Postanowienie Prezydenta ws. powołania i odwołania ministrów oraz wiceprezydenta
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

POSTANOWIENIA
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. POWOŁANIA I ODWOŁANIA MINISTRÓW ORAZ WICEPREZYDENTA

z dnia 6 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 oraz ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1

1. W związku ze zlikwidowaniem stanowiska Hewret Faradobus traci funkcję Pierwszego Ministra
2. W związku z podaniem się do dymisji odwołuje się Feliksa Spirkina z funkcji Ministra Spraw Zagranicznych.
3. W związku z nieaktywnością odwołuje się Severina Castiglioniego-Faradobusa z funkcji Wiceprezydenta.
4. Odwołuje się Macieja Kamińskiego z funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych

Artykuł 2
1. Powołuje się Hewreta Faradobusa na funkcję Wiceprezydenta.
2. Powołuje się Macieja Kamińskiego na funkcję Ministra Spraw Zagranicznych.
3. Tymczasowo powierza się Wiceprezydentowi pełnienie obowiązków Ministra Spraw Wewnętrznych.

Artykuł 3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości