Wyrok Sądu Ludowego z dnia 10 października 2016 r., W/13/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 10 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r.
sprawy W/13/2016 z wniosku: Hewreta Faradobusa
o brzmieniu: Czy brak sporządzonej uchwały przez Parlament Republiki Bialeńskiej (tj. brak publikacji w tym miejscu: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...181.0.html) w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu wpływa na legalność pracy dotychczasowych Marszałków? Ostatnia taka uchwała była sporządzona 15 marca br. Od tamtego czasu zaniedbano ten obowiązek.orzeka następująco:

Wybór Marszałka Parlamentu z pominięciem procedury opisanej w art. 12. ust. 3. Konstytucji Republiki Bialeńskiej jest nieważny. Nie znaczy to jednak, że nie wywołuje on, jako skutek błędu, określonych skutków prawnych, obarczony jest jednak przymiotem wzruszalności. [b]


[b]UZASADNIENIE

[justify]Zdaniem Sądu zaniechanie procedury, o której mówi art. 12. ust. 3. Konstytucji Republiki Bialeńskiej było wynikiem błędu - który po pewnym czasie przerodził się w mityczny zwyczaj, do którego od miesięcy się stosowano - ze strony Marszałka-Seniora poszczególnych kadencji Parlamentu, który odbywały się po 15 marca 2016 r. Wynika stąd, że określona konstytucyjnie czynność prawna - w tym wypadku wybór Marszałka Parlamentu - była nieważna, gdyż nie spełniono normy, wynikającej z art. 12. ust. 3. Konstytucji Republiki Bialeńskiej, lecz tę nieważność należy określić jako nieważność względną, czyli taką, która wywołuje określone skutki prawne, a więc powołanie Marszałka Parlamentu. Należy jednak podkreślić, że obarczona jest ona przymiotem wzruszalności. Jeśli osoba, która dokonała tę, nieważną względnie czynność, uchyli się od jej skutków, to stanie się ona definitywnie nieważna, a fakt powołania Marszałków Parlamentu kadencji po 15 marca 2016 r. będzie sprzeczny z prawem, a zatem legalność ich pracy zostanie ostatecznie podważona.

Sąd, za Radą Przysięgłych, pragnie jednocześnie nadmienić o możliwości publikowania aktów prawnych z mocą wsteczną, o czym traktuje art. 3. ust. 3. ustawy o Biuletynie Ustaw. Działanie takie byłoby jak najbardziej porządne, zwłaszcza ze względu na potrzebę budowania zaufania społecznego dla instytucji publicznych, a także nie stałoby na przeszkodzie "zasadom demokratycznego państwa prawa".  [/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości