Wyrok Sądu Ludowego z dnia 7 listopada 2016 r., W/18/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 7 listopada 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 r.
sprawy W/18/2016 z wniosku: Ametysta Faradobusa
o brzmieniu: Cywilizował podbite narody nowy ład, rosły krzyże przy drogach od Nadrenówki do Ludy, skargą, krzykiem i płaczem rozbrzmiewał V-świat, a Lew-Senior ćwiczy lapidarność stylu.

29 października 2016 roku, jako urzędujący Lew Wolnogradu ogłosiłem wyniki wyborów na to stanowisko, zgodnie z którymi zostało mi ono powierzone po raz drugi. Odmówiłem jednak przyjęcia urzędu. Czy w tej sytuacji należy uważać mnie za urzędującego Lwa Wolnogradu? Jeżeli nie, do czyich obowiązków należy rozpisanie nowych wyborów głowy Rzeszy i prowadzenie obrad Sejmu?


orzeka następująco:

Wobec zaistniałego stanu faktycznego, należy uznać, że urząd Lwa Wolnogradu jest pusty, a obowiązek rozpisania nowych wyborów głowy Rzeszy Bialeńskiej, zgodnie z art. 3 ust. 4 Konstytucji, należy do Rządu Republiki Bialeńskiej.

UZASADNIENIE

Ustawa o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. nie przewiduje sytuacji, w której kandydat na Lwa Wolnogradu nie przyjąłby urzędu. Jednak, zdaniem Sądu, by możliwe było sprawianie urzędu niezbędna jest wola dwóch organów, zarówno wybierającego, jak i wybieranego. Tak więc sytuacja, w której kandydat wbrew własnej woli musiałby objąć dany urząd prowadziłaby ad absurdum. Art. 3 ust. 2 rzeczonej ustawy stanowi, że "Lew Wolnogradu wybierany jest na dwumiesięczną kadencję przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej". Co prowadzi do wniosku, że po dwóch miesiącach od wyboru przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej kadencja Lwa Wolgradu się kończy, zaś on sam przestaje pełnić swoje obowiązki.

Jednocześnie rzeczona ustawa nie definiuje, kto powinien zwołać Sejm Rzeszy Bialeńskiej, gdy zabraknie Lwa Wolnogradu. Należy zatem przyjąć, że zastosowanie ma tu art. 3 ust. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, wedle którego Rząd Republiki Bialeńskiej ma obowiązek wykonania przepisów, zawartych w prawie, o ile w ustawie nie został określony ich wykonawca.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości