W/16/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 23.10.2016 r.

Dane wnioskodawcy: Tadeusz Krasnodębski

Przedmiot wniosku: Ustawa Ordynacja Wyborcza ( http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...307.0.html )

Treść wniosku: Czy osoba ubiegająca się o mandat poselski lub urząd Prezydenta RB powinna zrzec się funkcji niepołączalnych z tymi urzędami przed zgłoszeniem swojej kandydatury, czy może to zrobić dopiero po wyborze na któreś z tych stanowisk?

(-) Tadeusz Krasnodębski

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 24 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 24 października br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy osoba ubiegająca się o mandat poselski lub urząd Prezydenta RB powinna zrzec się funkcji niepołączalnych z tymi urzędami przed zgłoszeniem swojej kandydatury, czy może to zrobić dopiero po wyborze na któreś z tych stanowisk?złożonego przez: Tadeusza Krasnodębskiego

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/17/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 29 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

postanawia:

Art. 1.
Zmienić sygnaturę sprawy na W/16/2016.

POSTANOWIENIE

[justify]Wydanie 29 października 2016 r. postanowienia dotyczącego wniosku, złożonego przez Hewerta Faradobusa 13 października 2016 r. unieważniło wcześniejsze postanowienie wydane w sprawie rzeczonego wniosku, które to postanowienie nadawało sprawie sygnaturę akt W/16/2016. Dlatego, dla zachowania przejrzystości w aktach, Sąd zadecydował o zmianie sygnatury akt niniejszego postępowania. [/justify]

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy

(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 31 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2016 r.
sprawy W/16/2016 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy osoba ubiegająca się o mandat poselski lub urząd Prezydenta RB powinna zrzec się funkcji niepołączalnych z tymi urzędami przed zgłoszeniem swojej kandydatury, czy może to zrobić dopiero po wyborze na któreś z tych stanowisk?

orzeka następująco:

Zarówno osoba, chcąca zostać kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, jak i osoba, chcąca zostać kandydatem do sprawowania mandatu posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej nie może pełnić funkcji niepołączalnych z urzędem, o który się ubiega.


UZASADNIENIE


Ustawa - Ordynacja Wyborcza wypowiada się jednoznacznie w kwestii, będącej treścią wniosku złożonego przez wnioskodawcę. Ustawodawca postawił jednoznaczne kryteria dotyczące osób, ubiegających się o mandat posła do Parlamentu Republiki Bialeńskiej oraz osób, ubiegających się o urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej. W przypadku ubiegania się o mandat posła do Parlamentu Republiki Bialeńskiej katalog tych kryteriów reguluje art. 12 ustawy - Ordynacji Wyborczej, którego ustęp 2 brzmi: "[kandydat] Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła". W przypadku kandydata na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej tę kwestię reguluje art. 9 rzeczonej ustawy, którego ust. 2 brzmi: "[kandydat] Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta". Wobec powyższych, należy stwierdzić, że osoby, chcące kandydować na jeden z tych dwóch urzędów musi zrzec się wszelkich funkcji niepołączalnych z urzędem, o który się ubiega, w myśl art. 3 ust. 5 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości