Nowelizacja ustawy o sądownictwie
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SĄDOWNICTWIE
z dnia xx września 2016 r.

Artykuł 1.

Artykuł 6a. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 6a.

1. Do Rady Przysięgłych Sędzia Ludowy powołuje niekaranych obywateli posiadających nieposzlakowaną opinię oraz autorytet społeczny wedle własnego uznania.

2. Obywatele zasiadający w Radzie Przysięgłych otrzymują tytuł Ławników.

3. Pierwszy Ławnik na liście członków Rady Przysięgłych pełni funkcje Sekretarza Rady Przysięgłych.

4. Do obowiązków Sekretarza Rady Przysięgłych należy kierowanie pracami Rady, dbanie o jak najszybsze powołanie do składu sędziowskiego Ławników i Asesorów w przypadkach określonych w ustawie, ogłaszanie takiego powołania w formie zarządzenia, przeprowadzanie głosowań wewnątrz Rady oraz prowadzenie aktualizowanej na bieżąco listy Ławników. Sekretarz jest także przewodniczącym składu orzekającego w postępowaniu apelacyjnym, chyba że funkcję tę nałoży na innego Ławnika.

5. Ławnicy tracą swój urząd w przypadku:
a) rezygnacji;
b) śmierci;
c) zakończenia urzędowania Sędziego Ludowego;
d) odwołania w drodze zarządzenia przez Sędziego Ludowego za zgodą wszystkich Ławników wyrażoną większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

6. Odwołanie Ławnika z urzędu może nastąpić wyłącznie w przypadku nieuzasadnionych absencji tego Ławnika na obradach i głosowaniach oraz w przypadku utraty przez Ławnika obywatelstwa lub skazania go prawomocnym wyrokiem Sądu.

7. Rada Przysięgłych większością kwalifikowaną 2/3 głosów ma prawo odwołać ze stanowiska Sędziego Ludowego, jeśli ustają warunki niezbędne do wykonywania tej funkcji opisane w art. 4. niniejszej ustawy lub jeśli Sędzia Ludowy zostaje skazany prawomocnym wyrokiem. Odwołanie takie ogłasza Sekretarz w formie zarządzenia.

8. Prezydent, członkowie Rządu, Posłowie oraz Prezes Policji Krajowej nie mogą pełnić funkcji Ławnika.

9. Zasady funkcjonowania Rady Przysięgłych nieopisane w niniejszej ustawie określa Regulamin Rady Przysięgłych, ogłaszany przez Sędziego Ludowego w formie zarządzenia w zgodzie z art. 30. niniejszej ustawy.

Artykuł 2.

Art. 26. ust. 2 ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od wydania przez Radę Przysięgłych opinii, o której mowa w art. 28a. niniejszej ustawy.

Artykuł 3.

Art. 27. ust. 2 ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od wydania przez Radę Przysięgłych opinii, o której mowa w art. 28a. niniejszej ustawy.

Artykuł 4.

Art. 28. ust. 2 ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od wydania przez Radę Przysięgłych opinii, o której mowa w art. 28a. niniejszej ustawy.

Artykuł 5.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej ogłoszenia.

Projekt, który opracowaliśmy z Tadeuszem przy konsultacjach z Radą Przysięgłych. W telegraficznym skrócie. Kilka kwestii zostało doprecyzowanych, dostosowaliśmy terminy wydawania wyroków do rzeczywistości. Umożliwiliśmy wyrzucenie ławnika z Rady Przysięgłych za nieaktywność.

Ktoś chciałby podpisać? Albo zgłosić do zamrażarki?

(-) de Medici y Zep
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#2
Oczywiście jesteśmy otwarci na propozycje kolejnych zmian, aby wszystko funkcjonowało jak najlepiej i najsprawniej Smile

(-) Teddy Upperwood
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#3
Dogłębnie nad tym nie myślałem, ale nie wiem czy pomysł z ławnikami się sprawdza. Uważam, że powinni być tylko używani w apelacjach karnych i głosować nad zarzutem winy (winny albo niewinny). Natomiast nie powinni udzielać sądowi opinii.

Ale to tylko moje zdanie.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#4
Dzięki opiniom Sąd ma mieć możliwość innego spojrzenia na sprawy - w teorii.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#5
Nie przyglądałem się ostatnio pracy sądu, wydawało mi się działa sprawnie... No, ale skoro można coś poprawić to niech Parlament ma taką możliwość. Ponieważ na urlopie tylko się telefonem posługuję to nie wrzucę pod obrady z przyczyn technicznych... A więc podpisik by zrobili to inni.

(-) Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości