Lista zawieszonych obywatelstw
#1
Cytat:
LISTA ZAWIESZONYCH OBYWATELSTW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

stan na dzień 12 września 2016 r.

 1. Kamil Maciejwski* (nieaktywny od 8 lipca 2016 r.)
 2. Sven Haugland (nieaktywny od 24 lipca 2016 r.)
 3. Janusz Brakh zu Kartoflelekalta-Kuceł (nieaktywny od 28 lipca 2016 r.)
 4. Józef Konstanty Bagrat (nieaktywny od 9 sierpnia 2016 r.)

Podstawa prawna:

Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.:

Cytat:Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela.
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Źródło: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...l#msg56264

* - Usprawiedliwiona absencja:
 • Kamil Maciejewski - maksymalnie do 6 października 2016 r. (90 dni)

Konsekwencje zawieszonego obywatelstwa:
 • brak dostępu do lokalu wyborczego, co jest równoznaczne z niemożliwością wzięcia udziału w wyborach i w referendach,
 • zawieszone obywatelstwo nie jest uwzględniane przy oblizaniu frekwencji wyborczej (zostaje odebrana grupa "czynne prawo wyborcze",
 • niemożność sprawowania funkcji państwowych, przy których wymagane jest obywatelstwo,
 • osoba z zawieszonym obywatelstwem zachowuje obywatelstwo do chwili stwierdzenia utraty, tj. przekroczenia możliwej absencji dłuższej, niż przewidziano w ustawie,
 • ustąpienie zawieszenia obywatelstwa (nie mylić z "przywróceniem") odbywa się po publicznym ogłoszeniu powrotu "z martwych".

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#2
Cytat:
LISTA ZAWIESZONYCH OBYWATELSTW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

stan na dzień 2 października 2016 r.

 1. Kamil Maciejwski* (nieaktywny od 8 lipca 2016 r.)
 2. Sven Haugland (nieaktywny od 24 lipca 2016 r.)
 3. Janusz Brakh zu Kartoflelekalta-Kuceł (nieaktywny od 28 lipca 2016 r.)
 4. Józef Konstanty Bagrat (nieaktywny od 9 sierpnia 2016 r.)
 5. Jarosław Michnik (nieaktywny od 14 sierpnia 2016 r.)
 6. Akrypa Rabotowicz von Primisz (nieaktywna od 19 sierpnia 2016 r.)
 7. Piotr Konstanty Pawłowicz (nieaktywny od 19 sierpnia 2016 r.)

Podstawa prawna:

Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.:

Cytat:Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela.
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Źródło: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...l#msg56264

* - Usprawiedliwiona absencja:
 • Kamil Maciejewski - maksymalnie do 6 października 2016 r. (90 dni)

Konsekwencje zawieszonego obywatelstwa:
 • brak dostępu do lokalu wyborczego, co jest równoznaczne z niemożliwością wzięcia udziału w wyborach i w referendach,
 • zawieszone obywatelstwo nie jest uwzględniane przy oblizaniu frekwencji wyborczej (zostaje odebrana grupa "czynne prawo wyborcze",
 • niemożność sprawowania funkcji państwowych, przy których wymagane jest obywatelstwo,
 • osoba z zawieszonym obywatelstwem zachowuje obywatelstwo do chwili stwierdzenia utraty, tj. przekroczenia możliwej absencji dłuższej, niż przewidziano w ustawie,
 • ustąpienie zawieszenia obywatelstwa (nie mylić z "przywróceniem") odbywa się po publicznym ogłoszeniu powrotu "z martwych".

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#3
Cytat:
LISTA ZAWIESZONYCH OBYWATELSTW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

stan na dzień 26 października 2016 r.

 1. Jarosław Michnik (nieaktywny od 14 sierpnia 2016 r.)
 2. Akrypa Rabotowicz von Primisz (nieaktywna od 19 sierpnia 2016 r.)
 3. Piotr Konstanty Pawłowicz (nieaktywny od 19 sierpnia 2016 r.)
 4. Anastazja Nikołajewna (nieaktywny od 4 września 2016 r.)
 5. Ivan von Lichtenstein (nieaktywny od 19 września 2016 r.)
 6. Jan Lubomirski-Dostojewski (nieaktywny od 11 września 2016 r.)
 7. Konstanty Jerzy Michalski (nieaktywny od 3 września 2016 r.)Podstawa prawna:

Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.:

Cytat:Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela.
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Źródło: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...l#msg56264

* - Usprawiedliwiona absencja:

niet

Konsekwencje zawieszonego obywatelstwa:
 • brak dostępu do lokalu wyborczego, co jest równoznaczne z niemożliwością wzięcia udziału w wyborach i w referendach,
 • zawieszone obywatelstwo nie jest uwzględniane przy oblizaniu frekwencji wyborczej (zostaje odebrana grupa "czynne prawo wyborcze",
 • niemożność sprawowania funkcji państwowych, przy których wymagane jest obywatelstwo,
 • osoba z zawieszonym obywatelstwem zachowuje obywatelstwo do chwili stwierdzenia utraty, tj. przekroczenia możliwej absencji dłuższej, niż przewidziano w ustawie,
 • ustąpienie zawieszenia obywatelstwa (nie mylić z "przywróceniem") odbywa się po publicznym ogłoszeniu powrotu "z martwych".

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski
N.N
Odpowiedz
#4
Cytat:
LISTA ZAWIESZONYCH OBYWATELSTW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

stan na dzień 22 listopada 2016 r.
 1. Anastazja Nikołajewna (nieaktywny od 4 września 2016 r.)
 2. Ivan von Lichtenstein (nieaktywny od 19 września 2016 r.)
 3. Jan Lubomirski-Dostojewski (nieaktywny od 11 września 2016 r.)
 4. Aroksus I Soborowiec (nieaktywny od 30 września 2016r.)
Podstawa prawna:

Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.:

Cytat:Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela. 
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności. 
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Źródło: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...l#msg56264

* - Usprawiedliwiona absencja:

niet

Konsekwencje zawieszonego obywatelstwa:
 • brak dostępu do lokalu wyborczego, co jest równoznaczne z niemożliwością wzięcia udziału w wyborach i w referendach,
 • zawieszone obywatelstwo nie jest uwzględniane przy oblizaniu frekwencji wyborczej (zostaje odebrana grupa "czynne prawo wyborcze",
 • niemożność sprawowania funkcji państwowych, przy których wymagane jest obywatelstwo,
 • osoba z zawieszonym obywatelstwem zachowuje obywatelstwo do chwili stwierdzenia utraty, tj. przekroczenia możliwej absencji dłuższej, niż przewidziano w ustawie,
 • ustąpienie zawieszenia obywatelstwa (nie mylić z "przywróceniem") odbywa się po publicznym ogłoszeniu powrotu "z martwych".

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski
Odpowiedz
#5
Cytat:
LISTA ZAWIESZONYCH OBYWATELSTW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

stan na dzień 14 grudnia 2016 r.
 1. Aroksus I Soborowiec (nieaktywny od 30 września 2016r.)
 2. Guliano Montini (nieaktywny od 8 listopada 2016r.)
 3. August von Medis (nieaktywny od 9 listopada 2016r.)
 4. Karol II Wawrzyniec (nieaktywny od `13 listopada 2016r.)
 5. Albert von Metzer (nieaktywny od 5 listopada 2016r.)
Podstawa prawna:

Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.:

Cytat:Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela. 
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności. 
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Źródło: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...l#msg56264

* - Usprawiedliwiona absencja:

niet

Konsekwencje zawieszonego obywatelstwa:
 • brak dostępu do lokalu wyborczego, co jest równoznaczne z niemożliwością wzięcia udziału w wyborach i w referendach,
 • zawieszone obywatelstwo nie jest uwzględniane przy oblizaniu frekwencji wyborczej (zostaje odebrana grupa "czynne prawo wyborcze",
 • niemożność sprawowania funkcji państwowych, przy których wymagane jest obywatelstwo,
 • osoba z zawieszonym obywatelstwem zachowuje obywatelstwo do chwili stwierdzenia utraty, tj. przekroczenia możliwej absencji dłuższej, niż przewidziano w ustawie,
 • ustąpienie zawieszenia obywatelstwa (nie mylić z "przywróceniem") odbywa się po publicznym ogłoszeniu powrotu "z martwych".

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski
Odpowiedz
#6
(06.03.2017, 15:31:11)AndrzejSwarzewski napisał(a):
Cytat:
LISTA ZAWIESZONYCH OBYWATELSTW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

stan na dzień 6 marca 2017 r.
1. Herman Kolineusz-Michalski (nieaktywny od 4 lutego)
2. Fiodor Swirydiuk (nieaktywny od 26 grudnia)
3. Paulus Buddus (nieaktywny od 21 grudnia)
4. Jurij Bołodin (nieaktywny od 4 stycznia)
5. Jan Niezbędny (nieaktywny od 16 grudnia).

Podstawa prawna:

Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.:

Cytat:Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela.
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Źródło: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...l#msg56264

* - Usprawiedliwiona absencja:

niet

Konsekwencje zawieszonego obywatelstwa:
 • brak dostępu do lokalu wyborczego, co jest równoznaczne z niemożliwością wzięcia udziału w wyborach i w referendach,
 • zawieszone obywatelstwo nie jest uwzględniane przy oblizaniu frekwencji wyborczej (zostaje odebrana grupa "czynne prawo wyborcze",
 • niemożność sprawowania funkcji państwowych, przy których wymagane jest obywatelstwo,
 • osoba z zawieszonym obywatelstwem zachowuje obywatelstwo do chwili stwierdzenia utraty, tj. przekroczenia możliwej absencji dłuższej, niż przewidziano w ustawie,
 • ustąpienie zawieszenia obywatelstwa (nie mylić z "przywróceniem") odbywa się po publicznym ogłoszeniu powrotu "z martwych".
Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski
Odpowiedz
#7
Cytat:
LISTA ZAWIESZONYCH OBYWATELSTW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

stan na dzień 21 kwietnia 2017 r.
1. Herman Kolineusz-Michalski (nieaktywny od 4 lutego)

Podstawa prawna:

Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.:

Cytat:Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela.
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Źródło: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...l#msg56264

* - Usprawiedliwiona absencja:

HET

Konsekwencje zawieszonego obywatelstwa:
 • brak dostępu do lokalu wyborczego, co jest równoznaczne z niemożliwością wzięcia udziału w wyborach i w referendach,
 • zawieszone obywatelstwo nie jest uwzględniane przy oblizaniu frekwencji wyborczej (zostaje odebrana grupa "czynne prawo wyborcze",
 • niemożność sprawowania funkcji państwowych, przy których wymagane jest obywatelstwo,
 • osoba z zawieszonym obywatelstwem zachowuje obywatelstwo do chwili stwierdzenia utraty, tj. przekroczenia możliwej absencji dłuższej, niż przewidziano w ustawie,
 • ustąpienie zawieszenia obywatelstwa (nie mylić z "przywróceniem") odbywa się po publicznym ogłoszeniu powrotu "z martwych".
Prezydent Republiki Bialeńskiej

[Obrazek: thumb_79_17_03_17_2_00_56.png]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości