Wyrok Sądu Ludowego z dnia 15 września 2016 r., W/10/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 15 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r.
sprawy W/10/2016 z wniosku: Eddarda Noqterna
o brzmieniu: Zważając na ust. 5, art 15. Konstytucji: "Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.", czy legalnym działaniem było odebranie praw do głosowania w referendum przeprowadzonym 1-4 września obywatelowi Fiodorowi Swirydiukowi, ze względu na wyrok Sądu Ludowego w jego sprawie?


orzeka następująco:

Odebranie Fiodorowi Swirydiukowi prawa do udziału w referendum, przeprowadzonym 1-4 września br. było działaniem legalnym, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego o sygnaturze K/3/2016 Fiodor Swirydiuk został pozbawiony czynnego i biernego prawa wyborczego na okres ośmiu tygodni.[b]


[b]UZASADNIENIE

[justify]Udział w referendach jest jednym z elementów czynnego prawa wyborczego, które jest uprawnieniem każdego obywatela bialeńskiego, co potwierdza wyrok Sądu o sygnaturze W/11/2016, gdzie Sąd jednoznacznie stwierdza, że możliwość uczestniczenia w wyborach i referendach zalicza się do katalogu praw obywatelskich, zdefiniowanego przez art. 6 ust. 3 i art. 8 Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Decyzja o niedopuszczeniu, skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu, Fiodora Swirydiuka do udziału w referendum, które odbyło była legalna. Sąd nie podziela opinii Rady Przysięgłych, która zarzuca mu nielegalność, kwestionując prawo Sądu Ludowego do pozbawienia lub ograniczenia prawa do udziału w wyborach i referendach. Linia orzecznicza Sądu pozostaje niezmienna, w świetle art. 7 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, takoż art. 19 ust. 1 lit. a) Ustawy - Kodeks Karny, Sąd może odebrać prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach, a zatem prawomocny wyrok o sygnaturze K/3/2016 został wydany zgodnie z prawem.[/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości