Wyrok Sądu Ludowego z dnia 5 września 2016 r., Ko/2/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 5 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 r.
sprawy Ko/2/2016 z wniosku: Karola Wawrzyńca Medyceusza i Zepa
o brzmieniu: Czy podany wyżej przepis [art. 5 ust. 1 ustawy o sądownictwie] jest zgodny z ust. 1. art. 18. Konstytucji Republiki Bialeńskiej, który stanowi o tym, że Sędzia Ludowy jest wybierany przez Prezydenta Republiki na dwumiesięczną kadencję?


orzeka następująco:

Art. 5 ust. 1 ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. jest niezgodny z art. 18 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.


UZASADNIENIE

[justify]Sąd podziela opinię Rady Przysięgłych w całej rozciągłości. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Konstytucji "W skład Sądu Ludowego wchodzą sędziowie mianowani w drodze postanowienia przez Prezydenta na 2-miesięczną kadencję." Zatem ustawa zasadnicza wyjątkowo precyzyjne ustala długość kadencji sędziów Sądu Ludowego. Warto podkreślić, za Radą Przysięgłych, że wzmiankowany przepis Konstytucji Republiki Bialeńskiej "nie daje możliwości powołania Sędziego na inny okres poprzez takie określenia, jak m.in. >>co najmniej<<, >>maksymalnie<< czy >>nie dłużej niż<<". Biorąc po uwagę zasadę hierarchiczności aktów prawnych, wynikającą z art. 4 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, z której to jednoznacznie wynika, że Konstytucja posiada wyższą rangę aniżeli ustawa, przyjęta przez Parlament, należy stwierdzić, że norma prawna, wynikająca z art. 5 ust. 1 ustawy o sądownictwie jest sprzeczna z normą prawną, wynikającą z art. 18 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Niniejszy wyrok wpisuje się w linię orzeczniczą z wyroku o sygnaturze W/9/2016, gdzie Sąd orzekł, że "[a]rt. 5 ust.1 ustawy o sądownictwie z 27 maja 2016 r. jest sprzeczny z art.18 ust.1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z 24 stycznia 2016 r., więc z mocy samego prawa nie obowiązuje". [/justify]


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości