Rozporządzenie Prezydenta ws. funkcjonowania Biura Promocji
#1
NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE

[spoiler]

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 14 września 2016 r.

ws. funkcjonowania Biura Promocji

Na podstawie art. 2, ust. 1 Ustawy o instytucjach publicznych z dnia 11 lutego 2016 r.

Artykuł 1.

1. Tworzy się Biuro do spraw Promocji jako podrzędny organ Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2. Do obowiązków Biura do spraw Promocji należy:
1) promowanie Republiki Bialeńskiej oraz państw stowarzyszonych w świecie realnym,
2) pomoc wszystkim chętnym w zdobyciu obywatelstwa bialeńskiego,
3) pomoc nowym obywatelom, czyli osobom posiadającym obywatelstwo nie dłużej niż 2 miesiące, w znalezieniu pracy.
4) doradztwo nowym osobom i nowym obywatelom w kwestiach formalno-prawnych.
3. Na czele Biura Promocji stoi Prezes powoływany przez Prezydenta na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych lub z inicjatywy własnej.

Artykuł 2.

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc Rozporządzenie ws. utworzenia biura i powołania wiceministra z dnia 4 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 26 października 2016 r.

ws. zmiany rozporządzenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej z dnia 14 września 2016 r. funkcjonowania Biura Promocji

Na podstawie art. 2, ust. 1 Ustawy o instytucjach publicznych z dnia 11 lutego 2016 r.

Artykuł 1.

Ust. 1 art. 1 przyjmuje brzmienie: "Tworzy się Biuro do spraw Promocji jako podrzędny organ Ministerstwa Oświecenia i Aktywności".


Ust. 3 art. 1 przyjmuje brzmienie: "Na czele Biura Promocji stoi Prezes powoływany przez Prezydenta na wniosek Ministra Oświecenia i Aktywności lub z inicjatywy własnej".

Artykuł 2.

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc Rozporządzenie ws. utworzenia biura i powołania wiceministra z dnia 4 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej SwarzewskiTEKST UJEDNOLICONY

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 14 września 2016 r.

z poprawką z dnia 26 października 2016 r.
ws. funkcjonowania Biura Promocji

Na podstawie art. 2, ust. 1 Ustawy o instytucjach publicznych z dnia 11 lutego 2016 r.

Artykuł 1.

1. Tworzy się Biuro do spraw Promocji jako podrzędny organ Ministerstwa Oświecenia i Aktywności
2. Do obowiązków Biura do spraw Promocji należy:
1) promowanie Republiki Bialeńskiej oraz państw stowarzyszonych w świecie realnym,
2) pomoc wszystkim chętnym w zdobyciu obywatelstwa bialeńskiego,
3) pomoc nowym obywatelom, czyli osobom posiadającym obywatelstwo nie dłużej niż 2 miesiące, w znalezieniu pracy.
4) doradztwo nowym osobom i nowym obywatelom w kwestiach formalno-prawnych.
3. Na czele Biura Promocji stoi Prezes powoływany przez Prezydenta na wniosek Ministra Oświecenia i Aktywności lub z inicjatywy własnej.

Artykuł 2.

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc Rozporządzenie ws. utworzenia biura i powołania wiceministra z dnia 4 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości