia właściwego procesu szkolenia oraz umożliwienia działań lądowych i sprawy transport każdy pluton powietrznodesantowy ma przydzielony jeden samochód terenowy i trzy samochody ciężarowe wraz z kierowcami.

[attachment=3:28nz853t]
Natomiast pluton dowodzenia ma 6 2,5-tonowych samochodów terenowych - przy czym cztery przeznaczone dla drużyn ppanc mają możliwość zamontowania wyrzutni PPK na samochodzie i prowadzenia ognia z pojazdu.

Transport zabezpiecza pluton logistyczny kompanii powietrznodesantowej.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Pododdziały brygady

[attachment=1:vgyy1grl]
Brygada powietrznodesantowa posiada kompanię rozpoznawczo-szturmową na 2,5-tonowych samochodach terenowych. Kompania składa się z 4 plutonów z których każdy ma cztery 5-osobowe sekcje (jedna jest sekcją dowódcy). Pojazdy mogą być transportowane drogą powietrzną np. na podwieszeniu zewnętrznym śmigłowca HC-5 lub w ładowni samolotu transportowego.

[attachment=2:vgyy1grl]
Artylerię brygady stanowią holowane haubice 105mm umieszczone w dywizjonie artylerii. Dywizjon ma cztery baterie po 6 dział rozmieszczonych w dwóch plutonach ogniowych (po 3 działony). Działon liczy 8 żołnierzy i ma dwa 2,5-tonowe samochody terenowe (jeden do holowania, drugi amunicyjny).

[attachment=3:vgyy1grl]
Obronę przeciwlotniczą brygady stanowi dywizjon przeciwlotniczy - mający dwie baterie holowanych sprzężonych działek przeciwlotniczych 23mm. Każda bateria ma 6 działek rozmieszczonych w dwóch plutonach ogniowych, holowanych przez 2,5 tomowe samochody terenowe - samochody i działka mogą być transportowane śmigłowcami w ładowni lub na podwieszeniach zewnętrznych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości