Ustawa o Zmianie Konstytucji (Kadencja Sędziego Ludowego)
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI
z dnia 9 września 2016 r.

Artykuł 1.

Art. 18. Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 18.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]

1. W skład Sądu Ludowego wchodzą sędziowie mianowani w drodze postanowienia przez Prezydenta na dożywotnią kadencję oraz Ławnicy Rady Przysięgłych powoływani przez Sędziego Ludowego. Tryb powoływania Ławników i czas ich urzędowania określa ustawa.
2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
    1) Rezygnacji,
    2) Śmierci,
    3) Usunięcia ze stanowiska przez Radę Przysięgłych.
3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa.
5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa.

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie po 7 dniach od chwili ogłoszenia referendum ws. zmiany konstytucji za wiążące.

/-/ Hewret Faradobus
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości