Wyrok Sądu Ludowego z dnia 18 października 2016 r., W/14/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 18 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r.
sprawy W/14/2016 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej? Czy osoba, która została niegdyś pozbawiona obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, ale posiada obywatelstwo państwa stowarzyszonego, posiada także ponownie obywatelstwo bialeńskie od momentu nabycia obywatelstwa państwa stowarzyszonego?orzeka następująco:

Osobie posiadającej obywatelstwo państwa stowarzyszonego przysługuje obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, jednakże, uzyskuje je dopiero wówczas, gdy Prezydent Republiki Bialeńskiej wyda stosowne postanowienie. Taka sama procedura, o ile ustawa nie stanowi inaczej, obowiązuje w przypadku osób, które kiedyś zostały pozbawione obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, lecz zyskały później obywatelstwo państwa stowarzyszonego. [b]


[b]UZASADNIENIE

[justify]Co prawda art. 7 lit. a) Układu Stowarzyszeniowego stanowi, że "Obywatelstwa Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego są równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialeńskiej", jednakże art. 6 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej stanowi, że obywatelstwo Republiki Bialeńskiej jest nadawane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia. W myśl zasady lex superior derogat legi inferiori, należy stwierdzić, że obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nie przysługuje ipso iure każdemu obywatelowi państw stowarzyszonych, lecz jego do jego nabycia wymagane jest stosowne postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który ma jednak obowiązek, by takowe wydać. Za opinią Rady Przysięgłych, należy zastrzec, że ilekroć w Układzie Stowarzyszeniowym mowa o instytucji "obywatelstwa stałego", w myśl art. 13 ustawy o obywatelstwie, należy rozumieć jej jako "obywatelstwo Republiki Bialeńskiej".

Analogicznie należy postępować w przypadku osób, które kiedyś zostały pozbawione obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, lecz zyskały później obywatelstwo państwa stowarzyszonego. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Prezydent Republiki Bialeńskiej ma obowiązek wydać stosowne postanowienie, w myśl którego rzeczony obywatel państw stowarzyszonych zyskuje Republiki Bialeńskiej.
[/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości