W/12/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 24.09.2016

Dane wnioskodawcy: Hewret Faradobus

Przedmiot wniosku: Konstytucja Republiki Bialeńskiej
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...681.0.html

art. 3, ust. 5


Treść wniosku: Czy Minister może być Marszałkiem Parlamentu?

Podpisano,
(-) Hewret Faradobus

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 25 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 25 września br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy Minister może być Marszałkiem Parlamentu?

złożonego przez: Hewreta Faradobusa

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/12/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

Opinia Rady Przysięgłych
w sprawie o sygnaturze W/12/2016

Treść wniosku: Czy Minister może być Marszałkiem Parlamentu?

Konstytucja Republiki Bialeńskiej w art. 12. ust. 1. reguluje, że Marszałek Parlamentu wybierany jest przez Posłów spośród nich. W art. 3. ust. 5. ustawa zasadnicza stanowi natomiast, że wolno łączyć mandat Posła z funkcją ministerialną. Marszałek Parlamentu jest uznawany za parlamentarzystę, a zatem może on pełnić także funkcję ministra. Aby Minister nie mógł być Marszałkiem Parlamentu, ustawa zasadnicza musiałaby zawierać taki przepis.

(-) Tadeusz Krasnodębski
(-) Iwan Pietrow
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 1 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2016 r.
sprawy W/12/2016 z wniosku: Hewreta Faradobusa
o brzmieniu: Czy Minister może być Marszałkiem Parlamentu?


orzeka następująco:

Minister może być Marszałkiem Parlamentu, gdyż możliwość pełnienia tej funkcji wchodzi w zakres sprawowania mandatu parlamentarzysty, o którym mowa w art. 3. ust. 5. Konstytucji Republiki Bialeńskiej.UZASADNIENIE


Jak słusznie zaważyła Rada Przysięgłych w swojej opinii, wedle art. 12. ust. 1. Konstytucji Republiki Bialeńskiej, Marszałek Parlamentu wybierany jest przez posłów, spośród parlamentarzystów danej kadencji, jednocześnie przepis o podobnym brzmieniu znajduje się w art. 1. ust. 1. Regulaminu Parlamentu. Rodzi to przekonanie, że jednym z praw, przysługujących posłom danej kadencji jest możliwość pełnienia funkcji Marszałka Parlamentu. Uprawnienie to przysługuje posłom w ramach sprawowania przez niego mandatu parlamentarzysty, czyli katalogu wszystkich praw i obowiązków parlamentarzysty tudzież pełnomocnictwa, jakie wyborcy udzieli parlamentarzyście w dniu wyborów. Tak więc, w świetle Konstytucji Republiki Bialeńskiej dozwolone jest równoległe sprawowanie urzędu ministerialnego, a zatem członka Rządu, i funkcji Marszałka Parlamentu, gdyż art. 3. ust. 5. rzeczonej Konstytucji " [zabrania równoległego sprawowania urzędów, łączących uprawnienia władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej] za wyjątkiem równoległego sprawowania mandatu parlamentarzysty i funkcji członka Rządu (...)".


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości