Wyrok Sądu Ludowego z dnia 1 października 2016 r., W/12/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 1 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2016 r.
sprawy W/12/2016 z wniosku: Hewreta Faradobusa
o brzmieniu: Czy Minister może być Marszałkiem Parlamentu?


orzeka następująco:

Minister może być Marszałkiem Parlamentu, gdyż możliwość pełnienia tej funkcji wchodzi w zakres sprawowania mandatu parlamentarzysty, o którym mowa w art. 3. ust. 5. Konstytucji Republiki Bialeńskiej.[b]


[b]UZASADNIENIE

[justify]Jak słusznie zaważyła Rada Przysięgłych w swojej opinii, wedle art. 12. ust. 1. Konstytucji Republiki Bialeńskiej, Marszałek Parlamentu wybierany jest przez posłów, spośród parlamentarzystów danej kadencji, jednocześnie przepis o podobnym brzmieniu znajduje się w art. 1. ust. 1. Regulaminu Parlamentu. Rodzi to przekonanie, że jednym z praw, przysługujących posłom danej kadencji jest możliwość pełnienia funkcji Marszałka Parlamentu. Uprawnienie to przysługuje posłom w ramach sprawowania przez niego mandatu parlamentarzysty, czyli katalogu wszystkich praw i obowiązków parlamentarzysty tudzież pełnomocnictwa, jakie wyborcy udzieli parlamentarzyście w dniu wyborów. Tak więc, w świetle Konstytucji Republiki Bialeńskiej dozwolone jest równoległe sprawowanie urzędu ministerialnego, a zatem członka Rządu, i funkcji Marszałka Parlamentu, gdyż art. 3. ust. 5. rzeczonej Konstytucji " [zabrania równoległego sprawowania urzędów, łączących uprawnienia władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej] za wyjątkiem równoległego sprawowania mandatu parlamentarzysty i funkcji członka Rządu (...)". [/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości