Przysięgi, rezygnacje, wybory Marszałka, ogłoszenia
[official]Ślubuję uroczyście, jako członek Parlamentu, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej. Tak mi dopomóż Bóg![/official]
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
@"Aurelio Castiglioni"
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Ślubuję uroczyście, jako członek Parlamentu, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.

Aurelio Castiglioni

x. bkl. net. Aurelio de Medici y Zep
Kanclerz Carstwa Brodryjskiego


Odpowiedz
Dziękuję Panom. Przechodzimy do wyboru Marszałka. Zgłaszam swoją kandydaturę. Do wieczora pozostawiam czas na zgłaszanie ewentualnych innych kandydatów.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Wyrażam poparcie dla tej kandydatury, a jednocześnie chciałbym zgłosić jako kandydata @"Aurelio Castiglioni", mając nadzieję, że Poseł wyrazi wolę ubiegania się o laskę marszałkowską. Z jednej strony jakakolwiek kontrkandydatura umożliwi choć minimalną rywalizację, z drugiej - niech nasz najmłodszy parlamentarzysta się uczy, Bialenii potrzeba aktywnych obywateli. Smile
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Panie Marszałku-Seniorze,
@"Severino Castiglioni"

czy mogę znać powód tak nagannego i długiego przeciągnięcia czasu trwania zgłaszania kandydatur (który swoją drogą dawno już minął)? Wszyscy dobrze wiedzą, że nie znajdzie się nagle wielkie grono chętnych osób do przejęcia laski marszałkowskiej, dlatego proszę dotrzymywać przepisów prawa i wywiązywać się z zobowiązań nałożonych na Marszałka Parlamentu.

Proszę o natychmiastowe rozpoczęcie głosowania nad wyborem Marszałka z najkrótszym możliwym czasem oddawania głosów. Parlament jako ustawodawczy organ państwa nie może znajdować się przez tak długi czas w próżni z tak błahych powodów.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
W związku z nagłym zniknięciem Marszałka-Seniora Castiglioni oraz brakiem akceptacji kandydatury ze strony Posła Castiglioni Młodszego, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Marszałka Parlamentu.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Panowie @"Frederick Hufflepuff", @"Severino Castiglioni", @"Aurelio Castiglioni"

Na mocy upoważnienia prezydenckiego otwieram głosowanie jako Poseł tymczasowo prowadzący obrady.

Głosować będziemy nad kandydaturą Posła Severino i moją, jako że Poseł Aurelio nie wyraził zgody na ubieganie się o funkcję Marszałka.

Tym razem głosujemy też nad projektem uchwały - w związku z nieobecnością Marszałka-Seniora, na podstawie art. 15 Konstytucji postuluję upoważnienie mnie do podpisania uchwały. Nie czekajmy na powrót Posła Severino - podpiszmy i działajmy.

Głosowanie trwa tylko do jutra do godziny 13:00, ponieważ wybór Marszałka musi nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu ogłoszenia zbiórki kandydatów.

PROJEKT UCHWAŁY

[official]

UCHWAŁA PARLAMENTU REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
W SPRAWIE WYBORU MARSZAŁKA PARLAMENTU XXXVI KADENCJI
z dnia xx 2018 roku

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej wybiera Posła ... do pełnienia funkcji Marszałka Parlamentu XXXVI kadencji.

Artykuł 2.

Parlament Republiki Bialeńskiej upoważnia Posła Tadeusza Krasnodębskiego do złożenia podpisu pod niniejszą uchwałą oraz jej publikacji.

Artykuł 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
[/official]Cytat:Karta do głosowania:
1. Projekt uchwały: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
2. Popierana kandydatura: T. KRASNODĘBSKI / S. CASTIGLIONI / WSTRZYMUJĘ SIĘ / PRZECIW

Cytat:Karta do głosowania:
1. Projekt uchwały: ZA
2. Popierana kandydatura: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Rezygnuję z ubiegania się o fotel Marszałka.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Zachęcam zatem do oddania głosu. Do 13 jest czas.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
[official2]Karta do głosowania:
1. Projekt uchwały: ZA
2. Popierana kandydatura: T. Krasnodębski[/official2]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Stwierdzam, że Parlament przyjął moją kandydaturę na Marszałka. Nie upominam Posłów za niewzięcie udziału w głosowaniu, jako że to wszystko odbyło się szybko i spontanicznie.

Czy ktoś chciałby zostać Wicemarszałkiem?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Panowie Posłowie, przypominam o konstytucyjnym obowiązku uczestniczenia w debatach i głosowaniach parlamentarnych. Przypominam również o możliwości pełnienia funkcji Wicemarszałka. Naprawdę nikt nie jest zainteresowany?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Witamy w gronie parlamentarzystów @"LesterNowowicki", proszę o złożenie przysięgi.

Pośle Nowowicki, zechcesz objąć funkcję Wicemarszałka?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Ślubuję uroczyście, jako członek Parlamentu, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.

(23.04.2018, 15:48:02)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Witamy w gronie parlamentarzystów @"LesterNowowicki", proszę o złożenie przysięgi.

Pośle Nowowicki, zechcesz objąć funkcję Wicemarszałka?

Nie widzę przeciwwskazań. Udźwignę ten ciężar.

W kwestiach organizacyjnych - potrzebuję jakiegoś kanału łączności z panem Marszałkiem.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
(23.04.2018, 17:24:40)LesterNowowicki napisał(a): W kwestiach organizacyjnych - potrzebuję jakiegoś kanału łączności z panem Marszałkiem.

Najlepiej Discord. Smile
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
(23.04.2018, 17:29:13)Tadeusz Krasnodębski napisał(a):
(23.04.2018, 17:24:40)LesterNowowicki napisał(a): W kwestiach organizacyjnych - potrzebuję jakiegoś kanału łączności z panem Marszałkiem.

Najlepiej Discord. Smile

Jestem w takim wieku, że muszę wygooglować co to.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
Przypominam Panom Posłom o obowiązku uczestniczenia w debatach i głosowaniach pod rygorem odebrania mandatu poselskiego. Nie chciałbym tego robić, ale będzie to konieczne, jeśli Posłowie nie będą wykazywać się wymaganą aktywnością - tym bardziej, że kandydatów na Posłów nie brakuje.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
To proszę wskazać o którego posła chodzi. Poza tym procedura pozbawienia mandatu jest niełatwa. Domyślam się, że o pokutnika @"Aurelio Castiglioni" . Może leży krzyżem przed lwem, rotweillerem i panem mikroświata, wielkim Patriarchą Piusem VI i nie ma czasu na debaty. Wink
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Właśnie o Pana Posła mi chodzi, choć wolałem na razie nie rzucać nazwiskami.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości