W/13/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 24.09.2016

Dane wnioskodawcy: Hewret Faradobus

Przedmiot wniosku: Konstytucja Republiki Bialeńskiej
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...681.0.html

art. 12, ust. 3

Ustawa o Biuletynie Ustaw
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...324.0.htmlTreść wniosku: Czy brak sporządzonej uchwały przez Parlament Republiki Bialeńskiej (tj. brak publikacji w tym miejscu: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...181.0.html) w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu wpływa na legalność pracy dotychczasowych Marszałków? Ostatnia taka uchwała była sporządzona 15 marca br. Od tamtego czasu zaniedbano ten obowiązek.

Podpisano,
(-) Hewret Faradobus

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 25 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 25 września br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy brak sporządzonej uchwały przez Parlament Republiki Bialeńskiej (tj. brak publikacji w tym miejscu: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...181.0.html) w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu wpływa na legalność pracy dotychczasowych Marszałków? Ostatnia taka uchwała była sporządzona 15 marca br. Od tamtego czasu zaniedbano ten obowiązek.


złożonego przez: Hewreta Faradobusa

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/13/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

Opinia Rady Przysięgłych
w sprawie o sygnaturze W/13/2016

Treść wniosku: Czy brak sporządzonej uchwały przez Parlament Republiki Bialeńskiej (tj. brak publikacji w tym miejscu: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...181.0.html) w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu wpływa na legalność pracy dotychczasowych Marszałków? Ostatnia taka uchwała była sporządzona 15 marca br. Od tamtego czasu zaniedbano ten obowiązek.

Konstytucja Republiki Bialeńskiej w art. 12. ust. 4. stanowi, że Marszałek Parlamentu powoływany jest na drodze uchwały. Ustawa o Biuletynie Ustaw określa warunki wejścia w życie aktów normatywnych. Jednym z nich jest opublikowanie aktu w Biuletynie Ustaw. Niesporządzenie, niepodpisanie i w rezultacie nieopublikowanie uchwały ws. wyboru Marszałka skutkuje tym, iż osoby pełniące jego funkcje w Parlamencie XX Kadencji, Parlamencie XXI Kadencji, Parlamencie XXII Kadencji i Parlamencie XXIII Kadencji nie były rzeczywiście Marszałkami Parlamentu, a jedynie pełniącymi obowiązki Marszałka Parlamentu. Przez to wszystkie decyzje, uchwały i ustawy wspomnianych kadencji Parlamentu są nieważne. Warto jednak pochylić się nad art. 3. ust. 3. ustawy o Biuletynie Ustaw mówiącym o publikowaniu aktów prawnych z mocą wsteczną. W sytuacji, która jest przedmiotem tej sprawy opublikowanie uchwał z mocą wsteczną powołujących Marszałka Parlamentu poprzednich kadencji skutkowałaby uznaniem za ważne i legalne wszystkich działań wspomnianych kadencji.

(-) Tadeusz Krasnodębski
(-) Iwan Pietrow
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#3
Halo, halo!
Wysoki Sądzie!
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#4
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 10 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r.
sprawy W/13/2016 z wniosku: Hewreta Faradobusa
o brzmieniu: Czy brak sporządzonej uchwały przez Parlament Republiki Bialeńskiej (tj. brak publikacji w tym miejscu: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...181.0.html) w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu wpływa na legalność pracy dotychczasowych Marszałków? Ostatnia taka uchwała była sporządzona 15 marca br. Od tamtego czasu zaniedbano ten obowiązek.orzeka następująco:

Wybór Marszałka Parlamentu z pominięciem procedury opisanej w art. 12. ust. 3. Konstytucji Republiki Bialeńskiej jest nieważny. Nie znaczy to jednak, że nie wywołuje on, jako skutek błędu, określonych skutków prawnych, obarczony jest jednak przymiotem wzruszalności.UZASADNIENIE


Zdaniem Sądu zaniechanie procedury, o której mówi art. 12. ust. 3. Konstytucji Republiki Bialeńskiej było wynikiem błędu - który po pewnym czasie przerodził się w mityczny zwyczaj, do którego od miesięcy się stosowano - ze strony Marszałka-Seniora poszczególnych kadencji Parlamentu, który odbywały się po 15 marca 2016 r. Wynika stąd, że określona konstytucyjnie czynność prawna - w tym wypadku wybór Marszałka Parlamentu - była nieważna, gdyż nie spełniono normy, wynikającej z art. 12. ust. 3. Konstytucji Republiki Bialeńskiej, lecz tę nieważność należy określić jako nieważność względną, czyli taką, która wywołuje określone skutki prawne, a więc powołanie Marszałka Parlamentu. Należy jednak podkreślić, że obarczona jest ona przymiotem wzruszalności. Jeśli osoba, która dokonała tę, nieważną względnie czynność, uchyli się od jej skutków, to stanie się ona definitywnie nieważna, a fakt powołania Marszałków Parlamentu kadencji po 15 marca 2016 r. będzie sprzeczny z prawem, a zatem legalność ich pracy zostanie ostatecznie podważona.

Sąd, za Radą Przysięgłych, pragnie jednocześnie nadmienić o możliwości publikowania aktów prawnych z mocą wsteczną, o czym traktuje art. 3. ust. 3. ustawy o Biuletynie Ustaw. Działanie takie byłoby jak najbardziej porządne, zwłaszcza ze względu na potrzebę budowania zaufania społecznego dla instytucji publicznych, a także nie stałoby na przeszkodzie "zasadom demokratycznego państwa prawa". 


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości