Niepołączalność stanowisk a demokracja i sprawnie funkcjonujące państwo
#1
Kochani!

Konstytucja i ustawy wielokrotnie były już nowelizowane w kwestii niepołączalności różnych stanowisk. Poszerzamy i zmniejszamy incompatibilitas, moim zdaniem, zdecydowanie zbyt często. 

Niepołączalność sprawia, że niektóre stanowiska mogą być nieatrakcyjne - jak np. Ławnik czy ewentualnie Wiceprezydent. Natomiast społeczność mikronacyjna jest na tyle mała i ma na tyle podobne poglądy (myślę, że każdy chce dla Bialenii jak najlepiej), że pomyślałem o tym, czy takie incompatibilitas ma w ogóle sens. Bo dlaczego niby Prezydent nie mógłby być Posłem, a Sędzia Ministrem? Tak naprawdę, jakby się uprzeć, nic nie stoi na przeszkodzie - wystarczy zawrzeć w Konstytucji konkretnie pewne przepisy wynikające aktualnie m.in. z pozostałych aktów prawnych ("nikt nie może być sędzią we własnej sprawie" itd.). A zrezygnowanie z niepołączalności sprawi, że i wybory będą ciekawsze, i z obsadzaniem stanowisk nie będzie problemu.

Drodzy, jak uważacie? Smile
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Sądzę, że to będzie dobre rozwiązanie. Incompabilitas powinno być ograniczone do absolutnego minimum.
[Obrazek: XKCp683.png]
Odpowiedz
#3
Moim zdaniem to wielki błąd i nie łączenie stanowisk powinna pozostać, napewno jeżeli chodzi o urząd Sędziego.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#4
To wszystko można załatwić odpowiednimi przepisami. Wystarczy zawrzeć procedurę powołania asesora w sprawach, w których Sędzia nie będzie mógł orzekać z uwagi na pełnione inne funkcje. Albo pozostawić to wówczas Radzie Przysięgłych. Skład kilku osób będzie obiektywny, bo będzie miał wiele spojrzeń na jedną sprawę.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#5
Niepołączalność stanowiska sędziego np. ze stanowiskiem Prezydenta czy ministra mogłaby zostać, ale w większości innych wypadków należy tą niepołączlaność zlikwidować.
[Obrazek: XKCp683.png]
Odpowiedz
#6
(19.11.2016, 16:23:43)Piotr Novitius napisał(a): Niepołączalność stanowiska sędziego np. ze stanowiskiem Prezydenta czy ministra mogłaby zostać, ale w większości innych wypadków należy tą niepołączlaność zlikwidować.

Dokładnie, Sędzia czy Ławnik będący Posłem nie zagraża zasadom demokratycznego państwa prawa. Chociaż moim zdaniem jako Minister również nie.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#7
Myślę, że można by znieść pewne ograniczenia, a ograniczyć się do pewnych zasad. Zwłaszcza, że bawimy się w dość izolowanym i ograniczonym środowisku w zasobach ludzkich.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#8
Rozwiązaniem mogłoby też być wyrzucenie incompatibilitas z Konstytucji i utworzenie odrębnej ustawy z możliwością dokonywania zmian większością 2/3 głosów Posłów.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#9
Cytat:Dokładnie, Sędzia czy Ławnik będący Posłem nie zagraża zasadom demokratycznego państwa prawa. Chociaż moim zdaniem jako Minister również nie.

Zasadzie (podkreślam to słowo, bo jest ona tylko jedna) demokratycznego państwa prawnego nie, ale innej konstytucyjnej zasadzie - podziału władz już tak. Checks and balances to nie jest koncepcja stworzona sobie ot tak, by było ładniej lub ciekawiej, ale w celu zachowania odpowiedniej równowagi w państwie, która jest podstawą jego istnienia i ochrony praw jednostki, a to już wchodzi w zakres zasady demokratycznego państwa prawnego. Ktoś może jednak powiedzieć: "Zaraz, ale przecież w realnej Szwajcarii z powodzeniem funkcjonuje model jednolitej władzy państwowej!" - owszem, jednak w Szwajcarii demokracja jest dużo bardziej rozwinięta (czyt. ma dłuższą historię i lepiej rozwinięte mechanizmy) a poza tym w systemie dyrektorialnym (czy też parlamentarno-komitetowym, jak kto woli) jednolitość władzy państwowej w zasadzie nie dotyczy judykatury, a jedynie władzy ustawodawczej i wykonawczej. 

Dlatego, zważywszy zwłaszcza na małą i hermetyczną społeczność, na którą i Wy zwróciliście uwagę, powinno się wręcz jak najbardziej rozgraniczać gałąź sądownictwa od gałęzi stanowiącej prawo (szczególnie, że Bialenia jest oparta na klasycznym modelu kontynentalnym prawa), a nie jeszcze prowokować sytuację, w której jedna i ta sama osoba uczestniczy w tworzeniu prawa a potem orzeka o nim lub na jego podstawie. Dla mnie coś takiego to czysta patologia i najkrótsza droga do poważnych nadużyć.
Jego Operacyjność
(-) Linux
[Obrazek: 11668799_hhh.PNG]

-------

"Ten człowiek jest gorszy niż Pietrow i Prezerwatyw Tradycja Radziecki!"
~ Szymon Uchatsok, myląc Medycejskiego z Kucełem

"Kretyn i słoik, który pewnie się na warszawiaka stylizuje"
~ Mój adorator

-------

Miałem w sumie wypisać się z Bialenii
A jednak coś spowodowało, że zostałem
Raz za razem
Odpowiedź za odpowiedzią
Lubię was nawet czasem, wiecie?

Krążą jednak opowieści
Eminencja pewien mówią jest ich źródłem
Dzień sądu nadchodzi!
Yyy zapytacie 
Czego on znowu chce
Ech zostawcie dziwaka
Jednak zostałem
Stąd teraz siedzę
Kreśląc pierdolety 
I dopasowując je do liter mojego nazwiska
Odpowiedz
#10
(19.11.2016, 18:48:06)Karol Medycejski napisał(a): Dlatego, zważywszy zwłaszcza na małą i hermetyczną społeczność, na którą i Wy zwróciliście uwagę, powinno się wręcz jak najbardziej rozgraniczać gałąź sądownictwa od gałęzi stanowiącej prawo

A ustawodawstwo i egzekutywa? Uważasz, że ograniczenie w tym przypadku niepołączalności jest sensowne?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#11
(19.11.2016, 18:57:44)Tadeusz Krasnodębski napisał(a):
(19.11.2016, 18:48:06)Karol Medycejski napisał(a): Dlatego, zważywszy zwłaszcza na małą i hermetyczną społeczność, na którą i Wy zwróciliście uwagę, powinno się wręcz jak najbardziej rozgraniczać gałąź sądownictwa od gałęzi stanowiącej prawo

A ustawodawstwo i egzekutywa? Uważasz, że ograniczenie w tym przypadku niepołączalności jest sensowne?

Jeśli jest to zrobione mądrze to czemu nie? W zasadzie w każdym modelu w jakimś stopniu te dwie gałęzie się przenikają (może najmniej w amerykańskim, gdzie istnieją oficjalne związki funkcjonalne, jak wszędzie, lecz 'treściowe' (w znaczeniu personalnym, tj. łączenia funkcji w obu obszarach przez jedną osobę) już nie. Natomiast połączalności judykatury z pozostałymi dwoma gałęziami sobie nie wyobrażam z uwagi na jej szczególną funkcję kontrolną, rozstrzyganie w sprawach indywidualnych i założenie niezawisłości oraz niezależności sędziowskiej, które to przecież nie występują w przypadku legislatywy i egzekutywy.
Jego Operacyjność
(-) Linux
[Obrazek: 11668799_hhh.PNG]

-------

"Ten człowiek jest gorszy niż Pietrow i Prezerwatyw Tradycja Radziecki!"
~ Szymon Uchatsok, myląc Medycejskiego z Kucełem

"Kretyn i słoik, który pewnie się na warszawiaka stylizuje"
~ Mój adorator

-------

Miałem w sumie wypisać się z Bialenii
A jednak coś spowodowało, że zostałem
Raz za razem
Odpowiedź za odpowiedzią
Lubię was nawet czasem, wiecie?

Krążą jednak opowieści
Eminencja pewien mówią jest ich źródłem
Dzień sądu nadchodzi!
Yyy zapytacie 
Czego on znowu chce
Ech zostawcie dziwaka
Jednak zostałem
Stąd teraz siedzę
Kreśląc pierdolety 
I dopasowując je do liter mojego nazwiska
Odpowiedz
#12
[quote]
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z dnia 24 stycznia 2016 r.My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]
 1. Republika Bialeńska jest niezależną mikronacją, wirtualnym państwem działającym w ramach polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wszystkim wolność i podstawowe prawa człowieka.
 4. Republika Bialeńska jest państwem unitarnym o scentralizowanej władzy.

Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do obywateli.
 2. Obywatele sprawują władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Republikańska Izba Konsultatywna, władzę wykonawczą Rada Państwa, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na członków Rady Państwa według ustalonych kompetencji przez Prezydenta.
 5. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji publicznych łączących uprawnienia władzy wykonawczej i ustawodawczej, z władzą sądowniczą.
 6. Zabrania się sprawowania mandatu posła przez głowę państwa oraz jest zastępcę.

Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej
  2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe
  3) Ustawy
  4) Akty wykonawcze
  5) Prawo lokalne
  6) Prawo zwyczajowe i naturalne
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego go prawa międzynarodowego.

Artykuł 5.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
  4) Hymn, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.

Rozdział II
OBYWATELE, ICH PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI

Artykuł 6.
[Obywatelstwo]
 1. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej jest nadawane przez Prezydenta na drodze postanowienia.
 2. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa określa ustawa.
 3. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do uczestniczenia w życiu politycznym kraju, w tym możliwość sprawowania funkcji publicznych we władzach państwowych.

Artykuł 7.
[Gwarancja praw i wolności]
 1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Żadna władza nie może naruszyć, ograniczyć, ani odebrać tych praw nikomu.
 2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko i wyłącznie na skutek prawomocnego wyroku Sądu Ludowego.


Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]
Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów;
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych;
c) Wolność prasy;
d) Wolność wyznania;
e) Wolność osobistą;
f) Równość wszystkich wobec prawa;
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji;
h) Prawo tajemnicy korespondencji;
i) Prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej;
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem;
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia;
l) Prawo równego dostępu do informacji publicznej;
m) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie, przestrzeganie obowiązującego prawa oraz aktywne uczestnictwo w życiu codziennym Republiki Bialeńskiej.
 2. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice, Prezydent nadaje obywatelom folwarki i odznaczenia państwowe.
 3. Procedurę otrzymywania folwarków i odznaczeń państwowych określają ustawy.


Rozdział III
REPUBLIKAŃSKA IZBA KONSULTATYWNA

Artykuł 10.
[O Republikańskiej Izbie Konsultatywnej]
 1. Republikańska Izba Konsultatywna to organ władzy ustawodawczej, wyłaniany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, przez wszystkich obywateli, a który zawsze ma skład ilościowy nieparzysty.
 2. Liczba wybieranych posłów zależna jest od liczby obywateli:
  a) Jeśli jest mniej niż 11 obywateli - wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej sprawują władzę w sposób bezpośredni.
  b) Jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 posłów
  c) Jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 posłów
  d) Jeśli powyżej 70 obywateli - 9 posłów.
 3. W przypadku określonym w lit. a) ust. 2, art. 10 nie przeprowadza się wyborów do Republikańskiej Izby Konsultatywnej.
 4. Procedurę wyborczą i kryteria przeprowadzania wyborów określa ordynacja.
 5. Izba uchwala ustawy i uchwały w równym, i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 48 godzin bądź do momentu oddania wszystkich głosów.
 6. Izba pełni funkcję kontrolną Rady Państwa.
 7. Zasady procedowania Izby oraz procesu legislacyjnego określa Regulamin Parlamentu.
 8. Izba Konsultatywna ratyfikuje i wypowiada traktaty oraz umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów na drodze uchwały.

Artykuł 11.
[Kadencja Republikańskiej Izby Konsultatywnej]
 1. Kadencja Izby rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyników wyborów do Republikańskiej Izby Konsultatywnej, a kończy się w momencie ogłoszenia następnych wyników wyborów.
 2. Kadencja Izby może zostać skrócona poprzez uchwałę o skróceniu kadencji Republikańskiej Izby Konsultatywnej, przyjętą w obecności pełnej liczby posłów większością co najmniej ⅔ głosów.
 3. Kadencja Izby może zostać skrócona przez Prezydenta na wniosek grupy 3 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli po przeprowadzeniu referendum w tej sprawie.
 4. Kadencja Izby może zostać skrócona przez Prezydenta w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, bez konsultacji społecznych.

Artykuł 12.
[Przewodniczący Republikańskiej Izby Konsultatywnej]
 1. Przewodniczący Izby wybierany jest przez posłów od razu po zaprzysiężeniu, spośród posłów danej kadencji w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i równym.
 2. Przewodniczącym Izby zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
 3. Powołanie Przewodniczącego Izby następuje na drodze uchwały.
 4. Wiceprzewodniczącego Izby wybiera Przewodniczący w ciągu 3 dni od chwili powołania na drodze uchwały.
 5. Naczelnik Izby może zostać odwołany przez posłów na drodze Wiceprzewodniczącego Izby na drodze uchwały, gdy pozostaje nieaktywny dłużej niż 7 dni.
 6. W przypadku określonym w lit. a) ust. 2, art. 10 Przewodniczącego Izby powołuje Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje członkom Rady Państwa, posłom do Republikańskiej Izby Konsultatywnej oraz grupie co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa składa się na ręce Marszałka Parlamentu, który ma obowiązek przedłożyć Parlamentowi ów projekt pod obrady.
 2. Parlament podejmuje co najmniej 24 godzinną debatę nad projektem, podczas której posłowie, wnioskodawca oraz przedstawiciele wnioskodawców mogą zgłaszać poprawki i autopoprawki. Czas trwania debaty może zostać wydłużony przez Marszałka Parlamentu na wniosek posła.
 3. Po zakończeniu debaty przeprowadza się indywidualne głosowanie dotyczące każdej poprawki.
 4. Po zakończeniu głosowania poprawek, Marszałek Parlamentu rozpoczyna głosowanie właściwe nad całością projektu zgodnie z przepisami prawa.
 5. W przypadku przyjęcia projektu aktu prawnego przez Parlament, Marszałek przekazuje ów projekt do podpisania Prezydentowi.
 6. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 7. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
 8. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje Marszałkowi do publikacji przyjęty projekt.
 9. W przypadku orzeczenia niezgodności, Prezydent odsyła projekt do poprawy.
 10. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta.
- DO PRZENIESIENIA DO REGULAMINU PARLAMENTU, W ROZDZIALE O PREZYDENCIE BĘDZIE KRÓTKO O STOSOWANIU WETA.

Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Przewodniczący Izby na wniosek Prezydenta, grupy co najmniej 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący jeśli wzięła w nim udział co najmniej 1/3 uprawnionych.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele posiadający czynne prawa wyborcze.

Rozdział IV
RADA PAŃSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 16.
[O Radzie Państwa]
 1. Rada Państwa Republiki Bialeńskiej to kolegialny organ władzy wykonawczej, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, zajmuje się zadaniami niezastrzeżonymi dla innych organów państwowych oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. W skład Rady Państwa wchodzą:
  - Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz jego zastępca,
  - Ministrowie oraz wiceministrowie.
 3. Radzie Państwa przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej.
 4. Dany resort działającym przy Radzie Państwa tworzony przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, w którym to głowa państwa ustala zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych resortów.
 5. Mianowanie na Ministra Rady Państwa Republiki Bialeńskiej jest bezterminowe i nie podlega kadencyjności Prezydenta.
 6. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, rozporządzeniu Prezydenta lub w innym akcie wyższego rzędu.

Artykuł 17.
[Ministrowie Rady Państwa]
 1. Ministrowie oraz wiceministrowie powoływani i odwoływani są przez Prezydenta na drodze postanowienia, w którym to przydziela się im resort.
 2. Ministrem lub wiceministrem może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie.
 3. Poseł do Republikańskiej Izby Konsultatywnej może wystąpić do dowolnego członka Rady Państwa z interpelacją. Zapytanie może dotyczyć każdej sprawy związaną z polityką państwa. Adresat interpelacji zobowiązany jest udzielić szczegółowych informacji nt. przedmiotu interpelacji, a jeśli interes państwa na to nie pozwala, adresat udziela szczegółowe informacje posłom drogą prywatną.
 4. Posłowie Republikańskiej Rady Konsultatywnej mogą wystąpić z wnioskiem o odwołanie
 5. Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą odwołać poszczególnego Ministra, jeśli ten godzi w interesy Republiki Bialeńskiej, zagraża bezpieczeństwu wewnętrznemu poprzez wyrażenie w referendum ogólnokrajowym wotum nieufności. W tym przypadku stosuje się artykuł 15. niniejszej Konstytucji.
 6. Osoba, wobec której wyrażono wotum nieufności nie może zostać ponownie członkiem Rady Państwa do końca danej kadencji Prezydenta.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości