Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. powtórzenia wyborów prezydenckich
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. POWTÓRZENIA WYBORÓW PREZYDENCKICH
z dnia 22 października 2016 r.

Artykuł 1. [Powtórzenie wyborów prezydenckich]
1. Niniejsze rozporządzenie powtarza wybory prezydenckie, ogłoszone Rozporządzeniem Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia wyborów prezydenckich z dnia 18 września 2016 r. oraz ustala ich przebieg i terminy przeprowadzania wyborów prezydenckich.
2. XXI kadencja prezydencka przypada na okres 25 października 2016 r. - 17 stycznia 2017 r.

Artykuł 2. [Kandydaci na prezydenta Republiki Bialeńskiej]
Kandydatami na prezydenta Republiki Bialeńskiej są kandydaci z wyborów prezydenckich, ogłoszonych Rozporządzeniem Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia wyborów prezydenckich z dnia 18 września 2016 r.

Artykuł 3. [Przebieg głosowania w wyborach prezydenckich]
Rozpoczęcie głosowania na kandydatów na prezydenta Republiki Bialeńskiej wyznacza się na 23 października 2016 r. o godzinie 20:00, zaś zakończenie głosowania wyznacza się na 25 października 2016 r. o godzinie 20:00.

Artykuł 4. [Wejście w życie rozporządzenia]
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. W momencie wejścia w życie rozporządzenia traci moc Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia wyborów prezydenckich z dnia 22 października 2016 r.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Parlamentu XXIV Kadencji
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości