Wyrok Sądu Ludowego z dnia 2 września 2016 r., W/9/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 2 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r.
sprawy W/9/2016 z wniosku: Severino Castiglioni-Faradobusa
o brzmieniu: Jak należy interpretować przepis art. 5 ust. 1 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie ze zm., patrząc na normę konstytucją wynikającą z art. 18 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z 24 stycznia 2016 r. ze zm.?


orzeka następująco:

Art. 5 ust.1 ustawy o sądownictwie z 27 maja 2016 r. jest sprzeczny z art.18 ust.1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z 24 stycznia 2016 r., więc z mocy samego prawa nie obowiązuje.


UZASADNIENIE

[justify]Zdaniem Sądu norma, wynikająca z art.5 ust.1 ustawy o sądownictwie, jako sprzeczna z art.18 ust.1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej tudzież konstytucyjną zasadą hierarchiczności aktów prawnych, wynikających z art.4 ust.1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, nie obowiązuje z mocy samego prawa. Sąd podziela zatem tę część opinii Rady Przysięgłych, która brzmi: "Nasuwa się więc wniosek, że przytoczony przepis ustawy o sądownictwie stoi w wyraźnej sprzeczności z art. 18. ust. 1. ustawy zasadniczej". Jednakże dochodzi do zgoła innych wniosków. Zdaniem Sądu błędnym jest stwierdzenie, jakoby było niezbędne orzeczenie Sądu, by przepis sprzeczny z Konstytucją Republiki Bialeńskiej przestał obowiązywać.

Zasada lex superior derogat legi inferiori stanowi, że ustawa o wyższej mocy prawnej uchyla ustawę o niższej mocy prawnej. A zatem, w przypadku, gdy dochodzi do kolizji pomiędzy aktem prawnym niższego rzędu z aktem prawnym wyższego rzędu, to należy stosować się do norm prawnych, wynikających z przepisów aktu prawnego wyższego rzędu. By być precyzyjnym, zdaniem Sadu, należy przyjąć, że wada normy prawnej, wynikającej z art.5 ust.1 ustawy o sądownictwie skutkuje nieważnością bezwzględną, gdyż reguła kolizyjna, przytoczona przez Sąd oraz zasada hierarchiczności aktów prawnych, wynikająca z art. 4 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej jest stale obowiązująca. Ergo, norma, wynikająca przepisu, będącego przedmiotem wniosku jest nieważna z mocy samego prawa. Nie ma potrzeby zatem, by usuwać ją z systemu, gdyż, jako sprzeczna z normą, wynikającą z art.18 ust.1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, nie obowiązuje.

Zdaniem Sądu wreszcie, nie ma przesłanek ku temu, by stwierdzić, że sprzeczność pomiędzy wzmiankowanymi normami, skutkowała nieważnością względną, ku czemu zdawała się przychylać Rada Przysięgłych w swojej opinii.[/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości