Akt oskarżenia przeciwko Maciejowi Kamińskiemu
#1
[quote]
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA

Wolnograd, 25 sierpnia 2016 r.

Dane tymczasowego oskarżyciela publicznego: Severino Castiglioni-Faradobus

Dane oskarżonego: Maciej Kamiński

Przedmiot aktu oskarżenia: Oskarżam Macieja Kamińskiego o to, że dnia 5 kwietnia 2016 r. bez podstawy prawnej, niezachowując przepisów ustanowionych w ustawie o Policji Krajowej oraz Kodeksie Porządkowym, wykonał karę śmierci przepisaną w Kodeksie Porządkowym na urzędującej wówczas Prezydent Aleksandrze Dostojewskiej, czym wypełnił znamiona występku z art. 40 Kodeksu karnego tj. nadużył swoich uprawnień.

Uzasadnienie: Oskarżony dnia 5 kwietnia 2016 r. "zastrzelił" Prezydent Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską powołując się na przepis art. 5 pkt g Kodeksu Porządkowego, który zabraniał niestosowania się do kultury słowa pisanego. Jak uznał Sąd Ludowy w wyroku z 14 sierpnia 2016 r. (K/4/2016), Aleksandra Dostojewska nie wypełniła znamion tamtego wykroczenia, dodatkowo oskarżony nie poinformował jej w sposób dostatecznie zrozumiały o popełnianych błędach, czego wymagała ustawa o Policji Krajowej. Ponadto nie zauważalna była "złośliwa recydywa" w postępowaniu Aleksandry, której wymagał Kodeks Porządkowy do wymierzenia kary śmierci, na co zwrócił uwagę Sąd Ludowy w przywoływanym wyroku. Pomijając już ten fakt, przepis art. 11 ust. 1 Kodeksu Porządkowego przyznawał skazanemu prawo odwołania się do Prezydenta od nałożonej kary (od każdej, w tym kary śmierci). Oskarżony nie poinformował Aleksandry o takiej możliwości. Zasadność i racjonalność tamtego przepisu budzi wątpliwości, ale takie było prawo, że była Pani Prezydent mogła w tym momencie stać się iudex in sua causa. Niemożliwe jest, aby zaakceptowała ona taki wymiar kary wobec swojej osoby. Potwierdzą to zeznania Aleksandry jako świadka. Art. 11 ust. 2 Kodeksu Porządkowego zabraniał tylko odwołania się od kary aresztu za złośliwą recydywę (nie od kary śmierci).

Maciej Kamiński naruszył normę z art. 40 k.k., gdyż przekroczył swoje uprawnienia jako Policjanta. Czyn ten był również zabroniony pod rządami ustawy obowiązującej w chwili jego popełnienia (art. 12 ust. 18 Kodeksu Cywilno-Karnego). W związku z powyższym wnoszę o uznanie Macieja Kamińskiego za winnego zarzucanego mu czynu oraz wymierzenie kary tygodnia pozbawienia wolności oraz orzeczenia środka karnego zakazu zajmowania stanowiska Prezesa Policji Krajowej na okres dwudziestu czterech tygodni. W oczach oskarżyciela publicznego najniższy wymiar kary spełni swoją rolę, a orzeczenie środka karnego jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo obywateli, gdyż oskarżony nadużył zaufania na swoim urzędzie.

Dowody:

1. http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...pic=2950.0 - nieobowiązujący Kodeks Porządkowy;

2. http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...pic=6090.0 - wyrok Sądu Ludowego z 14 sierpnia 2016 r., K/4/2016 i dowody ujawnione podczas rozprawy;

3. Zeznania świadek Aleksandry Dostojewskiej, o której wezwanie proszę Wysoki Sąd.

(-) Severino Castiglioni-Faradobus

Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#2
Kiedy już Sąd o Odpowiednim Wzroście otworzy sprawę, to proszę o jej zawieszenie na czas weekendu, w związku z moją zapowiedzianą nieobecnością.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 27 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia br.
aktu oskarżenia przeciwko: Maciejowi Kamińskiemu
oskarżonego przez: Severino Castiglioni-Faradobusa
o to, że dnia 5 kwietnia 2016 r. bez podstawy prawnej, niezachowując przepisów ustanowionych w ustawie o Policji Krajowej oraz Kodeksie Porządkowym, wykonał karę śmierci przepisaną w Kodeksie Porządkowym na urzędującej wówczas Prezydent Aleksandrze Dostojewskiej, czym wypełnił znamiona występku z art. 40 Kodeksu karnego tj. nadużył swoich uprawnień.

postanawia:

Art. 1.
Rozpocząć postępowanie i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę K/5/2016

Art. 2.
Zobowiązać oskarżonego do odpowiedzi na akt oskarżenia.

Art.3.
W związku z zapowiedzianą nieobecnością oskarżonego na podstawie art.19 ust.4 ustawy o sądownictwie, przedłużyć termin na wystosowanie odpowiedzi do 72 godzin.

Art. 4.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości