Manifest programowy Senatu Rządzącego
#1
Poddani Jego Carskiego Majestatu!

[justify]Zwiastuję wam radosną nowinę i wielką łaskę Monarszą. Monarcha w nieograniczonej dobroci Swojej, zechciał powołać mą skromną osobę na urząd kanclerski. Pomnąc na powołanie Swoje bronienia słabych i uciśnionych, Imperator, jako też nowo mianowany Senat Rządzący, będą mieli o was ciągłą troskliwość, pamiętać o tem musicie. Odbyłem z Jego Carskim Majestatem długą rozmowę, próbując nakreślić priorytety rządu. Wspólnieśmy zdecydowali, że troska o pomyślność i właściwy, wielowymiarowy rozwój, zwykłego prostego poddanego Jego Carskiej Mości musi być ideą, której podporządkowana będzie cała polityka rządowa. Ponadto przyjęliśmy, że myślą przewodnią, o którą opierać się będą działania, zarówno Jego Majestatu, jaki i Senatu Rządzącego będą słowa hrabiego Uwarowa: Samodzierżawie, Ortodoksja, Ludowość. Te elementy, głęboko zakorzenione w naszej tradycji, stały się esencją brodryjskości. Bo któż, jak nie wierny tudzież religijny lud ma być oparciem dla rządów Pierwszego Gospodarza. Którego rządy legitymowane są przez Ortodoksyjny Święty Kościół Rotriokatolicki.

Temczasem ja, jako uniżony sługa Jego Carskiego Majestatu, chciałbym ograniczyć swoją działalność stricte polityczną (we współczesnym tego słowa znaczeniu), by być podporą dla Jego Miłości, ale także by zająć się aparatem biurokratyczno-etatystycznym Najjaśniejszego Carstwa. Jako kanclerz marzyłbym, niczym imć Zamoyski wieki temu, zacząć od uporządkowania prawa. W Monitorze niektóre kategorie są już przestarzałe, nie odpowiadają wyzwaniom, jaki stawia im aktualne prawodawstwo. Dodatkowo część aktów prawnych jest bezużyteczna i nadaje się tylko do archiwizacji. Następnie zaś chciałbym się zająć wydaniem ceremoniarza, który obowiązywałby podczas oficjalnych uroczystości państwowych i dworskich z udziałem Jego Carskiego Majestatu. Umiejscowienie instytucji Najjaśniejszego Pana w takiej sztywnej formie zapewni należytą powagę i autorytet urzędu monarszego. Cóż to za ceremonie? Ot, choćby składanie przysięgi na wierność monarsze, która winna obowiązywać każdego urzędnika państwowego. Wreszcie, chciałbym zainicjować ogólnonarodową dyskusję o szlachectwie per se oraz o jego przywiązaniu szlachty czy raczej arystokracji do ziemi i tytułów. Podczas tego swoistego Soboru Ziemskiego wraz ze szlachtą ze wszystkich ziem brodryjskich, zająć byśmy się mogli sprawą ziemi i konsekwencji, wynikających z jej posiadania. Aktualnie w Brodrii jest aż zbyt wiele pustych połaci ziemi, którymi nikt się nie zajmuje. Kilkanaście pustych księstewek, ziem, regionów. Nie sposób ustalić, które należą do posiadaczy ziemskich (dawnej arystokracji), zaś które są włościami państwowymi. Policzym się, spiszem, przyjrzym prawa i przywileje by następnie zadecydować co dalej... Ustalić należy także, jakie miejsce w brodryjskim systemie ziemskim odgrywał będzie Kościół Rotryjski i jego batiuszkowie, duchowi ojcowie narodu. Wszystkie te działania będą szczegółowo opisane w Biuletynie Rządowym informującym o chwalebnych poczynaniach Carskiego Majestatu oraz Senatu Rządzącego.
[justify]

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
(21.08.2016, 18:02:05)Alberto de Medici link napisał(a):Ustalić należy także, jakie miejsce w brodryjskim systemie ziemskim odgrywał będzie Kościół Rotryjski
Zerowy, a tych patriarchów od siedmiu boleści wygnać stąd raz na zawsze.
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#3
(21.08.2016, 20:28:53)Fiodor Swirydiuk link napisał(a):Zerowy, a tych patriarchów od siedmiu boleści wygnać stąd raz na zawsze.

[justify]Proszę wybaczyć, że dopiero teraz, ale musiałem przeoczyć wątek. Cóż Ci zrobili prałaci Kościoła Rotryjskiego, że tak ich szkalujesz? Dlaczego mamy nie docenić kulturowej i narracyjnej roli, jaką pełni, a w przyszłości będzie pełnił jeszcze donioślejszą, Kościół Rotryjski? Choćby ze względów czysto klimatycznych jest to nadwyraz ciekawy zabieg, godzi się przecież, by podpora Majestatu w sprawowaniu rządów, otrzymała swą zapłatę.[/justify]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości